Lịch công tác

Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế Tuần thứ 45/2016: Từ ngày 14/11/2016 đến ngày 19/11/2016

Thời gian 

Nội dung 

Thành phần 

Địa điểm 

Người chủ trì 

*Thứ Hai/14-11-2016: 

Sáng 

07h30 

Đón tiếp sinh viên hệ liên thông VLVH trúng tuyển năm học 2016-2017. 

- Các CB làm công tác đón tiếp. 

Hội trường A 

Ban tổ chức 

07h30 

Lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị (2006 - 2016). 

-Đại diện lãnh đạo các trường 

Nhà VHTT tỉnh Quảng Trị 

GĐ Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị 

07h45 

Tiếp Đại học Düsseldorf, CHLB Đức. 

- BGH; Phòng KHCN-HTQT; 

- BCN Bộ môn Nhi. 

Phòng họp I 

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng 

08h00 

Khóa đào tạo Y khoa liên tục về Nhi sơ sinh do Đại học Düsseldorf, CHLB Đức giảng dạy. 

(Từ ngày 14-18/11/2016) 

- Theo giấy mời. 

Giảng đường 3.13 

Ban tổ chức 

08h00 

Sinh hoạt Hội Cựu giáo chức năm 2016. 

- Đại biểu (TGM) 

-Hội CGC Trường. 

Hội trường QT, tầng 3, Khoa YTCC 

Ban tổ chức 

08h00 

Khai mạc các chương trình tập huấn trong khuôn khổ hợp tác Liên minh Châu Âu, thuộc Dự án NutriSEA. 

 

- Đại diện BGH; 

-Giảng viên và chuyên viên tham gia tập huấn (theo Thông báo số 1401/TB-ĐHH ngày 10/11/2016 của Đại học Huế). 

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi 

P.Giám đốc Trương Quý Tùng 

10h00 

Giao ban tham mưu B/v Trường. 

   Ban tham mưu B/v Trường. 

Phòng 

Giao ban B/v 

GS.Cao Ngọc Thành 

Chiều 

14h00 

Tổ chức học tập nội quy, quy chế cho sinh viên hệ liên thông VLVH trúng tuyển năm học 2016-2017 

- Báo cáo viên (TGM). 

Hội trường A 

Ban tổ chức 

15h00 

Họp chuẩn bị đóng mở thầu Gói hỗ trợ kỹ thuật Dự án ODA Ý . 

- Theo giấy mời. 

Phòng họp II 

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng 

16h00 

Mở hồ sơ chào giá mua sắm thiết bị cho dự án TAME. 

- Theo giấy mời. 

Phòng họp II 

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng 

16h00 

Giao ban Bệnh viện Trường. 

- BGĐ B/v; 

- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV 

Phòng 

Giao ban B/v 

GS.Cao Ngọc Thành 

* Thứ Ba/15-11-2016: 

Sáng 

 

07h00 

Tổ chức khám sức khỏe cho Hội Cựu giáo chức Trường. 

- Hội đồng khám sức khỏe. 

Bệnh viện Trường 

Ban tổ chức 

08h00 

Làm việc với Đoàn đánh giá cuối kỳ Dự án Viện Nghiên cứu sức khỏe Cộng đồng. (Cả ngày)  

- Theo giấy mời. 

Văn phòng Viện NCSKCĐ 

 

BGĐ Viện NCSKCĐ 

 

09h00 

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện. 

- BGĐ B/v; 

- Trưởng phòng: HCQT, KH-TH B/v 

Phòng họp BGĐ B/v 

GS.Cao Ngọc Thành 

10h00 

Họp rà soát chuẩn bị tổ chức Lễ Kỷ niệm 20-11. 

- BGH; CT Hội đồng trường; 

- Trưởng phòng: TC-HC, ĐT ĐH, ĐT SĐH, CTSV, KHCN-HTQT, QT-CSVC, KH-TC; 

- Chủ tịch CĐ, BT Đoàn TN. 

Phòng họp II 

GS.Cao Ngọc Thành 

10h00 

Họp Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh. 

- BCH Hội Cựu chiến binh. 

Văn phòng Công đoàn 

Chủ tịch  

Hội CCB 

10h30 

Họp với GS Pietro Cappucinelli và Đại diện AISPO về các hoạt động Dự án ODA Ý 

- BGH, Ban Ban quản Dự án ODA Ý,  

- Trưởng Phòng KHCN-HTQT 

Phòng họp II 

GS.Cao Ngọc Thành 

Chiều 

14h00 

Họp Hội đồng Quản lý, sử dụng Quỹ Khuyến khích tài năng Đại học Huế 

-Theo QĐ số 1388/QĐ-ĐHH ngày 05/11/2015 của Giám đốc Đại học Huế. 

Phòng họp I.2 số 04 Lê Lợi 

Giám đốc Đại học Huế 

* Thứ /16-11-2016: 

Sáng 

07h30 

Sinh hoạt Nghiên cứu sinh định kỳ toàn trường 

- BGH;

- Phòng Đào tạo SĐH;

- Toàn thể NCS

Hội trường QT, tầng 3, K. YTCC

GS.Cao Ngọc Thành  

09h00 

Họp Ban Quản lý quốc tế Dự án NutriSEA (ngày 16-17/11/2016). 

* Đại diện Bộ phận quản lý các trường đối tác Châu Âu và Châu Á của NutriSEA. 

Phòng họp I.2 số 04 Lê Lợi 

PGĐ Trương Quý Tùng & GS Xavier Gellynck  

10h00 

Giao Ban thường trực Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường. 

- Ban thường trực. 

Phòng họp II 

GS.Cao  

Ngọc Thành 

Chiều 

 

13h30 

Hội nghị quán triệt và triển khai quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng và Quy định thi hành Chương VII và Chương VIII về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (Khóa XII). 

* Các đảng bộ cơ sở:
- Đảng ủy viên;
- Đảng ủy viên đảng bộ bộ phận, bí thư các chi bộ trực thuộc; 
- UV UBKT Đảng ủy cơ sở.

* CV các văn phòng Đảng ủy.  

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi 

Phó Bí thư Nguyễn Quang Linh 

14h00 

Hội nghị Công đoàn Trường ĐH Y Dược Huế giữa nhiệm kỳ 2013-2018. 

- Theo giấy mời. 

Hội trường 1.01 

Chủ tịch Công đoàn 

14h00 

-Giao ban Điều dưỡng trưởng toàn viện; 

- Trình bày thông tin sử dụng thuốc và báo cáo ADR (Cảnh giác Dược). 

- BGĐ B/v; 

- Phòng Điều dưỡng; 

- Báo cáo viên Khoa Dược; 

- Điều dưỡng trưởng toàn viện. 

Phòng 

Giao ban B/v 

PGS. TS Đoàn Phước Thuộc 

* Thứ Năm/17-11-2016 

Sáng 

07h00 

Hội ý Ban Giám hiệu. 

- BGH; 

- Trưởng, Phó P. TC-HC. 

Phòng họp I 

GS.Cao  

Ngọc Thành 

08h00 

Hội nghị khoa học Sau đại học năm 2016. 

- Theo giấy mời. 

Hội trường QT, GĐ 2.1, 2.2, 2.3, 1.1, 1.2- K. YTCC 

Ban tổ chức 

08h00 

Thông qua Dự thảo Biên bản kết luận của Kiểm toán Nhà nước tại Đại học Huế 

- Hiệu trưởng, thủ trưởng đơn vị (nếu vắng cấp phó đi thay); 

-Trưởng phòng KHTC, Kế toán trưởng. 

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi 

Đ/c Trần Ngọc Quý - Phó Tổng kiểm toán Nhà nước CN III
và
PGS.TS Nguyễn
Văn Toàn GĐ  ĐHH 

09h00 

Đóng mở thầu Gói hỗ trợ kỹ thuật Dự án ODA Ý 

- Bên mời thầu;  

-Ban quản lý Dự án ODA Ý 

Phòng họp II 

GS.Cao Ngọc Thành 

Chiều 

14h00 

Họp bàn phương án tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Đại học Huế năm 2017. 

- Đại diện BGH; 

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi 

Giám đốc Đại học Huế 

14h00 

Tiếp đoàn Đại học Yonsei, Hàn Quốc. 

- BGH; Phòng KHCN-HTQT 

- BCN Khoa YTCC.  

Phòng họp QT, tầng 2, khoa YTCC 

PGS. TS Nguyễn Vũ Quốc Huy 

14h00 

Họp bàn về các cơ sở thực hành của Trường chuẩn bị cho đợt đánh giá ngoài.  

- BGH; BGĐ B/v; 

- BCN các BM có thực tập lâm sàng; 

- Trưởng phòng: KT-ĐBCLGD, QT-CSVC 

Phòng họp II 

GS. TS. Võ Tam 

15h00 

Họp bàn về an ninh trật tự tại Kiệt 16 Hai Bà Trưng. 

- Theo giấy mời. 

Phòng họp II 

GS. Cao Ngọc Thành 

16h00 

Giao ban giáo tài quý IV/2016. 

- BGH; 

- Giáo tài các đơn vị; 

- Phòng QT-CSVC 

Hội trường 1.01 

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng 

16h00 

Họp rà soát công tác chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài. 

- BGH; CT Hội đồng trường; 

- Trưởng, Phó và thư ký các tiểu ban; 

- Phòng KT-ĐBCLGD. 

Phòng họp II 

GS.TS. Võ Tam 

16h00 

Họp thông qua danh mục đấu thầu hàng VTTH ký gửi. 

(Phòng VTTTB chuẩn bị nội dung)                                                                         

- Theo giấy mời. 

Phòng 

Giao ban B/v 

GS. Cao Ngọc Thành 

*Thứ Sáu/18-11- 2016 

Sáng 

08h00 

Lễ Kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam Đại học Huế (20/11/1982 - 20/11/2016). 

- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường đại học; 

- Chủ tịch Hội đồng trường; 

 - Các Giáo sư, Phó Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú đang công tác và nghỉ hưu tại TP. Huế. 

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi 

Giám đốc Đại học Huế 

10h00 

Họp chuẩn bị Đợt đánh giá nhu cầu thuộc Dự án HAIVN và Lễ Khởi động Dự án đào tạo nhân lực SĐH Y sinh học theo chuẩn châu Âu. 

- Theo giấy mời 

Phòng họp II 

GS. Cao Ngọc Thành 

Chiều 

14h00 

Họp kế hoạch chuẩn bị Hội thảo Tim mạch Đức-Việt. 

- Theo giấy mời. 

Phòng họp II 

PGS. TS Nguyễn Vũ Quốc Huy 

15h00 

Lễ Tốt nghiệp và trao bằng Chuyên khoa cấp I năm 2016. 

- Theo giấy mời. 

Hội trường A 

Ban tổ chức 

16h00 

Giao ban xây dựng công trình nhà học 7 tầng. 

- BQLDA 

- Đơn vị thi công; 

- Giám sát công trình. 

Văn phòng 

QT-CSVC 

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng 

16h00 

Họp xét tuyển nhân sự Bệnh viện. 

- BGĐ B/v; 

- Chủ tịch Công đoàn B/v; 

- Lãnh đạo phòng KHTH. 

Phòng 

Giao ban B/v 

GS. Cao Ngọc Thành 

*Thứ Bảy/19-11-2016 

Sáng 

07h30 

Khám sức khỏe cho sinh viên hệ liên thông VLVH trúng tuyển năm học 2016-2017. 

- Hội đồng khám sức khỏe. 

Bệnh viện Trường 

Ban tổ chức 

07h45 

Tiếp các Giáo sư Pháp tham gia giảng dạy khóa CME về chẩn đoán hình ảnh hô hấp. 

- BGH;

- Phòng KHCN-HTQT;

- BCN. BM. Chẩn đoán HA

Phòng họp I 

PGS. TS Nguyễn Vũ Quốc Huy 

08h00 

Khóa đào tạo y khoa liên tục về chẩn đoán hình ảnh hô hấp do các Giáo sư Pháp tham gia giảng dạy. (Cả ngày) 

- Theo giấy mời 

Hội trường 1.01

Ban tổ chức 

08h00 

 

Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 

 

- Theo giấy mời. 

Hội trường A 

Ban tổ chức 

Chiều 

14h00 

Thắp hương tưởng nhớ các thầy cô giáo đã mất. 

- BCH Công đoàn Trường. 

Theo kế hoạch 

Chủ tịch Công đoàn 

Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnPhòng Đào tạo Đại họcBộ môn MắtBộ môn NhiBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle