Lịch công tác

Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 40/2016: Từ ngày 10 /10/2016 đến ngày 16/10/2016

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

*Thứ Hai/10-10-2016:

Sáng

08h00

Họp xét tuyển lưu học sinh Lào vào học dự bị Đại học năm học 2016-2017.

-Ban Giám hiệu;
-Trưởng phòng: ĐTĐH, CTSV

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

   09h00

Họp xét cảnh báo học tập và xét lên lớp năm học 2016-2017.

-Lãnh đạo và chuyên viên Phòng ĐTĐH, Phòng CTSV

Phòng họp II

GS.Cao Ngọc Thành

09h00

Đóng và mở thầu các gói thầu mua hóa chất, dụng cụ, hóa chất sinh phẩm, vật tư y tế và dược phẩm phục vụ năm học 2016-2017.

-Theo giấy mời (TGM)

Phòng khách Hội trường A

Chủ tịch Hội đồng

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Giao ban dự án ODA Ý.

- Ban quản lý dự án (TGM)

Phòng họp II

Ban QLDA

14h00

Họp rà soát nội dung Báo cáo tự đánh theo yêu cầu của Trung tâm KDCLGD Hà Nội.

- Phòng KT-ĐBCLGD;
- Các thành viên Tiểu Ban 2

VP Dự án Tầng 1, Khoa YTCC

PGS.TS.
Võ Tam

15h00

Họp xét kết quả tuyển sinh SĐH năm 2016.

- Ban Giám hiệu;
- Hội đồng tuyển sinh
- Phòng ĐT - SĐH

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Họp rà soát nội dung Báo cáo tự đánh theo yêu cầu của Trung tâm KDCLGD Hà Nội.

- Phòng KT-ĐBCLGD;
- Các thành viên Tiểu Ban 4

VP Dự án Tầng 1, Khoa YTCC

PGS.TS.
Võ Tam

16h00

Họp triển khai Khóa đào tạo Tiếng Pháp chuyên ngành Y.

- Theo giấy mời

Phòng họp II

PGS. TS. nguyễn Vũ Quốc Huy
 

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;

- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Ba/11-10-2016:

Sáng
 

08h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng Phòng:KH-TH, HC-QT B/v.

Phòng họp BGĐ B/v

GS.Cao Ngọc Thành

08h00

Họp rà soát nội dung Báo cáo tự đánh theo yêu cầu của Trung tâm KDCLGD Hà Nội.

- Phòng KT-ĐBCLGD;
- Các thành viên Tiểu Ban 3

VP Dự án Tầng 1, Khoa YTCC

PGS.TS.Võ Tam

09h30

Họp về một số công tác nhân sự Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng, Phó Phòng: KHTH
- Chủ tịch Công đoàn BP B/v

Phòng Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Họp rà soát nội dung Báo cáo tự đánh theo yêu cầu của Trung tâm KDCLGD Hà Nội.

- Phòng KT-ĐBCLGD;
- Các thành viên Tiểu Ban 5

VP Dự án Tầng 1, Khoa YTCC

PGS.TS.Võ Tam

Chiều

14h00

 
Họp kiểm tra tiến độ hồ sơ khu An Vân Dương, xây dựng Nhà C và kiểm tra thanh quyết toán các công trình xây dựng.

- Theo giấy mời

Phòng họp II

GS.Cao Ngọc Thành

14h00

Họp rà soát nội dung Báo cáo tự đánh theo yêu cầu của Trung tâm KDCLGD Hà Nội.

- Phòng KT-ĐBCLGD;
- Các thành viên Tiểu Ban 1

VP Dự án Tầng 1, Khoa YTCC

PGS.TS.Võ Tam

15h00

Họp bàn về việc lắp đặt máy Hifu và triển khai kỹ thuật mới.

- Theo giấy mời

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Họp Ban Tổ chức Hội nghị Đại biểu Cán bộ viên chức năm học 2016-2017.

- Ban Tổ chức (TGM)

Phòng họp II

GS.Cao Ngọc Thành

* Thứ Tư/12-10-2016:

Sáng

07h00

Chương trình tình nguyện chào mừng Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội LH Thanh niên VN tại xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh T.T.Huế. (từ ngày 12-13/10/2016)

- Đoàn tình nguyện Trường ĐH Y Dược Huế

Xã Lộc Tiến, H. Phú Lộc, tỉnh T.T.Huế

BCH Đoàn TNCS HCM

08h00

Họp triển khai Dự án SHARE (Hỗ trợ giáo dục đại học khu vực ASEAN)

- Đại diện Ban Giám hiệu;

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

08h30

Tiếp đoàn Bệnh viện Đại học Kyushu, Nhật Bản.

- Theo giấy mời.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Họp bàn tuyển sinh Thạc sĩ Công nghệ Y sinh học khóa 5.
 

- BGH;
- TS. Daniel;
- Viện Y sinh học;
- Phòng ĐT SĐH;
- Khoa Đào tạo Quốc tế;

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Họp chuẩn bị Khóa Đào tạo SĐH về Siêu âm Sản phụ khoa

- Theo giấy mời

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều
 

14h00

 
Họp Hội đồng Trường.
 

-Thành viên Hội đồng Trường (Theo giấy mời)

Phòng họp II

Chủ tịch
Hội đồng

 
16h00

Họp rà soát minh chứng chuẩn bị kiểm tra chất lượng Bệnh viện của Nhóm TCCB, QLCL, Điều dưỡng, Dược và Cận lâm sàng.

Nhóm: TCCB, QLCL, Điều dưỡng, Dược và Cận lâm sàng.

Phòng
Giao ban B/v

PGS. TS Đoàn Phước Thuộc

* Thứ Năm/13-10-2016

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS.Cao
Ngọc Thành

07h30

1.Từ 7h30 đến 8h00:
-Họp Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc ĐHH.
2. Từ 08h00 đến 09h30:
- Hội nghị liên tịch Đảng ủy và Ban Giám đốc ĐHH.
3. Từ 09h30 đến 11h00:
- Họp Hội đồng Đại học Huế.

1. Họp Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc ĐHH:
-Ban Thường vụ Đảng ủy;
-Ban Giám đốc ĐHH;
2. Họp Đảng ủy - BGĐ:
-Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Đảng ủy viên ĐHH.
3. Họp Hội đồng ĐHH:
- Ủy viên Hội đồng ĐHH.

Phòng họp I.2
số 04 Lê Lợi

Bí thư
Đảng ủy,
Giám đốc ĐHH

Chiều

 14h00

Họp BQL dự án ODA Ý các tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế và trường ĐHYD Huế.

-Đại diện các BQL dự án

Phòng họp QT, tầng 2, Khoa YTCC

GS.Cao Ngọc Thành

14h00

Họp rà soát công tác chuẩn bị tuyển sinh liên thông đợt 2 năm 2016.
 

-Theo giấy mời.

Phòng họp II

PGS.TS.
Võ Tam

  15h00

Tập huấn nghiệp vụ coi thi tuyển sinh liên thông đợt 2 năm 2016

-Theo giấy mời

Hội trường 1.01

PGS.TS.
Võ Tam

16h00

 
Họp thông qua Qui định chế độ làm việc của giảng viên .
 

-Thành viên Ban xây dựng Qui định (TGM)

Phòng họp II

GS.Cao Ngọc Thành

*Thứ Sáu/14-10-2016:

Sáng

07h30

Giao ban Thường trực Ban tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm Thành lập Trường.

- Thường trực Ban tổ chức;
- Trưởng các Ban lễ Kỷ niệm.

Phòng họp II

GS.Cao
Ngọc Thành

09h00

Giao ban Hành chính.

- BGH; BGĐ B/v;
- CT. Công đoàn; BT.Đoàn TN;
- Trưởng, Phó các Phòng; GĐ TT Thông tin-Thư viện; Khoa ĐTQT; Tổ trưởng tổ: CNTT, TTPC.

Phòng họp II

GS.Cao
Ngọc Thành

Chiều

14h00

Lãnh đạo Đại học Huế làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị về định hướng phát triển Phân hiệu.

-Hiệu trưởng các trường đại học thành viên

UBND tỉnh Quảng Trị, 45 Hùng Vương , thành phố Đông Hà Quảng Trị

Chủ tich UBND tỉnh Quảng Trị và Giám đốc ĐHH

14h00

Họp rà soát minh chứng chuẩn bị kiểm tra chất lượng Bệnh viện của Nhóm chuyên môn, NCKH-HTQT-ĐT-CĐT và Dinh dưỡng

-Nhóm:  Chuyên môn, NCKH-HTQT-ĐT-CĐT và Dinh dưỡng

Phòng
Giao ban B/v

PGS.TS. Lê Đình Khánh

14h30

Gặp mặt cán bộ Nữ công, nhân Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2016).
 

Công đoàn các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc

Phòng họp I.2, 04 Lê Lợi

Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế

* Thứ Bảy/15-10-2016:

Sáng

07h30

Hội thảo Chuyển giao công nghệ và giới thiệu sản phẩm KH&CN năm 2016

-Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách KHCN;
- Đại diện lãnh đạo Phòng phụ trách KH&CN;
- Các cán bộ, giảng viên có giấy mời.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Giám đốc
Đại học Huế

07h30

Hội nghị Đại biểu Cán bộ Viên chức năm học 2016-2017.

-Theo giấy mời;

-Theo giấy triệu tập

Hội trường A

GS.Cao Ngọc Thành

08h00

Tập trung thí sinh dự Tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y Dược  đợt 2 năm 2016.

-Hội đồng Tuyển sinh;

-Thí sinh dự tuyển

Các
 Phòng thi

Chủ tịch
Hội đồng TS

Chiều

13h00

 
Tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y Dược đợt 2 năm 2016.
 

-Hội đồng Tuyển sinh;

-Thí sinh dự tuyển

Các
Phòng thi

Chủ tịch
Hội đồng TS

*Chủ nhật/16-10-2016:

Sáng

06h00

Tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y Dược đợt 2 năm 2016.

-Hội đồng Tuyển sinh;

-Thí sinh dự tuyển

Các
 Phòng thi

Chủ tịch
Hội đồng TS

Chiều
 

13h00

Tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y Dược đợt 2 năm 2016.

-Hội đồng Tuyển sinh;

-Thí sinh dự tuyển

Các
 Phòng thi

Chủ tịch
Hội đồng TS

Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnPhòng Đào tạo Đại họcBộ môn MắtBộ môn NhiBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle