Lịch công tác

Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế Tuần thứ 46/2016: Từ ngày 21/11/2016 đến ngày 26/11/2016

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người
chủ trì

*Thứ Hai/21-11-2016:

Sáng

08h00

Họp Tổ Kỹ thuật chấm thầu thuốc năm 2016.

- Ban Giám đốc B/v;
- Tổ Kỹ thuật (Theo QĐ số 769/QĐ-BVYD ngày 16.11.2016 của Giám đốc BV)

Phòng
Giao ban B/v

PGS.TS Đoàn Phước Thuộc

08h00

Nghiệm thu đề tài NCKH elearning thuộc dự án ADB.

- Theo giấy mời.

Văn phòng Khoa ĐTQT

GS.TS.
Võ Tam

09h00

Họp rà soát công tác tổ chức Hội thảo tổng kết dự án Save the Children.

- BGH, Ban Quản lý dự án Save the Children

Phòng họp I

GS. Cao Ngọc Thành

09h00

Đóng mở thầu gói hỗ trợ kỹ thuật dự án ODA Ý.

- Bên mời thầu;
- Ban quản lý DA.

Phòng họp II

Chủ tịch
Hội đồng

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

   Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Họp xét kỷ luật sinh viên vắng học quá thời gian quy định, sinh viên vi phạm quy chế; thông qua kết quả đánh giá rèn luyện của sinh viên HK2 năm học 2015-2016; điều chỉnh một số quy định đánh giá RL; quy định hình thức xử lý các sinh viên nợ đọng học phí.

- BGH;
- Đd lãnh đạo phòng: ĐTĐH, KHTC; Phòng CTSV;
- BT Đoàn TN; Chủ tịch HSV.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

15h00

Họp Tổ Thanh tra.

- BGH;
- Tổ Thanh tra.

Phòng họp I

GS.TS.
Võ Tam

16h00

Họp bàn bổ sung minh chứng bài báo trong nước và quốc tế của cán bộ khoa/bộ môn.

- Cán bộ trợ lý NCKH các Khoa/Bộ môn

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;

- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

17h00

Họp thống nhất bố trí mặt bằng cải tạo một số đơn vị.

- Ban Giám đốc B/v;
- Trưởng, phó các phòng: HCQT, TCKT;
- BCN Đơn vị Cấp cứu, khoa KSNK.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Ba/22-11-2016:

Sáng
 

08h00

Họp rà soát công tác chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài.
- 08.00-09.00: Tiểu ban 1
- 09.00-10.00: Tiểu ban 3
- 10.00-11.00: Tiểu ban 4 và 5

- BGH;
- Thành viên các Tiểu ban;
- Phòng KT-ĐBCLGD.

Phòng họp II

GS.TS.
Võ Tam

08h00

Lễ đóng, mở thầu thuốc năm 2016.

- Ban Giám đốc B/v;
- Trưởng, phó các phòng chức năng;
- Tổ Kỹ thuật (Theo Quyết định số 769/QĐ-BVYD ngày 16.11.2016 của Giám đốc bệnh viện);
- Đại diện BHXH tỉnh T.T.Huế.

Hội trường 1.01

GS. Cao Ngọc Thành

08h00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Trần Bảo Nghi - Chuyên ngành Nội tiêu hóa

- Theo QĐ số: 1093 /QĐ-ĐHH ngày 06 tháng 09 năm 2016 của Giám đốc ĐHH.

Đại học Huế,

số 04 Lê Lợi.

Chủ tịch
Hội đồng

Chiều

15h00

Họp rà soát công tác chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài.
- 15.00-16.30: Tiểu ban 2 và 6 (CTSV)

- BGH;
- Thành viên các Tiểu ban;
- Phòng KT-ĐBCLGD.

Phòng họp II

GS.TS.
Võ Tam

* Thứ Tư/23-11-2016:

Sáng

08h00

Thẩm định Đề án thành lập Viện Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ quản lý y tế trực thuộc Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế

* Đoàn thẩm định của Đại học Huế.
* Trường ĐHYD:
- Đại diện BGH;
- Trưởng các Phòng: TCHC, ĐTĐH, ĐTSĐH, KHTC, CSVC;
- Đd nhóm soạn thảo Đề án.

Phòng họp II

Trưởng Ban TCCB - Trưởng Ban thẩm định

10h00

Họp triển khai khởi động Dự án NCNL đào tạo SĐH Y Sinh học theo tiêu chuẩn quốc tế và chuyển giao công nghệ giữa các trường ĐH Châu Âu và Việt Nam".

- BGH; BGĐ B/v;
- BGĐ Viện Y sinh học;
- Lãnh đạo phòng: KHCN-HTQT, NCKH-ĐT B/v;
- Trưởng phòng: TC-HC, Đào tạo SĐH;
- Trưởng các BM Y học cơ sở, Khoa cơ bản

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Họp bàn về phỏng vấn qua skype lớp tại Tây nguyên.

- BGH;
- Lãnh đạo P. Đào tạo SĐH;
- Tổ CNTT; CN. Nguyễn V. Tuệ.

Văn phòng Khoa ĐTQT

GS.TS.
Võ Tam

Chiều
 

14h00

Bộ Khoa học-Công nghệ thẩm định số liệu đề tài độc lập cấp Nhà nước.

- Theo giấy mời.

Phòng họp QT, tầng 2, Khoa YTCC

Đoàn thẩm định Bộ KHCN

14h00

Lễ mở hồ sơ đề xuất tài chính gói thầu số 01: “Mua vật tư tiêu hao thông dụng, chỉ phẫu thuật” và gói thầu số 02: “Mua vật tư tiêu hao chuyên khoa”

- Theo giấy mời.

Phòng
Giao ban B/v

Chủ tịch
Hội đồng

16h00

Họp các khoa/bộ môn chuẩn bị đón đoàn đánh giá ngoài.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS.TS.
Võ Tam

* Thứ Năm/24-11-2016

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS.Cao
Ngọc Thành

07h30

Đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Lâm Đức Tâm chuyên ngành Sản phụ khoa.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

Chủ tịch
Hội đồng

08h30

Họp rà soát một số công tác chuẩn bị đón đoàn đánh giá ngoài.

- BGH;
- Trưởng, Phó phòng: TC-HC, CSVC, KT-ĐBCLGD;
- ThS. Hoàng Đình Huề.

Phòng họp II

GS.TS.
Võ Tam

09h00

Tiếp cán bộ, viên chức, lao động.

- BGH;
- Trưởng phòng TC-HC

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h30

Giao ban thường trực Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

- Ban thường trực.

Phòng họp II

GS.Cao
Ngọc Thành

Chiều

15h00

Giao ban BQL dự án ADB.

- BQL dự án ADB.

Phòng họp II

GS.TS.
Võ Tam

15h00

Họp thông qua danh mục, số lượng vật tư tiêu hao chuyên khoa (hàng ký gửi).

- Theo giấy mời.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

*Thứ Sáu/25-11- 2016

Sáng

08h00

Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố Huế làm việc với Đại học Huế về nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng của lực lượng tự vệ.

- Ban Giám đốc;
- Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế.

Phòng họp I.2 số 04 Lê Lợi.

BT Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế

09h00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH.

- Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế.

Phòng họp I.2 số 04 Lê Lợi.

BT Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế

09h00

Giao ban Hành chính.

- BGH; BGĐ B/v;
-CT.Công đoàn; BT.Đoàn TN;
-Trưởng, Phó các Phòng; GĐ TT Thông tin-Thư viện; Khoa ĐTQT; Tổ trưởng tổ: CNTT, TTPC.

Phòng họp II

GS.TS.
Võ Tam

09h00

Hội thảo tổng kết dự án "Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh liên tục từ gia đình đến bệnh viện".

Theo giấy mời

NK La Thành, Hà Nội

Ban QLDA

*Thứ Bảy/26-11-2016

Sáng

08h00

Diễn đàn Cafe Khoa học tháng 11, chủ đề: Thấu hiểu cảm xúc bệnh nhân trong chăm sóc sức khoẻ.

- Theo giấy mời.

Tầng 1,
Khoa YTCC

BGĐ Viện NCSKCĐ

Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnPhòng Đào tạo Đại họcBộ môn MắtBộ môn NhiBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle