Lịch công tác

Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế Tuần thứ 48/2016: Từ ngày 05/12/2016 đến ngày 10/12/2016

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người
chủ trì

*Thứ Hai/05-12-2016:

Sáng

08h30

Đoàn ĐGN thảo luận, phỏng vấn nhóm Giảng viên, nghiên cứu viên. (Nhóm 1)

- Theo giấy mời.

Phòng PV3
(Giảng đường 2.1, tầng 2 K.YTCC)

Đoàn đánh giá ngoài

08h30

Đoàn ĐGN thảo luận, phỏng vấn nhóm CBQL chuyên môn. (Nhóm 2)

- Theo giấy mời.

Phòng PV1
(P. truyền thông, tầng 3 K.YTCC)

Đoàn đánh giá ngoài

08h30

Đoàn ĐGN thảo luận, phỏng vấn nhóm Nhân viên hỗ trợ và cán bộ đoàn thể. (Nhóm 3)

- Theo giấy mời.

Phòng PV4
(Giảng đường 2.2, tầng 2 K.YTCC)

Đoàn đánh giá ngoài

09h00

Thảo luận với BS. Jo Anne Zujewski, Tổ chức HVO về vấn đề ghi nhận ung thư vú.

- Phòng KHCN-HTQT;
- BCN: Khoa YTCC, BM Ung bướu.

Văn phòng Khoa ĐTQT, tầng 4, nhà A

Phòng KHCN-HTQT

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

  - Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Đoàn ĐGN thăm/quan sát TT Học liệu của ĐHH, Trung tâm TT-TV của Trường, các phòng tư liệu của khoa/bm. (Nhóm 1)

- Đoàn đánh giá ngoài;
- CB phụ trách của Trường.

Theo
Lộ trình

Đoàn đánh giá ngoài

14h00

Đoàn ĐGN thăm/quan sát các phòng máy tình, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, phòng làm việc, một số lớp học, ký túc xá, căng tin, khu thể thao, cơ sở y tế phục vụ sinh viên, các cơ sở vật chất khác của Trường và cơ sở vật chất dùng chung với ĐHH. (Nhóm 2)

- Đoàn đánh giá ngoài;
- CB phụ trách của Trường.

Theo
Lộ trình

Đoàn đánh giá ngoài

14h00

Đoàn ĐGN thăm/quan sát Trung tâm YHGĐ, Bệnh viện Trường và một số bệnh viện thực hành. (Nhóm 3)

- Đoàn đánh giá ngoài;
- CB phụ trách của Trường.

Theo
Lộ trình

Đoàn đánh giá ngoài

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;

- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

17h00

Tâp huấn về điều dưỡng của Tổ chức HVO. (Từ 17h00-18h30 các ngày 05/12, 07/12 và 09/12/2016)

- Theo giấy mời.

P. U-learning, tầng 5, Trung tâm Hue-Halla

Ban tổ chức

17h30

Họp Ban tổ chức Lễ hội Xuân hồng lần thứ IV, năm 2017

- Đại diện BTV Đoàn;
- Chủ nhiệm CLB Hiến máu nhân đạo.

Phòng họp I.2 số 04 Lê Lợi.

Bí thư Đoàn Thanh niên Đại học Huế

* Thứ Ba/06-12-2016:

CSáng
 

07h30

Tiếp Tổ chức HVO, Hoa Kỳ.

- BGH;
- Lãnh đạo P. KHCN-HTQT;
- BCN các khoa/bm: Điều dưỡng, Ung bướu, CĐHA.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Đoàn kiểm tra Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với lãnh đạo Đại học Huế

- Hiệu trưởng (Nếu vắng Phó HT phụ trách dự họp thay);
- Trưởng các phòng: TCHC, KHTC, KHCN-HTQT; Thủ trưởng các đơn vị phụ trách công tác CNTT, thanh tra, pháp chế thi đua của trường.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Trưởng đoàn kiểm tra Bộ Giáo dục và Đào tạo

08h00

Đóng, mở thầu gói thầu: Mua dụng cụ phẫu thuật của Bệnh viện.

- Theo giấy mời.

Phòng
Giao ban B/v

Chủ tịch
Hội đồng

09h00

Hội nghị Liên tịch Đảng ủy - Ban Giám đốc Đại học Huế thông báo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện quy trình bổ nhiệm Giám đốc Đại học Huế, nhiệm kỳ 2016-2021

- Các đồng chí Đảng ủy viên Đại học Huế;

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Bí thư Đảng ủy - Giám đốc ĐHH

10h00

Ban Chủ nhiệm Chương trình làm việc với Các dự án thuộc Chương trình VLIR-IUC Đại học Huế
 

- Trưởng, Phó các dự án thuộc CT VLIR-IUC;
- Đại diện Ban giám hiệu các trường Trường ĐHNL, ĐHKH, ĐHYD và ĐHSP.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi.

Giám đốc Đại học Huế, Chủ nhiệm CT VLIR-IUC

10h00

Họp Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh.

- Ban chấp hành Hội CCB.

Văn phòng Công đoàn

Chủ tịch
Hội CCB

10h30

Đoàn ĐGN làm việc với Ban Giám hiệu (lần 2)

- Đoàn ĐGN;
- BGH.

Phòng họp QT, tầng 2, K.YTCC

Đoàn đánh giá ngoài

Chiều

14h00

Báo cáo khoa học chuyên ngành Ung bướu của chuyên gia Tổ chức HVO. (Buổi chiều từ 14h00-17h30 ngày 06/12 và 07/12/2016)

- Theo giấy mời.

Giảng đường 3.06

Ban tổ chức

* Thứ Tư/07-12-2016:

Sáng

07h00

Bế mạc Đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Y Dược Huế.

- Theo giấy mời.

Hội trường QT, tầng 3, Khoa YTCC

Ban tổ chức

10h00

Giao ban thường trực Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

- Ban thường trực.

Phòng họp II

GS. Cao
Ngọc Thành

Chiều
 

14h00

Tập huấn trên hình ảnh vú của các chuyên gia CĐHA của Tổ chức HVO. (Từ ngày 07-09/12/2016)

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

Ban tổ chức

14h00

Tiếp đoàn chuyên gia Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ (NCI).

- BGH; Phòng KHCN-HTQT;
- BCN các BM: Ung bướu, CĐHA, Sản, GPB-PY.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h30

Họp Đảng ủy-Ban Giám đốc B/v.

- Đảng ủy-Ban Giám đốc B/v.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao
Ngọc Thành

* Thứ Năm/08-12-2016

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS.Cao
Ngọc Thành

08h00

Họp rà soát nội dung đề án HPET.

- BGH;
- Ban quản lý dự án HPET.

Phòng họp II

GS.Cao
Ngọc Thành

09h00

Họp bàn về đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2016.

- BGĐ B/v;
- Trưởng các phòng chức năng B/v.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Đoàn kiểm tra Bộ Giáo dục-Đào tạo làm việc với Trường Đại học Y Dược Huế về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác cải cách hành chính, hoạt động KHCN và ứng dụng CNTT năm 2016.

- Đại diện BGH;
- Trưởng phòng: TC-HC, KH-TC, KHCN-HTQT;
- Trưởng đơn vị phụ trách: CNTT, TĐKT của Trường.

Phòng họp QT, tầng 2, Khoa YTCC

Trưởng đoàn kiểm tra
Bộ GD-ĐT

15h00

Họp Biên soạn phác đồ điều trị.

- BGĐ B/v;
- Trưởng phòng: KHTH, QLCL, Điều dưỡng, NCKH-ĐT-CĐT.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Giao ban điều trị, trình bệnh và  bình bệnh án khoa Nội Tim mạch.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo phòng KHTH;
- Điều dưỡng trưởng các khoa.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

*Thứ Sáu/09-12- 2016

Sáng

08h00

Hội nghị giao ban công tác kế hoạch tài chính, cơ sở vật chất tháng 12/2016 

*Các trường đại học thành viên, Bệnh viện trực thuộc Trường:
- Hiệu trưởng, thủ trưởng (nếu vắng cấp phó đi thay);
- Trưởng, Phó phòng: KHTC, QT-CSVC;
- KTT; Kế toán tổng hợp.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

08h00

Đoàn kiểm tra Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất nội dung kết luận với các trường đại học được kiểm tra

- Hiệu trưởng (Nếu vắng Phó Hiệu trưởng phụ trách dự họp thay);
- Trưởng các phòng: TCHC, KHTC, KHCN-HTQT; Thủ trưởng các đơn vị phụ trách công tác CNTT, thanh tra, pháp chế thi đua của trường.

Phòng họp I.7 số 04 Lê Lợi

Trưởng đoàn kiểm tra Bộ Giáo dục và Đào tạo

09h00

Giao ban Hành chính.

- BGH; BGĐ B/v;
-CT.Công đoàn; BT.Đoàn TN;
-Trưởng, Phó các Phòng; GĐ TT Thông tin-Thư viện; Khoa ĐTQT; Tổ trưởng tổ: CNTT, TTPC.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Giao ban công tác vệ sinh, vệ sĩ tháng 11 năm 2016.

  • BGĐ B/v;
  • Lãnh đạo phòng HCQT;

-Đd lãnh đạo và toàn thể nhân viên Cty Vệ sinh Phú Xuân, Cty Vệ sĩ Ngày và Đêm.

Phòng
Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

Chiều

14h00

Tập huấn công tác kế hoạch tài chính, cơ sở vật chất tháng 12/2016.

* Các trường đại học thành viên, đơn vị trực thuộc, Bệnh viện trực thuộc Trường:
- Lãnh đạo và chuyên viên, kế toán viên phòng (tổ): KHTC, CSVC.

Hội trường ĐHH,03 Lê Lợi

Trưởng ban KHTC

14h00

Đoàn kiểm tra Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với lãnh đạo Đại học Huế thông báo kết luận kiểm tra
 

- Hiệu trưởng (Nếu vắng Phó Hiệu trưởng phụ trách dự họp thay)
- Trưởng các phòng: TCHC, KHTC, KHCN-HTQT; Thủ trưởng các đơn vị phụ trách công tác CNTT, thanh tra, pháp chế thi đua của trường.

Phòng họp I.2, 04 Lê Lợi

Trưởng đoàn kiểm tra Bộ Giáo dục và Đào tạo

15h00

Giao ban công tác VTTTB B/v tháng 11/2016.

- BGĐ B/v;
- Phòng VTTTB B/v.

Phòng
Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

16h00

Giao ban công tác HCQT B/v tháng 11/2016.

- BGĐ B/v;
- Phòng HCQT B/v.

Phòng
Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

*Thứ Bảy/10-12-2016

Sáng

10h00

Giao ban công tác TC-KT B/v tháng 11/2016.

- BGĐ B/v;
- Phòng TCKT B/v.

Phòng
Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnPhòng Đào tạo Đại họcBộ môn MắtBộ môn NhiBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle