Lịch công tác

Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 38/2016: Từ ngày 26/9/2016 đến ngày 02/10/2016

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người
chủ trì

* Thứ Hai/26-9-2016:

Sáng

08h00

Khóa tập huấn “Giới thiệu về cách sử dụng và phương pháp tiến hành các nghiên cứu tổng quan của Cochrane”. (từ ngày 26-27/9/2016).

-Theo giấy mời.
 

Hội trường QT, tầng 3
Khoa YTCC

Ban tổ chức

09h00

Hội thảo “Xây dựng chương trình đào tạo dựa trên năng lực” do chuyên gia Tổ chức Y tế thế giới trình bày.

-Theo giấy mời.
 

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Họp Cấp uỷ mở rộng.

- Chi ủy các chi bộ.

Hội trường 1.01

GS. Cao Ngọc Thành

14h00

Họp làm việc với Ban Chủ nhiệm Khoa Dược về phương án sửa chữa cải tạo tầng 2 nhà D làm thí nghiệm cho khoa Dược

- BGH;
- Phòng QT-CSVC, KH-TC, ĐTĐH;
- BCN Khoa Dược.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

15h00

Họp rà soát các hạng mục sửa chữa trong dịp hè 2016.

- BGH;
- Đại diện lãnh đạo phòng: KH-TC, Đào tạo ĐH;
- Phòng QT-CSVC.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Nghiệm thu đưa vào sử dụng kệ đựng sách Trung tâm TT-TV.

- Theo giấy mời.

Trung tâm TT-TV

Chủ tịch
Hội đồng

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;

- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV

 

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Ba/27-9-2016:

Sáng
 

07h30

Hội nghị Đảng ủy ĐHH mở rộng tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 của Ban Giám đốc ĐHH.

- Đảng ủy viên ĐHH

- Bí thư Đảng ủy cơ sở, Hiệu trưởng các trường đại học.

Phòng họp 1.2 ,4 Lê Lợi.

BT Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế

10h45

- Hội nghị Đảng ủy Đại học Huế;
- Ban Thường vụ Đảng ủy làm việc với BTV Công đoàn Đại học Huế.

- Đảng ủy viên Đại học Huế;

Phòng I.2
04 Lê Lợi

BT Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế

Chiều

14h00

Giao ban công tác Đào tạo Đại học-CTSV tháng 9/2016.

- BGH;
- Phòng ĐT ĐH, CTSV

Phòng họp II

PGS.TS.
Võ Tam

15h00

Giao ban công tác Đào tạo Sau đại học tháng 9/2016.

- BGH;
- Phòng ĐT SĐH

Phòng họp II

PGS.TS.
Võ Tam

16h00

Giao ban công tác Khảo thí-ĐBCLGD tháng 9/2016.

- BGH;
- Phòng KT-ĐBCLGD

Phòng họp II

PGS.TS.
Võ Tam

* Thứ Tư/28-9-2016:

Sáng

08h00

Tập huấn nâng cao năng lực giảng dạy cho cán bộ, giảng viên trẻ thuộc Dự án ADB.(Từ ngày 28-29/9/2016)

- Theo giấy mời.

Giảng đường 3.13

PGS. TS.
Võ Tam

08h00

Họp Hội đồng Thi đua-khen thưởng Đại học Huế.

- Theo Quyết định 1166/QĐ-ĐHHngày 25/9/2015 và Quyết định 1026/QĐ-ĐHH ngày 25/8/2016 của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.2, 04 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

08h00

Giao ban công tác QT-CSVC tháng 9/2016.

- BGH;
- Phòng QT-CSVC.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h00

Giao ban công tác KH-TC tháng 9/2016

- BGH;
- Phòng KH-TC

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Giao ban công tác TC-HC tháng 9/2016.

- BGH;
- Phòng TC-HC

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Huế.

-Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1239/QĐ-ĐHH ngày 09/10/2015 của GĐ ĐHH.

Phòng họp I.2,

 04 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

Chiều
 

 

14h00

Họp chuẩn bị tuyển sinh BSNT, CK1, CK2 năm 2016 - đợt 2.

- BGH;

- Thành viên trong các ban tham gia tuyển sinh;

- Phòng Đào tạo SĐH.

Giảng đường 1.01

GS. Cao Ngọc Thành

 

15h30

 

Họp chuẩn bị đón đoàn Đại sứ quán Úc tại Việt Nam.
 
 

- BGH, BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các phòng: KHCN - HTQT, TC-HC, QT-CSVC, Đào tạo ĐH, Đào tạo SĐH, KH-TC, ViệnNCSKCĐ 

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

 

16h00

 

Tập huấn mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện.

- Thành viên Hội đồng  KSNK nhiệm kỳ 2014-2019 theo Quyết định số 146/QĐ-BVYD ngày 12/3/2015 của GĐ B/v

Phòng
Giao ban B/v

Ban tổ chức

16h30

Họp chuẩn bị tổ chức Hội thảo Giải phẫu bệnh toàn quốc.

- BGH;
-Phòng KHCN-HTQT;
- BCN. Bộ môn GPB-PY;
- Đoàn TN, Hội SV;
- CLB Tiếng Anh.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn
Khoa Hùng

* Thứ Năm/29-9-2016

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS.Cao
Ngọc Thành

07h00

Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên. (Từ ngày 29-30/9)

- Báo cáo viên;
-Phòng: CTSV, ĐT ĐH.

Giảng đường I - ĐHSP

Ban tổ chức

08h00

Họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp lần 2 năm 2016.

- BGH; Phòng ĐT ĐH;
-Trưởng phòng CTSV.

Phòng họp II

GS.Cao
Ngọc Thành

08h00

 

Lễ đóng – mở thầu các gói thầu mua sắm vật tư tiêu hao năm 2016.
(Phòng KH-TH, VTTTB B/v chuẩn bị nội dung)

-Theo giấy mời

Phòng
Giao ban B/v

Chủ tịch
Hội đồng

10h00

Họp nghiệm thu gói thầu số 08: "Mua sắm máy sắc ký khối phổ LC/MS/MS"  và gói thầu: "Mua sắm bổ sung 20 kính hiển vi 2 mắt" thuộc dự án ADB

- Hội đồng nghiệm thu.

Phòng họp II
 

GS. Cao Ngọc Thành

 
Chiều

13h30

Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên. ( Từ ngày 29-30/9)

Phòng: CTSV, ĐTĐH, TCHC, Quản trị-CSVC

Giảng đường I - ĐHSP

Ban tổ chức

14h00

Họp bàn về công tác tổ chức nhân sự Bệnh viện Trường. 

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

15h00

Họp xét khen thưởng nhân dịp 60 năm Thành lập Trường.

- HĐ Thi đua-khen thưởng.

Phòng họp II

GS.Cao
Ngọc Thành

 

16h00

 

Họp Ban chấp hành Công đoàn CSTV Bệnh viện.

- Ban chấp hành Công đoàn B/v.

Phòng
Giao ban B/v

Chủ tịch CĐCSTV B/v

18h00

Họp Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Huế mở rộng.
Triển khai công tác quý IV/2016.
(Từ 18h00-19h00: họp BTV,
Từ 19h00-21h00: họp BCH)

- Công đoàn Các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc.

Phòng họpI.2 04 Lê Lợi

Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế

* Thứ Sáu/30-9-2016:

Sáng

08h00

Họp Ban Chỉ đạo tổ chức Kỷ niệm 60 năm xây dựng, phát triển ĐHH.

- Theo Quyết định số 122/QĐ-ĐHH ngày 18/2/2016 của Giám đốc ĐHH.

Phòng họpI.2 số 04 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

08h00

Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế.

- Đại diện BGH.

Nhà Đa chức năng Trường ĐH Nông Lâm (102 Phùng Hưng - Huế)

Trưởng Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài

09h00

Giao ban Hành chính.

- BGH; BGĐ B/v;
-  CT. Công đoàn; BT. Đoàn TN;
- Trưởng, Phó các Phòng; GĐ TT Thông tin-Thư viện; Khoa ĐTQT; Tổ trưởng tổ: CNTT, TTPC.

Phòng họp II

GS.Cao
Ngọc Thành

Chiều

14h00

 
Họp đánh giá trường theo 14 tiêu chuẩn, năm học 2015 - 2016.

-Hiệu trưởng các trường đại học thành viên.

Phòng họpI.2 04 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

 

14h00

 

Họp bàn kế hoạch nhận thẻ Bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y học gia đình.

- BGĐ B/v;
- BGĐ Trung tâm YHGĐ;
- Lãnh đạo phòng: KH-TH, TCKT B/v.

Phòng
Giao ban B/v

PGS.TS. Lê
Đình Khánh

15h30

Họp thông qua quy chế chi tiêu nội bộ Trường.

- BGH;
- Chủ tịch Hội đồng Trường;
- Chủ tịch Công đoàn; BT Đoàn TNCS HCM;
- Trưởng các phòng chức năng/TT
- Tổ Soạn thảo;

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

 

Giao ban công tác điều trị tháng 9/2016. Trình và bình bệnh án Đơn vị ICU.

- Ban Giám đốc B/v;
- Trưởng, Phó: phòng KHTH, phòng Điều dưỡng, khoa Dược;
- BCN, BS điều trị và Điều dưỡng trưởng Đơn vị ICU;
- Ban chủ nhiệm và Điều dưỡng trưởng các khoa Lâm sàng.

Phòng
Giao ban B/v

PGS. TS Lê Đình Khánh

* Thứ Bảy/01-10-2016:

Sáng

06h30

Tuyển sinh BSNT, CK cấp I, cấp II năm   2016 – đợt 2

- Hội đồng Tuyển sinh.

Các phòng thi

Chủ tịch
HĐTS

08h00

Họp Đảng ủy –Ban Giám đốc B/V Trường.

-Đảng ủy-BGĐ B/v

Phòng họp BGĐ B/v

GS.Cao
 Ngọc Thành

10h00

 

Giao ban Công tác Vệ sinh, Vệ sĩ tháng 9/2016.

-  BGĐ B/v;

-  Lãnh đạo phòng: HCQT;

-  Lãnh đạo và toàn thể nhân viên Công ty Vệ sinh Phú Xuân;

-  Lãnh đạo và toàn thể nhân viên Công ty Vệ sĩ Ngày và Đêm;

Phòng
Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

Chiều

13h30

Tuyển sinh BSNT, CK cấp I, cấp II năm   2016 – đợt 2

- Hội đồng Tuyển sinh.

Các phòng thi

Chủ tịch
HĐTS

14h00

 

Tổ chức đào tạo lại cho Điều dưỡng- Nữ Hộ sinh- Kỹ thuật viên toàn Bệnh viện.

- Toàn thể  Điều dưỡng- Nữ Hộ sinh- Kỹ thuật viên  Bệnh viện.

Giảng đường 102

Ban Tổ chức

*Chủ nhật/02-10-2016:

Sáng

 07h00

Tuyển sinh BSNT, CK cấp I, cấp II năm   2016 – đợt 2

- Hội đồng Tuyển sinh.

Các phòng thi

Chủ tịch
HĐTS

Chiều
 

13h30

Tuyển sinh BSNT, CK cấp I, cấp II năm   2016 – đợt 2

- Hội đồng Tuyển sinh.

Các phòng thi

Chủ tịch
HĐTS

Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnPhòng Đào tạo Đại họcBộ môn MắtBộ môn NhiBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle