Lịch công tác

Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế Tuần thứ 37/2016: Từ ngày 19/9/2016 đến ngày 24/9/2016

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người
chủ trì

* Thứ Hai/19-9-2016:

Sáng

08h00

Tiếp đoàn AMCANI, Hoa kỳ

- Theo giấy mời.

Phòng tiếp khách quốc tế, tầng 2, Khoa YTCC

 
PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy
 

09h00

Họp bàn công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2016-2017.

- BGH;
- Chủ tịch Công đoàn;
-Trưởng, Phó phòng TC-HC

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Nghiệm thu Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm thuộc dự án ADB.

- Hội đồng của các BM Vi Sinh, GPB-PY, Giải phẫu.

Văn phòng Khoa ĐTQT

PGS.TS.
Võ Tam

14h00

Họp kế hoạch chuẩn bị Hội thảo Giải phẫu bệnh và CME Giải phẫu bệnh.

- BGH;
- Lãnh đạo các Phòng:  KHCN-HTQT, QT- CSVC
- BCN BM và Khoa GPB

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy
 

15h00

 

Tổ chức đào tạo về chăm sóc và phòng ngừa các bệnh liên quan nhiễm khuẩn bệnh viện do đoàn AMCANI, Hoa Kỳ giảng dạy.  (Từ ngày 19-22/9)

- ĐD trưởng  các khoa;
- Toàn thể  Điều dưỡng- Nữ Hộ sinh- Kỹ thuật viên  Bệnh viện

GĐ 1.01

Ban tổ chức

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;

- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Ba/20-9-2016:

Sáng
 

08h00

Họp xét hồ sơ đăng kí dự thi tuyển sinh liên thông đợt 2 năm 2016

- BGH;
- Phòng Đào tạo ĐH

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

08h00

Kiểm tra thí sinh trúng tuyển Đại học, Cao đẳng hệ chính quy trúng tuyển nhập học 2016-2017.

- Phòng CTSV.

Văn phòng CTSV

Đoàn kiểm tra Đại học Huế

09h00

Họp chuẩn bị thẩm định Từ điển Y học Anh-Pháp-Việt (chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường).

- BGH;
- Đại diện lãnh đạo phòng: KHCN-HTQT,TC-HC, KH-TC,

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Họp rà soát các hạng mục sửa chữa trong dịp hè 2016.

- BGH;
- Đại diện lãnh đạo phòng: KH-TC, Đào tạo ĐH;
- Phòng QT-CSVC

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

 
14h00

Nghiệm thu Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm thuộc dự án ADB.

- Hội đồng của các BM: Sinh lý, Sinh hóa, MD-SLB, Ký sinh trùng.

Văn phòng Khoa Đào tạo quốc tế

PGS.TS.
Võ Tam

15h00

Tiếp GS. Keiko Nakamura,
Đại học Y Nha Tokyo - Nhật Bản.

- Theo giấy mời.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Nghiệm thu công tác chuẩn bị Lễ Khai giảng năm học 2016-2017.

- Ban tổ chức Lễ Khai giảng.

Trung tâm VH-TT Tỉnh

Trưởng Ban tổ chức

16h00

Tổng kết và trao giải cuộc vận động hưởng ứng phong trào “Hành trình 10 triệu bàn tay sạch” do Bộ Y tế phát động.

- Theo giấy mời

Phòng
Giao ban B/v

Ban tổ chức

* Thứ Tư/21-9-2016:

Sáng

08h00

Lễ Khai giảng năm học 2016-2017.

- Theo giấy mời.

Hội trường Trung tâm VHTT tỉnh T.T.Huế

Ban tổ chức

08h00

Tập huấn công tác coi thi tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2016

- HĐTS Cao học đợt 2 năm 2016 theo Quyết định số 944/QĐ-ĐHH

- Cán bộ thanh tra, cán bộ coi thi, cán bộ Giám sát, cán bộ phục vụ.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi
 

Giám đốc
Đại học Huế - Chủ tịch HĐTS

Chiều
 

14h00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH.

- Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH.

Phòng họp I.2 số 04 Lê Lợi.

Bí thư
Đảng uỷ ĐHH

14h00

Giao ban giáo vụ Sau  đại học năm học 2016 -2017.

- BGH
- Giáo vụ SĐH các Khoa/BM
- Phòng ĐT-SĐH
- Đại diện phòng KH-TC

Giảng đường 1.01

PGS.TS.
Võ Tam

15h00

Hội nghị tổng kết công tác Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Đại học Huế năm học 2015 - 2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016 - 2017.

- Bí thư và Phó Bí thư

  Đoàn TN;
- Chủ tịch và Phó CT Hội SV            

Phòng họp I.1 số 04 Lê Lợi

Bí thư ĐTN,Chủ tịch HSV ĐHH

15h30

Họp công tác chuẩn bị kế hoạch đánh giá ngoài KĐCLGD của Trường.

- BGH;
- Trưởng, Phó, thư ký, người viết BC các Tiểu ban;
- Phòng KT- ĐBCLGD.

Phòng họp II

PGS.TS.
Võ Tam

16h00

Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế làm việc với Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Huế.

- Ban TV Đảng ủy ĐHH;
- Ban TV Công đoàn ĐHH.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi.

Bí thư
Đảng ủy ĐHH

16h00

Tập huấn mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện.

- Thành viên Hội đồng  kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện nhiệm kỳ 2014-2019 theo Quyết định số 146/QĐ-BVYD ngày 12/3/2015 của Giám đốc Bệnh viện.

Phòng
Giao ban B/v

Ban tổ chức

16h30

Nghiệm thu đưa vào sử dụng kệ đựng sách Trung tâm TT-TV

- Theo giấy mời

Tầng II Trung tâm TT-TV

PGS Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Năm/22-9-2016

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS.Cao
Ngọc Thành

 

  07h00

 

Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên. (Từ ngày 22-23/9)

- Phòng CTSV
- Báo cáo viên

Giảng đường I Trường ĐHSP

Ban tổ chức

08h00

Họp xét khen thưởng nhân dịp 60 năm Thành lập Trường.

- HĐ Thi đua-khen thưởng.

Phòng họp II

GS.Cao
Ngọc Thành

09h00

Tiếp cán bộ, viên chức, lao động.

- BGH;
- Trưởng phòng TC-HC   

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Họp Ban quản lý dự án Save the Children.

- Ban Quản lý Dự án SC.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Nghiệm thu gói thầu: “Mua sắm thiết bị cho Bộ môn Mô phôi và Giải phẫu bệnh” thuộc dự án ADB

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

PGS.TS.
Võ Tam

Chiều

 

   13h30
 

Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên. (Từ ngày 22-23/9)

- Phòng CTSV
- Báo cáo viên

Giảng đường I Trường ĐHSP

Ban tổ chức

14h00

Họp Thường vụ Đảng ủy.

- TV. Đảng ủy.

Phòng họp I

GS. Cao Ngọc Thành

15h30

Họp Đảng ủy.

- Đảng ủy viên.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Sáu/23-9-2016:

Sáng

08h00

Họp Ban Chỉ đạo tổ chức Kỷ niệm 60 năm xây dựng, phát triển ĐH Huế.

-Theo Quyết định số 122/QĐ-ĐHH ngày 18/2/2016 của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Giám đốc
Đại học Huế - Trưởng Ban Chỉ đạo.

Chiều

15h00

Khen thưởng khuyến khích tài năng sinh viên năm học 2015-2016 và tuyên dương thủ khoa các trường, phân hiệu và khoa trực thuộc Đại học Huế trong kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016.
 

-  Đại diện BGH;
- Đd lãnh đạo Phòng CTSV;
- BT Đoàn TN, Chủ tịch HSV;
- SV được tuyên dương, khen thưởng (theo Quyết định của Giám đốc ĐHH);
- Trường cử 20 sinh viên, (CBL, CBĐ, CBH) tham dự

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Giám đốc
Đại học Huế

15h00

Họp Ban thường vụ Công đoàn.

-Ban thường vụ Công đoàn

Văn phòng Công đoàn

Chủ tịch Công đoàn

16h00

Họp Ban chấp hành Công đoàn.

-Ban chấp hành Công đoàn

Văn phòng Công đoàn

Chủ tịch Công đoàn

16h00

Họp Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v.

Phòng họp BGĐ B/v

GS.Cao
Ngọc Thành

* Thứ Bảy/24-9-2016:

Sáng

08h00

Giao ban Thường trực Ban tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm Thành lập Trường.

- Thường trực Ban tổ chức;
- Trưởng các Ban lễ Kỷ niệm.

Phòng họp II

GS.Cao
Ngọc Thành

09h30

Họp thông qua quy chế chi tiêu nội bộ Trường.

- BGH;
- Chủ tịch Hội đồng Trường;
- Chủ tịch Công đoàn;
- Trưởng các phòng chức năng/TT

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Tổ chức đào tạo lại cho Điều dưỡng- Nữ Hộ sinh- Kỹ thuật viên toàn Bệnh viện

-Toàn thể Điều dưỡng- Nữ Hộ sinh- Kỹ thuật viên Bệnh viện.

Giảng đường 1.02

Ban tổ chức

14h00

Hội nghị BCH Đoàn trường mở rộng và tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn

- BCH Đoàn TN
- BCH Hội SV
- Bí thư và Phó Bí thư các chi đoàn

Hội trường A

Bí thư Đoàn Thanh niên

Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnPhòng Đào tạo Đại họcBộ môn MắtBộ môn NhiBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle