Lịch công tác

Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 23/2016: Từ ngày 13/6/2016 đến ngày 18/6/2016

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người
chủ trì

* Thứ Hai/13-6-2016

Sáng

08h00

Khai giảng lớp CME “Bồi dưỡng kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng cho tuyến y tế cơ sở năm 2016” (Lớp 3)

- Theo giấy mời.

Hội trường QT, tầng 3, Khoa YTCC

Ban tổ chức

08h00

Họp chuẩn bị nội dung họp Hội đồng Khoa học-Đào tạo.

- BGH;
- Đại diện lãnh đạo phòng: ĐT ĐH, ĐT SĐH, CTSV, KHCN-HTQT, TC-HC.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

09h00

Họp chuẩn bị công tác tổ chức Hội thảo “Hội nhập quốc tế giáo dục chuyên khoa tại Việt Nam”.

- BGH;
- Đại diện lãnh đạo phòng: KHCN-HTQT, TC-HC, QT-CSVC, ĐT SĐH;
- Đại diện BCN bộ môn: Phụ sản, Ngoại.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/vTrường.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Họp xét cấp học bổng ADB, VALLET, KOVA năm 2016 cho sinh viên.

- Đại diện BGH;
- Đại diện Lãnh đạo phòng: TC-HC, ĐT ĐH, KHCN-HTQT;
- Phòng CTSV;
- TV. Đoàn TN - Hội SV.

Phòng họp II

PGS.TS.
Võ Tam

15h00

Họp chuẩn bị công tác phối hợp tổ chức Hội nghị công tác tạp chí với Trường Đại học Y Hà Nội.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng: TC-HC, KHCN-HTQT,

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng B/v.

Phòng
Giao ban B/v

GS.Cao
Ngọc Thành

* Thứ Ba/14-6-2016:

 
Sáng

08h00

Chấm thi tuyển sinh CKI, CKII năm 2016 (Từ ngày 14-15/6/2016)

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

Chủ tịch HĐTS

08h30

Tiếp Đoàn kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy về làm việc tại Bệnh viện.

- Theo giấy mời.

Phòng họp BGĐ B/v

GS.Cao
Ngọc Thành

09h00

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Trường thuộc dự án ADB - Hội đồng 2.

- Theo giấy mời.

Văn phòng Khoa ĐTQT

PGS.TS.
Võ Tam

10h00

Họp về công tác khen thưởng 60 năm thành lập Trường.

- BGH; Đại diện BGĐ B/v;
- Lãnh đạo phòng: TC-HC, KH-TH B/v.

Phòng họp II

GS.Cao
Ngọc Thành

Chiều

14h00

Làm việc với TS. Daniele Dessi, ĐH Sassari, Ý về liên kết đào tạo Y sinh học

- BGH;
- Đại diện lãnh đạo phòng/khoa/đơn vị: Đào tạo SĐH, KH-TC, Khoa Đào tạo quốc tế, Viện YSH.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

 Họp đoàn công tác đi tổng kết thực tế tốt nghiệp và thẩm định các cơ sở Y tế của các tỉnh miền Trung.

- BGH;
- Trưởng phòng: ĐT ĐH, ĐT SĐH, KT- ĐBCLGD, TC-HC.

Phòng họp II

PGS.TS.
Võ Tam

15h00

Họp Đảng ủy và Ban Giám đốc Bệnh viện Trường.

- Đảng ủy BP B/v;
- BGĐ B/v.

Phòng họp BGĐ B/v

GS.Cao
Ngọc Thành

16h00

Giao ban Dự án ADB.

- BQL Dự án;
- Lãnh đạo phòng: KH-TC, QT-CSVC.

Phòng họp I

PGS.TS.
Võ Tam

* Thứ Tư/15-6-2016:

Sáng

08h00

Họp xét đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp năm 2016 cho sinh viên.

- BGH;
- Phòng Đào tạo ĐH;
- Trưởng phòng CTSV.

Phòng họp II

GS.Cao
Ngọc Thành

09h00

Họp chuẩn bị tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2016.

- BGH;
- Phòng Đào tạo ĐH;
- Trưởng phòng: TC-HC, CTSV, KH-TC, QT-CSVC.

Phòng họp II

GS.Cao
Ngọc Thành

10h00

Họp chuẩn bị công tác thi tốt nghiệp CKI, BSNT.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng: ĐT SĐH, KH-TC;
- BCN và GV các khoa/bộ môn có đào tạo SĐH.

Hội trường QT, tầng 3, Khoa YTCC

PGS.TS.
Võ Tam

10h30

Họp chuẩn bị nghiệm thu cơ sở đề tài độc lập cấp Nhà nước.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS.Cao
Ngọc Thành

Chiều

14h00

Họp xét thi đua-khen thưởng Công đoàn năm học 2015-2016.

-BCH Công đoàn trường.

Văn phòng Công đoàn

Chủ tịch Công đoàn

15h00

Họp bàn thống nhất phương án mở rộng bể xử lý nước thải tại Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo phòng  HCQT;
- ThS. Trần Văn Hòa; PGS.TS Trần Đình Bình.

Phòng
Giao ban B/v

GS.Cao
Ngọc Thành

16h00

- Thông qua việc mua sắm vật tư y tế theo hình thức ký gửi và mua sắm trực tiếp.
- Báo cáo kết quả việc thực hiện mua vật tư tiêu hao bổ sung theo hình thức chỉ định thầu đã được phê duyệt.

- Theo giấy mời.

Phòng
Giao ban B/v

GS.Cao
Ngọc Thành

17h00

Mở báo giá chọn đơn vị thi công Cổng tường rào kiệt 16 đường Hai Bà Trưng

- Theo giấy mời.

Phòng khách Hội trường A

GS.Cao
Ngọc Thành

* Thứ Năm/16-6-2016

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS.Cao
Ngọc Thành

08h00

Hội thảo tập huấn Giảng viên kiêm nhiệm.

- Theo giấy mời.

BVĐK tỉnh Quảng Trị

Ban tổ chức

09h00 Tiếp cán bộ, viên chức, lao động.    - BGH;
- Trưởng phòng TC-HC   
Phòng họp I    PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Họp bàn về một số công việc xây dựng, sửa chữa hè năm 2016 và thống nhất mẫu thiết kế cổng Trường số 06 đường Ngô Quyền.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS.Cao
Ngọc Thành

Chiều

14h00

Họp Hội đồng xét nâng lương cho viên chức, HĐLĐ.

- Hội đồng Lương.

Phòng họp II

GS.Cao
Ngọc Thành

16h00

Giao ban Thường trực Ban tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm Thành lập Trường.

- Thường trực Ban tổ chức Lễ Kỷ niệm;
-Trưởng các Ban lễ Kỷ niệm.

Phòng họp I

GS.Cao
Ngọc Thành

* Thứ Sáu/17-6-2016

Sáng

07h30

Thẩm định một số giáo trình giáo dục đại học.

- Hội đồng thẩm định (TGM).

Phòng BVLV tầng 2,
 Khoa YTCC

Chủ tịch
Hội đồng

08h00 Tập huấn và giới thiêu phần mềm xuất bản online Tạp chí Y Dược học. - Theo giấy mời. Phòng họp II PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Họp về công tác khám bệnh ngoại trú và công tác quảng bá Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo phòng: HCQT, KH-TH, NCKH-ĐN, TCKT B/v; Trưởng Đơn vị XNTT.

Phòng
Giao ban B/v

GS.Cao
Ngọc Thành

Chiều

15h30

Tiếp Bệnh viện Đại học Inha, Hàn Quốc.

- BGH; BGĐ B/v;
- Lãnh đạo phòng: KHCN-HTQT, NCKH-ĐN B/v.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Họp Hội đồng người bệnh cấp Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo phòng: KH-TH, QLCL, HCQT, TCKT, Điều dưỡng B/v;
- ĐD trưởng các khoa;
- Đại diện bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Phòng
Giao ban B/v

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

* Thứ Bảy/18-6-2016:

Sáng

08h00

Nghiệm thu cấp cơ sở đánh giá Đề tài độc lập cấp Nhà nước mã số ĐTĐL.2011-G/71.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Trần Hữu Dàng

10h00

Giao ban công tác vệ sinh, vệ sĩ tháng 6/2016.

- Đại diện BGĐ B/v;
- Đại diện  lãnh đạo và toàn thể nhân viên Công ty vệ sinh Phú Xuân và Vệ sĩ làm việc tại Bệnh viện.

Phòng

Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnPhòng Đào tạo Đại họcBộ môn MắtBộ môn NhiBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle