Lịch công tác

Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế Tuần thứ 47/2016: Từ ngày 28/11/2016 đến ngày 04/12/2016

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

*Thứ Hai/28-11-2016:

Sáng

08h00

Nhập học và gặp mặt học viên Sau đại học khóa 2016.

- BGH; Phòng ĐT-SĐH;
- Đd lãnh đạo phòng KH-TC;
- Học viên SĐH khóa 2016. 

Hội trường Quốc tế, tầng 3 khoa YTCC

GS.TS.
Võ Tam

09h00

Họp bàn nội dung hoạt động Dự án "NCNL đào tạo SĐH về YSH theo tiêu chuẩn quốc tế và chuyển giao công nghệ giữa các trường ĐH Châu Âu & VN".

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Lễ Khởi động Dự án "NCNL đào tạo SĐH về YSH theo tiêu chuẩn quốc tế và chuyển giao công nghệ giữa các trường ĐH Châu Âu & VN".

- Theo giấy mời.

Hội trường QT, Tầng 3 Khoa YTCC

Ban tổ chức

15h00

Lễ công bố Quyết định bổ sung các chức danh cán bộ Chủ chốt Công đoàn Đại học Huế và kéo dài nhiệm kỳ 2011-2016.

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ, cán bộ Văn phòng các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;

- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Ba/29-11-2016:

Sáng
 

08h00

Tiếp và làm việc với Đoàn thanh tra chuyên ngành An toàn bức xạ - Sở KH-CN tỉnh Thừa Thiên Huế.

- BGĐ B/v;
- Trưởng phòng: KH-TH, HCQT, VTTTB;
- BCN: khoa CĐHA, đơn vị DSA, đơn vị Tán sỏi;
-ThS. Nguyễn Thanh Nam, KS. Trần Xuân Phú.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

08h00

Lớp đào tạo “Tin, Sinh học và các ứng dụng trong nghiên cứu y sinh học” do Trường ĐH Y Dược Huế phối hợp với Sở GD-ĐT và ĐH Sassari - Ý tổ chức. (từ ngày 29-30/12/2016)

- Theo giấy mời.

Giảng đường 3.13

Ban tổ chức

08h30

Thảo luận nội dung và kế hoạch hoạt động dự án "NCNL đào tạo SĐH về YSH theo tiêu chuẩn quốc tế và chuyển giao công nghệ giữa các trường ĐH Châu Âu & VN".

- Theo giấy mời.

Hội trường QT, Phòng họp QT, Phòng TT, Phòng BVLV –Khoa YTCC

BQLDA

09h00

Ban Chủ nhiệm Chương trình làm việc với Trưởng, Phó các dự án thuộc Chương trình VLIR-IUC Đại học Huế.

- Trưởng phó các dự án thuộc Chương trình VLIR-IUC.

Phòng họp VLIR, số 04 Lê Lợi.

Chủ nhiệm Chương trình VLIR-IUC

10h00

Gặp mặt các sinh viên, học viên quán triệt nội dung chuẩn bị làm việc với đoàn đánh giá ngoài.

- Đại diện BGH;
- Phòng Đào tạo ĐH, ĐT SĐH
- BT Đoàn TN, Chủ tịch HSV.
- Các SV, học viên (theo TB)

Hội trường 1.01

GS.TS.
Võ Tam

Chiều

14h00

Hội nghị “Quản lý và nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các môn Lý luận chính trị trong Đại học Huế”

- Bí thư Đảng ủy; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo các trường đại học thành viên;
- Lãnh đạo các Phòng: Đào tạo ĐH, TCHC, KHTC, CTSV.

Hội trường Đại học Huế, 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

14h00

Tiếp đoàn đánh giá tiền khả thi Dự án IMPACT-MED của HAIVN.

- BGH;
- BQL dự án IMPACT-MED.

Phòng họp QT, tầng 2, Khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

Họp Hội đồng tuyển dụng xét hết thời gian thử việc.

-Hội đồng tuyển dụng Trường

Phòng họp II

GS.Cao
Ngọc Thành

15h00

Họp nhân sự Bệnh viện.

-Hội đồng tuyển dụng Bệnh viện.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Gặp mặt các giảng viên, NCV, KTV, NV hỗ trợ và CB đoàn thể quán triệt nội dung chuẩn bị làm việc với đoàn đánh giá ngoài.

- Đại diện BGH;
- Các giảng viên, NCV, KTV, NV hỗ trợ và CB đoàn thể (theo giấy mời).

Hội trường 1.01

GS.TS.
Võ Tam

17h00

Họp bàn về hợp đồng vệ sinh và hợp đồng giữ xe tại Bệnh viện

- BGĐ B/v;
-Trưởng phòng: HCQT,TCKT;
-BTV Công đoàn CSTV Bệnh viện.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Tư/30-11-2016:

Sáng

08h30

Đoàn HAIVN phỏng vấn Hiệu trưởng.
(Nhóm 1)

- Cán bộ HAIVN;
- Hiệu trưởng.

Phòng họp I

Đoàn HAIVN

08h30

Đoàn HAIVN thảo luận nhóm với Sinh viên 3 năm đầu. (Nhóm 2)

- Cán bộ HAIVN
- Nhóm sinh viên (theo TB).

Phòng BVLV, tầng 2, Khoa YTCC

Đoàn HAIVN

09h15

Lễ trao học bổng Keidanren, Nhật Bản.

- Đại diện BGH;
* 24 sinh viên được nhận học bổng Keidanren, Nhật Bản.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

PGĐ Trương Quý Tùng

10h00

Gặp mặt lãnh đạo các đơn vị quán triệt nội dung chuẩn bị làm việc với đoàn đánh giá ngoài.

- Đại diện BGH;
- Lãnh đạo các đơn vị (theo giấy mời).

Hội trường 1.01

GS.TS.
Võ Tam

Chiều
 

14h00

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng cho cán bộ chủ chốt Đại học Huế.

- Ban Giám hiệu, Trưởng phòng, Trưởng khoa các trường đại học thành viên;
- Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc;
- Đảng ủy viên; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra cơ sở; Bí thư các chi bộ.
- Trưởng, Phó các tổ chức: Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, Hội CCB cơ sở.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế

14h00

Đoàn HAIVN phỏng vấn các Phó hiệu trưởng. (Nhóm 1)

- Cán bộ HAIVN;
- Các Phó Hiệu trưởng.

Phòng họp I

Đoàn HAIVN

14h00

Đoàn HAIVN thảo luận nhóm với Sinh viên 3 năm cuối. (Nhóm 2)

- Cán bộ HAIVN;
- Nhóm sinh viên (theo TB).

Phòng họp QT, tầng 2, Khoa YTCC

Đoàn HAIVN

14h00-17h00

Kiểm tra việc quản lý phòng thực tập, phòng thí  nghiệm, bảo quản hoá chất, dụng cụ thí nghiệm tại các Khoa/BM chuẩn bị đón đoàn đánh giá ngoài.

- BGH;
- Phòng QT-CSVC, Phòng KT-ĐBCLGD;
- BCN và trợ lý giáo tài các đơn vị.

Các Khoa/BM
tại Trường

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Giao ban công tác KHCN-HTQT tháng 11/2016.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Năm/01-12-2016

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS.Cao
Ngọc Thành

08h00

Tiếp Hội Tim mạch Đức - Việt.

- BGH, BGĐ Bv;
- BGĐ TT Tim mạch;
- BCN: BM Nội, Khoa Nội TM.

Phòng họp QT, tầng 2, Khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Họp rà soát các công tác chuẩn bị đón Đoàn đánh giá ngoài.

- BGH; BGĐ B/v;
- Trưởng các phòng chức năng;
- BT Đoàn TN, Chủ tịch HSV

Phòng họp I

GS.Cao
Ngọc Thành

08h30

Hội nghị Tim mạch Đức - Việt.

- Theo giấy mời.

Hội trường QT, tầng 3, Khoa YTCC

Ban tổ chức

09h00

Đoàn HAIVN làm việc với Ban đổi mới chương trình. (Nhóm 1)
- Thảo luận nhóm với Sinh viên hệ cử tuyển/đào tạo theo địa chỉ. (Nhóm 2)

- Cán bộ HAIVN;
- Ban đổi mới chương trình (TGM);
- Nhóm sinh viên (theo TB).

Phòng họp II

Đoàn HAIVN

09h30

Tiếp Bệnh viện Đại học Inha, Hàn Quốc.

- Theo giấy mời.

Phòng họp QT, tầng 2, Khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h30

Đoàn Bệnh viện Đại học Inha gặp mặt ứng viên học bổng KOFIH, Hàn Quốc.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Đoàn HAIVN Thảo luận nhóm với đại diện cán bộ viên chức của các Phòng ban và giảng viên (không phải là cán bộ quản lý các phòng ban, khoa/BM)

- Theo giấy mời.

Phòng họp QT, tầng 2, Khoa YTCC

Đoàn HAIVN

14h30

Họp Thường vụ Đảng ủy.

- Ban Thường vụ Đảng ủy.

Phòng họp I

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Họp Đảng ủy.

- Đảng ủy viên.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Tập huấn Tiêm an toàn cho Điều dưỡng, Nữ hộ sinh và Kỹ thuật viên toàn Bệnh viện.

-Trưởng phòng Điều dưỡng;
-Điều dưỡng trưởng các khoa;
ĐD, NHS và KTV các khoa lâm sàng.

Giảng đường  thực hành Lâm sàng 1

Ban tổ chức

*Thứ Sáu/02-12- 2016

Sáng

10h00

Họp thông qua danh mục, số lượng vật tư tiêu hao chuyên khoa (hàng ký gửi).

- Theo giấy mời.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Họp Cấp ủy mở rộng.

- Chi ủy các chi bộ.

Hội trường 1.01

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Tập huấn Tiêm an toàn cho Điều dưỡng, Nữ hộ sinh và Kỹ thuật viên toàn Bệnh viện.

-Trưởng phòng Điều dưỡng;
-Điều dưỡng trưởng các khoa;
ĐD, NHS và KTV các khoa lâm sàng.

Giảng đường  thực hành Lâm sàng 1

Ban tổ chức

*Thứ Bảy/03-12-2016

Sáng

07h45

Khai mạc Đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Y Dược Huế.

- Theo giấy mời.

Hội trường QT, tầng 3, Khoa YTCC

Ban tổ chức

09h00

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ và nghiên cứu hồ sơ minh chứng.

- Đoàn đánh giá ngoài.

Phòng họp QT, tầng 2, Khoa YTCC

Trưởng đoàn
ĐGN

09h30

Họp Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng phòng: HCQT, KH-TH B/v.

Phòng họp BGĐ B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

13h30

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các mảng công tác.

- Theo giấy mời.

Phòng họp QT, tầng 2, Khoa YTCC

Trưởng đoàn
ĐGN

*Chủ nhật/04-12-2016

Sáng

08h30

Đoàn ĐGN thảo luận, phỏng vấn nhóm Lãnh đạo.

- Theo giấy mời.

Phòng PV1
(P. truyền thông, tầng 3 K.YTCC)

Đoàn đánh giá ngoài

10h15

Đoàn ĐGN thảo luận, phỏng vấn nhóm Nhà sử dụng lao động. (Nhóm 1)

- Theo giấy mời.

Phòng PV2
(P. BVLV, tầng 2 K.YTCC)

Đoàn đánh giá ngoài

10h15

Đoàn ĐGN thảo luận, phỏng vấn nhóm Cựu HVCH, NCS. (Nhóm 2)

- Theo giấy mời.

Phòng PV3
(Giảng đường 2.1, tầng 2 K.YTCC)

Đoàn đánh giá ngoài

10h15

Đoàn ĐGN thảo luận, phỏng vấn nhóm Cựu CKI, CKII, BSNT. (Nhóm 3)

- Theo giấy mời.

Phòng PV4
(Giảng đường 2.2, tầng 2 K.YTCC)

Đoàn đánh giá ngoài

Chiều

14h30

Đoàn ĐGN thảo luận, phỏng vấn nhóm Cựu Sinh viên CQ. (Nhóm 1)

- Theo giấy mời.

Phòng PV3
(Giảng đường 2.1, tầng 2 K.YTCC)

Đoàn đánh giá ngoài

14h30

Đoàn ĐGN thảo luận, phỏng vấn nhóm Cựu Sinh viên hệ LT chính quy, VLVH, CT. (Nhóm 2)

- Theo giấy mời.

Phòng PV4
(Giảng đường 2.2, tầng 2 K.YTCC)

Đoàn đánh giá ngoài

14h30

Đoàn ĐGN thảo luận, phỏng vấn nhóm NCS, HVCH, LKQT. (Nhóm 3)

- Theo giấy mời.

Phòng PV1
(P. truyền thông, tầng 3 K.YTCC)

Đoàn đánh giá ngoài

16h15

Đoàn ĐGN thảo luận, phỏng vấn nhóm CKI, CKII, BSNT. (Nhóm 1)

- Theo giấy mời.

Phòng PV1
(P. truyền thông, tầng 3 K.YTCC)

Đoàn đánh giá ngoài

16h15

Đoàn ĐGN thảo luận, phỏng vấn nhóm Sinh viên ĐH hệ CQ. (Nhóm 2)

- Theo giấy mời.

Phòng PV3
(Giảng đường 2.1, tầng 2 K.YTCC)

Đoàn đánh giá ngoài

16h15

Đoàn ĐGN thảo luận, phỏng vấn nhóm Sinh viên hệ LTCQ, VLVH, CT. (Nhóm 3)

- Theo giấy mời.

Phòng PV4
(Giảng đường 2.2, tầng 2 K.YTCC)

Đoàn đánh giá ngoài

16h15

Đoàn ĐGN phỏng vấn skype với nhóm Học viên đào tạo tại Tây Nguyên. (Nhóm 4)

- Theo giấy mời.

Phòng PV5
(Giảng đường 3.13, nhà C)

Đoàn đánh giá ngoài

Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnPhòng Đào tạo Đại họcBộ môn MắtBộ môn NhiBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle