Lịch công tác

Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 39/2016: Từ ngày 03/09/2016 đến ngày 09/10/2016

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người
chủ trì

* Thứ Hai/03-10-2016:

Sáng

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Họp Tiểu ban Kế hoạch - Nội dung Hội thảo chuyển giao công nghệ và giới thiệu sản phẩm khoa học và công nghệ năm 2016

- Các thành viên trong Tiểu ban Kế hoạch - Nội dung theo Quyết định số 655/QĐ-ĐHH của Đại học Huế.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

PGĐ Nguyễn Quang Linh

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Ba/04-10-2016:

Sáng
 

08h00

Họp xét cảnh báo học tập và xét lên lớp năm học 2016-2017.

- BGH;
- Phòng ĐT ĐH;
- Trưởng phòng CTSV.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

08h00 Chấm thi tuyển sinh BSNT, CKI, CKII đợt 2 năm 2016. (Từ ngày 04-05/10/2016) -Theo giấy mời. Hội trường 1.01

Chủ tịch HĐTS

09h00 Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế. -Theo giấy mời. Nhà Đa chức năng Trường ĐH Nông Lâm Trưởng Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài

Chiều

14h00

Họp Đảng ủy-Ban Giám đốc B/v.

- Đảng ủy viên Đảng ủy BP B/v;
- BGĐ B/v.

Phòng họp BGĐ B/v

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Họp Hội đồng tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2016.

-Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 944/QĐ-ĐHH ngày 12/8/2016 của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi

Giám đốc ĐHH – Chủ tịch HĐTS

16h00

Họp BQLDA “Giảng dạy dựa trên sai sót y khoa”.

- Ban quản lý DA.

Phòng họp II

PGS.TS.
Võ Tam

16h00

Nghiệm thu gói thầu mua máy X_quang kỹ thuật số.

- Hội đồng nghiệm thu.

Phòng
Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

* Thứ Tư/05-10-2016:

Sáng

08h00

Thẩm tra, xét duyệt quyết toán quý I, II năm 2016 tại Trường Đại học Y Dược.

- BGH
- Phòng KHTC

Văn phòng KH-TC

Đoàn công tác của ĐHH

08h30

Tiếp và làm việc với đoàn đại diện HAIVN và USAID. (Cả ngày)

-Theo giấy mời.

Phòng họp QT tầng 2,
Khoa YTCC

GS. Cao Ngọc Thành

09h00

Họp thông báo Kết luận của Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác KCB năm 2015 tại Bệnh viện.

- BGĐ B/v
- Trưởng, Phó phòng  KH-TH
- Phòng TCKT B/v.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Lễ Bế giảng khóa 1 và Khai giảng khóa 2 lớp đào tạo ngắn hạn "Điều dưỡng chăm sóc người cao tuổi theo tiêu chuẩn Nhật Bản"

-Theo giấy mời.

Hội trường QT, tầng 3, Khoa YTCC

Ban tổ chức

Chiều
 

 
14h00

Tiếp BS. Jeffrey Markuns – Đại học Boston, Hoa Kỳ.

- BGH;
- BGĐ Trung tâm YHGĐ
- BQL dự án BSGĐ.

Phòng họp I

GS. Cao Ngọc Thành

14h00

Thẩm tra, xét duyệt quyết toán quý I, II năm 2016 tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế.

- BGĐ B/v
- Phòng TCKT B/v.

Văn phòng TCKT B/v

Đoàn công tác của ĐHH

16h00
 

Làm việc với khoa Dược và khối Cận lâm sàng tháng 10/2016.

- BGĐ B/v;
- BCN Khoa Dược;
-Trưởng/ Phó các khoa Cận lâm sàng B/v.

Phòng
Giao ban B/v

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

* Thứ Năm/06-10-2016

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS.Cao
Ngọc Thành

08h00

Họp Ban Chỉ đạo tổ chức Kỷ niệm 60 năm xây dựng, phát triển Đại học Huế.

Theo Quyết định số 122/QĐ-ĐHH ngày 18/2/2016 của Giám đốc ĐHH.

Phòng I.2 số 04 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

08h00

Hội nghị Giao ban Đảm bảo chất lượng giáo dục  quý IV Đại học Huế.

- BGĐ ĐHH;
-Trung tâm ĐBCLGD ĐHH;
-Đại diện Lãnh đạo các Trường thành viên,Khoa trực thuộc và Phân hiệu tại Quảng Trị;
- Lãnh đạo và chuyên viên Phòng KT-ĐBCLGD các trường thành viên, Khoa, Phân hiệu tại Quảng Trị.

Hội trường 1.01

PGS.TS.
Lê Văn Anh-Phó Giám đốc ĐHH

10h30

Tiếp Đại sứ Úc tại Việt Nam, Ngài Craig Chittick.

- Đại diện BGH.

Phòng Tiếp khách, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

Chiều

15h00

Tiếp đoàn Đại sứ quán Úc tại Việt Nam.

-Theo giấy mời.

Phòng họp QT, tầng 2 - Khoa YTCC

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Thường vụ Đảng ủy làm việc với TV. Đoàn TN-BTK Hội SV về phương hướng hoạt động năm học 2016-2017.

- TV. Đảng ủy;
- TV. Đoàn TN, BTK Hội SV

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Họp Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Bệnh viện mở rộng.

-BCH Công đoàn CSTV B/v;
- Tổ trưởng, Tổ phó các tổ Công đoàn B/v.

Phòng
Giao ban B/v

Chủ tịch Công đoàn  BP B/v

*Thứ Sáu/07-10-2016:

Sáng

07h00

Tiếp các báo cáo viên quốc tế của Khóa đào tạo y khoa liên tục về Giải phẫu bệnh.

- BGH
- Phòng KHCN-HTQT;
- BCN Bộ môn GPB-PY.

 
Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

07h30

Khóa đào tạo y khoa liên tục về Giải phẫu bệnh. (từ ngày 07-08/10/2016)

 
-Theo giấy mời.

Hội trường QT, tầng 3, Khoa YTCC

 
Ban tổ chức
 

08h00

Giao ban Thường trực Ban tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm Thành lập Trường.

- Thường trực Ban tổ chức;
- Trưởng các Ban lễ Kỷ niệm.

Phòng họp II

GS.Cao
Ngọc Thành

09h30

Họp về một số công tác nhân sự Bệnh viện.

-BGĐ B/v;
-Trưởng phòng KH-TH;
-Chủ tịch Công đoàn BP B/v

Phòng
Giao ban B/v

GS.Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Chấm đề cương Nghiên cứu sinh Hà Văn Tuấn.

- Hội đồng chấm đề cương.

Phòng họp II

GS.Cao Ngọc Thành

16h00

Giao ban công tác Đảm bảo chất lượng đào tạo.

- BGH;
- Phòng KT-ĐBCLGD;
- Trưởng, Phó và thư ký các Tiểu ban chuyên trách.

Phòng họp II

PGS.TS.
Võ Tam

* Thứ Bảy/08-10-2016:

Sáng

09h00

Tiếp đoàn Học viện New Japan Academy.

- BGH
- Đại diện lãnh đạo phòng: KHCN-HTQT, ĐTĐH, Khoa ĐTQT, QTCSVC;
- BCN Khoa Điều dưỡng.

Phòng họp I

PGS. TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Gặp gỡ sinh viên lớp Tiếng Nhật và kiểm tra tình hình học tiếng Nhật của các sinh viên.

- Khoa  Đào tạo QT;
- toàn thể học viên lớp Tiếng Nhật

Hội trường 1.01

Học viện New Japan Academy.

10h00

Họp giải quyết về tiền công KCB của các đơn vị ICU, Khoa Nội TH, GMHS, KSNK.

- BGĐ B/v;
- Trưởng phòng KH-TH;
- Phòng TCKT;
- CT công đoàn BP B/v;
- Trưởng các ĐV liên quan.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Chủ nhật/09-10-2016:

Sáng

07h00

Tiếp các báo cáo viên quốc tế của Hội nghị KH Giải phẫu bệnh - Tế bào bệnh học Việt Nam lần thứ 6.

- BGH
- Phòng KHCN-HTQT;
- BCN BM GPB

Phòng họp I

PGS. TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

07h30

 
Hội nghị khoa học  Giải phẫu bệnh - Tế bào bệnh học Việt Nam lần thứ 6 (Cả ngày)

 
-Theo giấy mời.

HT Diamond,  tầng 2,
KS Xanh

Ban tổ chức

08h00 Chương trình Ngày hội tân sinh viên “Tiếp lửa blouse trắng”. (Cả ngày)

- Khách mời;
- BCH Đoàn TN-Hội SV;
- Sinh viên toàn trường.

Sân trường ĐHYD Huế

BCH Đoàn TN -Hội SV
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnPhòng Đào tạo Đại họcBộ môn MắtBộ môn NhiBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle