Lịch công tác

Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 26/2016: Từ ngày 04/7/2016 đến ngày 09/7/2016

File đính kèm: Download

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người
chủ trì

* Thứ Ba/05-7-2016:

 
Sáng

08h00

Tiếp đoàn chuyên gia Âm ngữ trị liệu, ĐHQG Chonbuk Hàn Quốc.

- BGH; BGĐ B/v;
- Lãnh đạo phòng/khoa: KHCN-HTQT, Đào tạo QT, NCKH-ĐN B/v; BQL dự án;
- Bộ môn PHCN.

Phòng họp QT, tầng 2, Khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Họp Hội đồng thanh lý tài sản năm 2016.

- Theo Quyết định số 1695/QĐ-ĐHYD ngày 18/6/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Huế

Phòng họp II

Chủ tịch
Hội đồng

08h30

Khai mạc khóa đào tạo ngắn hạn về Âm ngữ trị liệu do các chuyên gia Hàn Quốc giảng dạy.

- Theo giấy mời.

Giảng đường 3.13

Ban tổ chức

09h00

Họp thống nhất các nội dung trình Hội đồng KH-ĐT.

- BGH;
- Lãnh đạo các phòng: ĐT ĐH, ĐT SĐH, KHCN-HTQT.

Phòng họp II

GS.Cao
Ngọc Thành

10h00

Tiếp Giám đốc Văn phòng AUF tại Châu Á-Thái Bình Dương.

- BGH; Phòng KHCN-HTQT;
- Văn phòng Pháp ngữ.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h30

Nghiệm thu mẫu kệ sách tại Trung tâm Thông tin-Thư viện.

- Theo giấy mời.

Tầng II - Trung tâm TT-TV

Chủ tịch HĐ nghiệm thu

15h00

Giao ban Ban quản lý dự án xây dựng và sửa chữa hè năm 2016.

- Theo QĐ số 1942/QĐ-ĐHYD ngày 27/6/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Huế.

Phòng
QT-CSVC

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Họp sơ tuyển xét hồ sơ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp GV lên GVC năm 2016.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS.Cao
Ngọc Thành

16h00

Giao ban công tác KH-TH B/v tháng 6/2016.

- BGĐ B/v;
- Phòng KH-TH.

Phòng
Giao ban B/v

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

* Thứ Tư/06-7-2016:

Sáng

08h00

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế lần thứ 8, nhiệm kỳ 2015-2020.

- Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế.

PH 1.2 số 4 Lê Lợi.

Bí thư
Đảng uỷ ĐHH

08h00

Tiếp Phó chủ tịch Hội ADM Việt Nam.

- BGH; Phòng KHCN-HTQT,
- Văn phòng Pháp ngữ.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h00

Giao ban công tác VTTTB B/v tháng 6/2016.

-BGĐ B/v;
-Phòng VTTTB.

Phòng
Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

10h00

Giao ban công tác HCQT B/v tháng 6/2016.

- BGĐ B/v;
- Phòng HCQT.

Phòng
Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

10h00

Giao ban Dự án ADB.

- BQL Dự án;
- Lãnh đạo phòng: KH-TC, QT-CSVC.

Phòng họp II

PGS.TS.
Võ Tam

Chiều

14h00

Hội nghị Đảng ủy Đại học Huế lần thứ 6, nhiệm kỳ 2015-2020.

- Đảng ủy viên Đại học Huế.

PH 1.2 số 4 Lê Lợi.

Bí thư
Đảng uỷ ĐHH

14h00

Giao ban công tác KH-TC tháng 6/ 2016.

- BGH;
- Phòng KH-TC.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

15h00

Giao ban công tác QT-CSVC tháng 6/ 2016.

- BGH;
- Phòng QT-CSVC.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

15h00

Giao ban công tác Cận lâm sàng tháng 6/ 2016.
 

- BGĐ B/v;
- Trưởng/ Phó các khoa Cận lâm sàng B/v.

Phòng
Giao ban B/v

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

16h00

Giao ban công tác TC-HC tháng 6/ 2016.

- BGH;
- Phòng QT-CSVC.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Mở hồ sơ chào giá hàng Vật tư tiêu hao ký gửi.

- Theo giấy mời.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao
Ngọc Thành

* Thứ Năm/07-7-2016

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS.Cao
Ngọc Thành

08h00

Họp Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở (HĐ III) Đại học Huế: Hội đồng Nông Lâm - Sinh - Y Dược.

- Các thành viên Hội đồng theo QĐ số 14/QĐ-HĐCDGSNN ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng CDGSNN.

Phòng I.2,
Số 4 Lê Lợi

Chủ tịch
Hội đồng

09h00

Làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh TT Huế thông qua kế hoạch đấu thầu thuốc năm 2016.

- BGĐ B/v;
- Lãng đạo BHXH Tỉnh;
- Lãnh đạo phòng: KH-TH, TCKT, HCQT B/v;
- BCN. Khoa Dược.

Phòng
Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

10h00

Họp chuẩn bị Hội nghị quốc tế về y học cấp cứu 2017.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Mở hồ sơ chào giá “mua thiết bị bổ sung” dự án Save the Children.

- Theo giấy mời.

Văn phòng BQLDA
 tầng 1,
 Khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

14h00

Làm việc với BQLDA các dự án VLIR, AP-CMB, Bác sĩ gia đình.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng: KHCN-HTQT, KH-TC;
- BQL các dự án

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Giao ban Hộ lý toàn Bệnh viện.

-BGĐ B/v;

- Phòng Điều dưỡng;
- Đd trưởng các Đơn vị;
- Tất cả Hộ lý  toàn B/v.

Phòng
Giao ban B/v

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

* Thứ Sáu/08-7-2016

Sáng

08h00

Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XII cho cán bộ chủ chốt Đại học Huế (cả ngày).

- UVTV các đảng ủy cơ sở;
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường đại học thành viên. 

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Phó Bí thư Nguyễn Quang Linh

09h00

Giao ban Hành chính.

- BGH; BGĐ B/v;
-  CT. Công đoàn; BT. Đoàn TN;
- Trưởng, Phó các Phòng; GĐ TT Thông tin-Thư viện; Khoa ĐTQT; Tổ trưởng tổ: CNTT, TTPC.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Họp chuẩn bị đón đoàn phẫu thuật Răng Hàm Mặt, ĐHQH Chonbuk-Hàn Quốc.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

Tổng kết nghiệm thu các lớp chuyển giao kỹ thuật theo đề án 1816 cho tỉnh Quảng Bình.

- Theo giấy mời

Phòng
Giao ban B/v

PGS.TS. Lê Đình Khánh

15h00

Họp Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Đại học Huế mở rộng

- Chủ tịch Hội CCB cơ sở;

Phòng I.7
Số 4 Lê Lợi

Chủ tịch Hội CCB ĐHH

15h30

Họp về dự án Tăng cường chăm sóc y tế và đào tạo PHCN.

- BGH; Phòng KHCN-HTQT;
- BCN. Bộ môn PHCN;
- Đại diện phụ trách dự án HI

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Giao ban công tác điều trị tháng 6/2016. Trình và bình bệnh án Khoa Ung bướu.

- BGĐ B/v;
-Trưởng, Phó phòng KH-TH, Điều dưỡng, khoa Dược;
- BCN, BS điều trị, ĐD trưởng Khoa Ung bướu.
- BCN, ĐD trưởng các K. LS.

Phòng
Giao ban B/v

PGS. TS Lê Đình Khánh

16h30

Báo cáo kế hoạch công tác tổ chức Tình nguyện mùa hè xanh 2016

- TV. Đảng ủy;
- BCH Đoàn TN, BTK Hội SV

Phòng họp II

TS. Nguyễn Sanh Tùng

* Thứ Bảy/09-7-2016

Sáng

08h00

Lễ trao học bổng hỗ trợ học tập cho sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc vùng khó khăn năm 2016 của dự án ADB.

- Theo giấy mời.

Hội trường A

PGS.TS.
Võ Tam

09h00

Tổ công tác Cục Đào tạo với nước ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Lãnh đạo Đại học Huế

- Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách HTQT;
- Trưởng các phòng: TC-HC, KHCN-HTQT.

Phòng I.2, số 04 Lê Lợi

PGĐ Lê Văn Anh

10h00

Giao ban công tác TCKT B/v tháng 6/2016.

-BGĐ B/v;
-Phòng TCKT.

Phòng
Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

Chiều

14h00

Tổ công tác Cục Đào tạo với nước ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo, làm việc với các cán bộ, giảng viên đã tham gia học tại nước ngoài theo Đề án 322/356

- Cán bộ, giảng viên đã tham gia đi học tại nước ngoài theo Đề án 322/356 (theo giấy mời)

Phòng I.2, số 04 Lê Lợi

Tổ trưởng Tổ công tác Cục Đào tạo với nước ngoài, Bộ GD&ĐT

Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnPhòng Đào tạo Đại họcBộ môn MắtBộ môn NhiBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle