Lịch công tác

Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 25/2016: Từ ngày 27/6/2016 đến ngày 02/7/2016

File đính kèm: Download

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người
chủ trì

* Thứ Hai/27-6-2016


Sáng

08h00

Giao ban công tác Đào tạo Đại học-CTSV tháng 6/2016.

- BGH;
- Phòng ĐT ĐH, CTSV

Phòng họp II

PGS.TS.
Võ Tam

09h00

Giao ban công tác Đào tạo Sau đại học tháng 6/2016.

- BGH;
- Phòng ĐT SĐH

Phòng họp II

PGS.TS.
Võ Tam

09h00

Họp Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
-Trưởng/Phó phòng: KH-TH, HCQT B/v.

Phòng họp BGĐ B/v

GS. Cao Ngọc Thành

09h00

Họp bàn thống nhất kế hoạch thi công xây dựng cải tạo hệ thống tường rào, nhà bảo vệ tại kiệt 16 Hai Bà Trưng.

- BGH;
- Phòng QT-CSVC;
- Đơn vị thi công.

Phòng
QT-CSVC

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Giao ban công tác Khảo thí-ĐBCLGD tháng 6/2016.

- BGH;
- Phòng KT-ĐBCLGD

Phòng họp II

PGS.TS.
Võ Tam

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/vTrường.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

15h00

Họp Hội đồng Tuyển sinh Chuyên khoa I, II năm 2016.

- Hội đồng Tuyển sinh. 

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

15h30

Họp bàn về việc giám sát sau đào tạo chuyển giao kỹ thuật 1816.

- Theo giấy mời.

Phòng
Giao ban B/v

PGS.TS. Lê Đình Khánh

16h00

Giao ban công tác KHCN-HTQT tháng 6/2016.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng B/v.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Ba/28-6-2016:

 
Sáng

08h00

Tập huấn và phát tài liệu nghiệp vụ Ban phụ trách điểm thi.

- Trưởng, Phó phụ trách điểm thi;
- Tổ trưởng Tổ Thư ký điểm thi.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

PGĐ Lê Văn Anh

09h00

Làm việc với Công ty cổ phần VINACONEX 25.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

09h00

Họp nghiệm thu giáo trình Nhi sơ sinh cấp cơ sở (trong khuôn khổ dự án Save the Children).

- Theo giấy mời.

P. bảo vệ LV, tầng 2,
Khoa YTCC

Chủ tịch
Hội đồng

10h00

Họp về bàn giao công việc của Bộ môn Cấp cứu đa khoa

- Đại diện BGH;
- Đại diện lãnh đạo phòng: TC-HC, ĐT SĐH, QT-CSVC;
- ThS. Trần Đức Lai, BS. Nguyễn Khánh Huy.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Họp BCH Hội Cựu chiến binh Trường.

- Ban chấp hành Hội CCB.

Văn phòng
Công đoàn

Chủ tịch
Hội CCB

Chiều

14h00

Họp nghiệm thu giáo trình Sản phụ khoa cấp cơ sở (trong khuôn khổ dự án Save the Children)

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

15h00

Họp Thường vụ Đảng ủy.

- Thường vụ Đảng ủy.

Phòng họp I

GS. Cao Ngọc Thành

16h30

Họp Đảng ủy.

- Đảng ủy viên.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Tư/29-6-2016:

Sáng

08h00

Ban phụ trách điểm thi nhận hồ sơ, tài liệu và văn phòng phẩm phục vụ thi.

- Ban phụ trách điểm thi và Tổ Thư ký.

Hội trường A1 Trường ĐH Khoa học, 77 Nguyễn Huệ.

Ban CSVC Hội đồng thi

08h00

Họp xét khen thưởng toàn khóa học cho sinh viên tốt nghiệp năm học 2015-2016.
 

- BGH;
- Đại diện Lãnh đạo phòng : TC-HC, ĐT ĐH, KH-TC
- Phòng CTSV;
- TV Đoàn TN và Hội SV.

Phòng họp II

GS.Cao
Ngọc Thành

08h00

Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Trần Tấn Tài (Chuyên ngành YTCC) 

- Theo giấy mời.

Đại học Huế,  số 3  Lê Lợi

Chủ tịch
Hội đồng

09h00

Nghiệm thu cơ sở đề tài mã số DHH 2015 của PGS.TS. Võ Tam

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Họp chuẩn bị Đề án hợp tác quốc tế.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT.

Phòng họp II

GS.Cao
Ngọc Thành

Chiều

14h00

Các Ban phụ trách điểm thi tiếp nhận điểm thi và thực hiện các khâu chuẩn bị.

- Thành viên Ban phụ trách điểm thi.

Các điểm thi

Ban phụ trách điểm thi

14h00

Bế giảng lớp CME Bồi dưỡng kỹ thuật chăm sóc Điều dưỡng cho tuyến Y tế cơ sở năm 2016 (Lớp 3).

- Theo giấy mời.

Hội trường QT, tầng 3, Khoa YTCC

Ban tổ chức

14h00

Họp Cấp ủy mở rộng.

- Chi ủy các chi bộ.

Hội trường 1.01

GS.Cao
Ngọc Thành

15h00

Họp về sử dụng máy siêu âm tại Đơn vị Siêu âm tiền sản.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo phòng KH-TH
- BCN Khoa: Phụ sản, CĐHA;
- PGS.TS. Nguyễn Viết Nhân.

Phòng
Giao ban B/v

PGS.TS. Lê Đình Khánh

15h30

Họp chuẩn bị tổ chức Lễ tốt nghiệp đại học hệ chính quy và hệ liên thông năm 2016.

- BGH; Phòng ĐT ĐH;
- Trưởng phòng: TC-HC, CTSV, KH-TC, QT-CSVC,
- Đd TV. Đoàn TN, Hội SV

Phòng họp II

GS.Cao
Ngọc Thành

16h00

Họp về công tác của phòng khám Nội tại Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo phòng: HCQT, KHTH, Điều dưỡng B/v;
-Trưởng phòng khám Nội;
- Đại diện BGĐ TT YHGĐ;

Phòng
Giao ban B/v

PGS.TS. Lê Đình Khánh

16h00

Họp cán bộ y tế phục vụ thi.

- Cán bộ y tế theo Quyết định của Giám đốc Đại học Huế.

Ban KH-TC,
số 3 Lê Lợi

Ban KH-TC, ĐHH.

16h30

Họp chuẩn bị nghiệm thu đề tài cấp Nhà nước và triển khai đề tài cấp Tỉnh

- Ban chủ nhiệm và thư ký đề tài.

Phòng họp II

GS.Cao
Ngọc Thành

* Thứ Năm/30-6-2016

Sáng

06h00

Thí sinh làm thủ tục dự thi THPT quốc gia năm 2016.

- Các Ban phụ trách điểm thi;
- Thí sinh dự thi.

Các điểm thi.

Ban phụ trách điểm thi

08h30

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS.Cao
Ngọc Thành

10h00

Giao ban Thường trực Ban tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm Thành lập Trường.

- Thường trực Ban tổ chức;
- Trưởng các Ban lễ Kỷ niệm

Phòng họp I

GS.Cao
Ngọc Thành

Chiều

14h00

Nghiệm thu cơ sở đề tài mã số DHH 2014 của PGS.TS. Trần Đình Bình

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

PGS.TS.
Võ Tam

15h00

Tổng kết nghiệm thu các lớp chuyển giao kỹ thuật theo đề án 1816 cho tỉnh Quảng Bình.

- Theo giấy mời.

Phòng
Giao ban B/v

PGS.TS. Lê Đình Khánh

15h30

Nghiệm thu cơ sở đề tài mã số DHH 2014 của TS. Nguyễn Hoàng Lan

- Theo giấy mời.

Văn phòng
K. Đào tạo QT

PGS.TS.
Võ Tam

16h00

Họp bàn kế hoạch triển khai các hoạt động trước kết thúc năm học 2016.

- BGH; BGĐ B/v;
- Lãnh đạo phòng: TC-HC, QT-CSVC, KH-TC;
- BT Đoàn TN, CT Hội SV.

Phòng họp II

GS.Cao
Ngọc Thành

17h00

Họp rà soát công tác chuẩn bị HN Sản phụ khoa miền Trung mở rộng.

- Ban tổ chức Hội nghị.

Phòng họp II

GS.Cao
Ngọc Thành

* Thứ Sáu/01-7-2016

Sáng

06h00

Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chủ Nhật, Thứ Hai (ngày 01, 02, 03, 04/7/2016) Thi THPT quốc gia năm 2016 theo lịch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Các Ban phụ trách điểm thi có mặt lúc 6g00 (sáng), 12g30 (chiều).

Các điểm thi

Giám đốc ĐHH - Chủ tịch HĐ thi

Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnPhòng Đào tạo Đại họcBộ môn MắtBộ môn NhiBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle