Lịch công tác

Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế Tuần thứ 42/2016: Từ ngày 24/10/2016 đến ngày 29/10/2016

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người
chủ trì

*Thứ Hai/24-10-2016:

Sáng

08h30

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng (Phó) phòng: KH-TH, HCQT B/v

Phòng họp BGĐ B/v

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Tiếp Ông Shin Seungyong, Giám đốc Công ty NSDevil.

- BGH
- BQLDA “Xây dựng năng lực cho Khoa Điều dưỡng, ĐHYD Huế và thành lập hệ thống đào tạo cấp cứu y khoa”

Phòng họp I

PGS. TS Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

   Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;

- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Ba/25-10-2016:

Sáng
 

08h00

Họp chuẩn bị công tác tổ chức Cụm hội nghị-hội thảo trong khuôn khổ Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập trường.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

09h00

Họp Ban vận động tài trợ Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

- Ban vận động tài trợ. (TGM)

Phòng họp II

PGS. TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Họp bàn một số vấn đề về dự án tại Trường.

- BGH;
- Trưởng, Phó phòng KHCN-HTQT.

Phòng họp II

GS.Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Ban cơ sở vật chất ĐHH làm việc về việc xây dựng tòa nhà 7 tầng (Nhà học và khu thí nghiệm) tại Trường ĐHYD

- Ban CS-vật chất ĐHH;
- BGH; Phòng QT CSVC

  - Đd lãnh đạo phòng: KH TC, TC HC.

Phòng họp II

GS.Cao Ngọc Thành

16h00

Họp xét hồ sơ sinh viên y đa khoa xin học bổng Học mãi Foundation

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Họp Ban chấp hành Hội Cựu giáo chức Trường về việc triển khai công tác cuối năm 2016.

- BCH Hội Cựu giáo chức

Phòng họp I

Chủ tịch
Hội CGC

* Thứ Tư/26-10-2016:

Sáng

07h30

Họp Hội đồng thẩm định cuốn Từ điển y học Anh-Pháp-Việt của BS. Nguyễn Vinh.

-Thành viên HĐ theo QĐ số 2737/QĐ-ĐHYD ngày 19/9/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD Huế.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

09h00

Giao ban thường trực Ban tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

-Ban thường trực Lễ kỷniệm 60 năm.
-Ban biên soạn ấn phẩm
-Đại diện đài VTV8

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Họp Thường vụ Đảng ủy.

- TV. Đảng ủy.

Phòng họp I

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Họp Đảng ủy.

- Đảng ủy viên.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

16h30

Giao ban Công tác Dược B/v tháng 10 năm 2016

- BGĐ B/v;

- Khoa Dược B/v.

Phòng
Giao ban B/v

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

* Thứ Năm/27-10-2016

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS.Cao
Ngọc Thành

08h00

Đóng, mở thầu mua sắm máy CT- Scan.

-Theo giấy mời.

Phòng
Giao ban B/v

TS.Nguyễn Sanh Tùng

08h00

Giao ban công tác TC-HC tháng 10/2016.

- BGH;
- Phòng TC-HC

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

08h00

Họp Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học. 

- Theo giấy mời

Phòng họp QT, tầng 2, khoa YTCC

GS. Võ Tam

09h00

Giao ban công tác QT-CSVC tháng 10/2016.

- BGH;
- Phòng QT-CSVC.

Phòng khách Hội trường A

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h30 Khai giảng khóa Đào tạo Y khoa liên tục (CME) về "Chăm sóc SKBĐ theo nguyên lý YHGĐ". - Theo giấy mời

HT tầng 6-TT YHGĐ

Ban tổ chức

09h30

Tiếp cán bộ, viên chức, lao động.

- PGĐ Trương Quý Tùng;
- Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Thanh tra.

P Tiếp khách, số 03 Lê Lợi

PGĐ Trương Quý Tùng

10h00

Giao ban công tác KH-TC tháng 10/2016

- BGH;
- Phòng KH-TC

Phòng khách Hội trường A

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Họp Ban tổ chức Giải bóng bàn các Hội thể thao ĐH-CN Huế lần thứ X năm 2016 do Trường ĐHYD Huế đăng cai tổ chức.

- Ban tổ chức (TGM).

Phòng họp II

GS. Võ Tam

Chiều

14h00

Hội nghị giao ban công tác tổ chức cán bộ Đại học Huế quý IV năm 2016.

- Đại diện lãnh đạo đơn vị;
- Trưởng Phòng TCHC, Phó Trưởng Phòng TCHC phụ trách công tác TCCB;
- Các chuyên viên phụ trách công tác TCCB.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi.

Giám đốc Đại học Huế

14h00

Họp Cấp ủy mở rộng.

-Chi ủy các chi bộ.

Hội trường 1.01

GS. Cao Ngọc Thành

15h00

Thường vụ Đảng ủy làm việc với TV. Công đoàn về phương hướng hoạt động NH 2016-2017.

- TV. Đảng ủy;

- TV. Công đoàn.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

16h00 Họp bàn chuẩn bị công tác đánh giá ngoài.

- BGH;
- Trưởng các phòng ban/TT/khoa/bộ môn.
- Phòng KT-ĐBCLGD

Phòng họp II GS. Cao Ngọc Thành

16h30

Giao ban Điều dưỡng, Nữ hộ sinh, Kỹ thuật viên toàn Bệnh viện

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạocác phòng: Điều dưỡng, KHTH, QLCL b/v;
Điều dưỡng trưởng và điều dưỡng, Nữ hộ sinh, Kỹ thuật viên  các đơn vị toàn B/v.

Phòng
Giao ban B/v

PGS.TS. ĐoànPhước Thuộc

17h00

Thường vụ Đảng ủy làm việc với TV. Đoàn TN-BTK Hội SV về phương hướng hoạt động NH 2016-2017.

- TV. Đảng ủy;

- TV. Đoàn TN, BTK Hội SV

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

*Thứ Sáu/28-10-2016:

Sáng

07h30

Khai mạc Lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2016. (Từ ngày 28/10 đến ngày 30/10)
(Theo Kế hoạch số 10-KH/ĐU, ngày 18/10/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế)

* Đại diện các Đảng ủy cơ sở (có học viên tham gia lớp học).
* Toàn thể học viên tham dự Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2016.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi.

Thường trực Đảng ủy
Đại học Huế

08h00

Tập huấn nâng cao năng lực quản lý phòng thí nghiệm thuộc DA ADB.
(Từ ngày 28-29/10/2016)

-Theo giấy mời.

Giảng đường 3.13

Ban tổ chức

08h00

Họp bàn về quy chế quản lý hoạt động đào tạo quốc tế và sinh viên, học viên nước ngoài đến học tập tại Trường.

- BGH;
- Khoa Đào tạo quốc tế;
- Đd lãnh đạo phòng: ĐTĐH, ĐT SĐH, CTSV, KHCN-HTQT.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

09h00

Giao ban Hành chính.

- BGH; BGĐ B/v;
-CT.Công đoàn; BT.Đoàn TN;
-Trưởng, Phó các Phòng; GĐ TT Thông tin-Thư viện; Khoa ĐTQT; Tổ trưởng tổ: CNTT, TTPC.

Phòng họp II

GS. Cao
Ngọc Thành

10h00

Giao ban Công tác Vệ sinh, Vệ sĩ tháng 10/2016.

-BGĐ B/v;
-Lãnh đạo phòng: HCQT;
-Lãnh đạo và toàn thể nhân viên Công ty Vệ sinh Phú Xuân; Vệ sĩ Ngày và Đêm.

Phòng
Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

Chiều

14h00

Họp Đảng ủy bộ phận Bệnh viện.

- Đảng ủy BP B/v.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao
Ngọc Thành

15h30

Giao ban công tác điều trị tháng 10/2016. Trình và bình bệnh án khoa Nội TH-NT

- Ban Giám đốc B/v.
- Trưởng, Phó phòng: KHTH,  Điều dưỡng, khoa Dược;
- BCN, BS điều trị khoa Nội TH-NT
- Ban chủ nhiệm và ĐD trưởng các khoa Lâm sàng.

Phòng
Giao ban B/v

PGS.TS Lê Đình Khánh

16h00

Tổng kết Lớp đào tạo ngắn hạn điều dưỡng chăm sóc người cao tuổi và Lớp Nhật ngữ NJA.

- BGH;
- Khoa ĐTQT;
- Đd lãnh đạo phòng KH-TC.

Văn phòng Khoa ĐTQT

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Họp bàn kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2016 (tiếp theo).

- Hội đồng Tuyển dụng.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

16h30

Giao ban công tác KH-TH B/v tháng 10/2016.

- BGĐ B/v;
- Phòng KH-TH

Phòng
Giao ban B/v

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

*Thứ Bảy/29-10-2016

Sáng

08h00

Diễn đàn Cafe Khoa học tháng 10 chủ đề “Giao tiếp: nghệ thuật hay Kỹ thuật”

-Theo giấy mời.

Viện NCSKCĐ

Ban tổ chức

09h00

Hội thảo huấn luyện NBI của ANBIG  (Từ ngày 29-30/10/2016)

-Theo giấy mời.

HT tầng 6- TT YHGĐ và TT Nội soi tiêu hóa

Ban tổ chức

Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnPhòng Đào tạo Đại họcBộ môn MắtBộ môn NhiBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle