Lịch công tác

Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế Tuần thứ 28/2016: Từ ngày 18/7/2016 đến ngày 23/7/2016

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người
chủ trì

* Thứ Hai/18-7-2016:

 
Sáng

08h00

Tiếp Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác khám chữa bệnh BHYT tại B/v.

- Theo giấy mời.

Phòng
Giao ban B/v

Ban Giám đốc
B/v

08h00

Giao ban Phòng QT-CSVC.

- Đại diện BGH;
- Phòng QT-CSVC.

Phòng
QT-CSVC

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

08h30

Tiếp đoàn Trường Nha, Đại học Chonbuk, Hàn Quốc.

- BGH; BGĐ B/v
- Phòng KHCN-HTQT;NCKH-ĐN B/v;
- Đại diện Lãnh đạo phòng: TC-HC, HCQT, KH-TH, Điều dưỡng B/v;
- BCN. Khoa RHM; Khoa GMHS B/v;
- PGS.TS. Nguyễn Viết Nhân.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Giao ban Ban quản lý dự án xây dựng và sửa chữa hè năm 2016.

- Theo QĐ số 1942/QĐ-ĐHYD ngày 27/6/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Huế.

Phòng
QT-CSVC

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h30

Khai giảng khóa đào tạo ngắn hạn về “Âm ngữ trị liệu”.

- Theo giấy mời.

Hội trường QT, tầng 3, Khoa YTCC

Ban tổ chức

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/vTrường.

Phòng
Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

Chiều

14h00

Tiếp Chủ tịch tập đoàn Phúc lợi xã hội Aomori, Nhật Bản.

- BGH; Phòng KHCN-HTQT;
- Khoa Đào tạo quốc tế.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

Chấm thi Tốt nghiệp CKII năm 2016.

- Hội đồng chấm thi.

Hội trường 1.01

Chủ tịch
Hội đồng

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng B/v.

Phòng
Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

* Thứ Ba/19-7-2016:

Sáng

08h00

Hội nghị triển khai chương trình kế hoạch năm học 2016-2017.

- Theo giấy mời.

Hội trường A

Ban tổ chức

10h30

Đoàn đại biểu Chính phủ tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đến  tham quan Trung tâm Đào tạo điều dưỡng tiên tiến Huế-Halla.

- Theo giấy mời.

Trung tâm Đào tạo điều dưỡng tiên tiến Huế-Halla

PGS. Võ Tam

Chiều

14h00

Hội nghị giao ban công tác Đại học Huế quý III/2016.

- Hiệu trưởng các trường đại học thành viên.

Phòng họp I.2, 04 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

14h00

Giao ban Giáo vụ đại học.

- Đại diện BGH;

- Phòng Đào tạo ĐH;

- Giáo vụ ĐH các khoa/BM.

Hội trường 1.01

PGS.TS.
Võ Tam

* Thứ Tư/20-7-2016:

Sáng

08h00

Seminar về Công nghệ Đào tạo cho cán bộ và sinh viên Đại học Huế.

- Cán bộ, sinh viên Đại học Huế và những người quan tâm.

Phòng họp I.1, 04 Lê Lợi

Lãnh đạo Ban Hợp tác Quốc tế

08h00

Họp Thi đua-khen thưởng Bệnh viện năm 2015-2016.

- BGĐ B/v;
- Chủ tịch Công đoàn B/v;
- Lãnh đạo phòng:  KH-TH, Điều dưỡng;
- Bí thư LCĐ B/v.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Giao ban Dự án ADB.

- BQL Dự án;
- Lãnh đạo phòng: KH-TC, QT-CSVC.

Phòng họp II

PGS.TS.
Võ Tam

Chiều

14h00

Giao ban dự án ODA Ý.

- BQL dự án ODA Ý.

Phòng họp II

GS.Cao
Ngọc Thành

14h00

Giao ban Giáo vụ sau đại học.

- Đại diện BGH;

- Phòng Đào tạo SĐH;

- Giáo vụ SĐH các khoa/BM.

Hội trường 1.01

PGS.TS.
Võ Tam

* Thứ Năm/21-7-2016

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS.Cao
Ngọc Thành

09h00

Họp về hồ sơ 1/500 dự án An Vân Dương.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS.Cao
Ngọc Thành

09h00 Tiếp cán bộ, viên chức, lao động.

- BGH;
- Trưởng phòng TC-HC   

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Họp Ban xây dựng Quy định chế độ làm việc của giảng viên.

- Thành viên theo QĐ số 91/QĐ-ĐHYD ngày 12/01/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược Huế.

Phòng họp II

GS.Cao
Ngọc Thành

Chiều

14h00

- Báo cáo kết quả đấu thầu hóa chất sinh phẩm đợt 1; Thông qua danh mục, kế hoạch đấu thầu đợt 2 các HCSP không trúng thầu.
- Thông qua kế hoạch mua bổ sung các thuốc cấp cứu sử dụng nhiều.

-BGĐ B/v;
-Lãnh đạo phòng: KH-TH, TCKT, HCQT B/v;
- BCN Khoa Dược B/v.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

15h00

Họp thông qua danh mục mua sắm máy móc, trang thiết bị và dụng cụ phẫu thuật năm 2016.

- BGĐ B/v;
- Trưởng, Phó phòng: TCKT, VTTTB B/v.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

16h30

- Nghiệm thu gói thầu số 6 “Mua sắm thiết bị cho BM. Giải phẫu và BM. Sinh lý”
- Nghiệm thu gói thầu số 7 “Mua sắm thiết bị cho BM. Dược lý và Khoa YTCC”.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS.Cao
Ngọc Thành

* Thứ Sáu/22-7-2016

Sáng

06h00

Xuất quân tình nguyện Mùa hè xanh 2016 tại Lào.

- Đội tình nguyện Mùa hè xanh.

Tỉnh Salavan-Lào

Ban tổ chức

08h00

Đánh giá luận án Tiến sĩ cho NCS Đặng Ngọc Hùng (Ngoại tiêu hóa).

- Thành viên Hội đồng (TGM).

Hội trường BVLA –
Đại học Huế

Chủ tịch
Hội đồng

09h00

Giao ban Hành chính.

- BGH; BGĐ B/v;
-  CT. Công đoàn; BT. Đoàn TN;
- Trưởng, Phó các Phòng; GĐ TT Thông tin-Thư viện; Khoa ĐTQT; Tổ trưởng tổ: CNTT, TTPC.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Họp tuyển chọn đề tài cấp Đại học Huế 2017.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Giao ban Trường-Viện về công tác TCCB quý II/2016.

- BGH; BGĐ B/v;
- Lãnh đạo và chuyên viên phòng: TC-HC, KH-TH B/v

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Bảy/23-7-2016

Sáng

07h00

Công đoàn Trường ĐHYD Huế tổ chức khám sức khỏe cho Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công của tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Đoàn công tác khám sức khỏe.

30 Yết Kiêu, Tp Huế

Ban tổ chức

08h00

Thẩm định năng lực đào tạo BSNT chuyên ngành Răng Hàm Mặt, Y học cổ truyền và CKII chuyên ngành Chấn thương chỉnh hình của Trường ĐH Y Dược.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

Chủ tịch
Hội đồng thẩm định

10h00

Tiếp đoàn Khoa Đào tạo quốc tế - Đại học Y khoa Quảng Tây Trung Quốc.

- Theo giấy mời.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Tổng kết chuyến công tác của Trường Nha, Đại học Chonbuk, Hàn Quốc tại Trường Đại học Y Dược Huế.

- BGH; BGĐ B/v
- Phòng KHCN-HTQT;NCKH-ĐN B/v;
- Đại diện Lãnh đạo phòng: TC-HC, HCQT, KH-TH, Điều dưỡng B/v;
- BCN. Khoa RHM; Khoa GMHS B/v;
- PGS.TS. Nguyễn Viết Nhân.

Phòng họp QT, tầng 2, Khoa YTCC

GS.Cao
Ngọc Thành

18h00

Lễ kỷ niệm hành trình tình nguyện lần thứ 5 tại tỉnh Salavan-Lào

- Theo giấy mời.

Tỉnh Salavan-Lào

Ban tổ chức

Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnPhòng Đào tạo Đại họcBộ môn MắtBộ môn NhiBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle