Lịch công tác

Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 22/2016: Từ ngày 06/6/2016 đến ngày 11/6/2016

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người
chủ trì

* Thứ Hai/06-6-2016

Sáng

07h00

Thi tốt nghiệp đại học hệ liên thông năm 2016.

- Hội đồng thi tốt nghiệp đại học hệ liên thông năm 2016.

Các
phòng thi

Chủ tịch
Hội đồng

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/vTrường.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Giao ban công tác KHCN-HTQT tháng 5/2016.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h30

Họp Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v.

Phòng họp BGĐ B/v

GS. Cao Ngọc Thành

15h00

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Trường thuộc dự án ADB năm 2016- Hội đồng 1.

-Theo giấy mời.

Văn phòng Khoa ĐTQT

PGS.TS.
Võ Tam

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng B/v.

Phòng
Giao ban B/v

GS.Cao
Ngọc Thành

* Thứ Ba/07-6-2016:

 
Sáng

08h00

Họp xét điều kiện thi tốt nghiệp BSNT và BSCKI

- Hội đồng tốt nghiệp.

Phòng họp II

GS.Cao
Ngọc Thành

08h00

Tiếp đoàn Tổ chức HI Việt Nam và làm việc về các hoạt động trong khuôn khổ dự án "Tăng cường chăm sóc y tế và đào tạo PHCN".

- Đại diện BGH;
- Phòng KHCN-HTQT;
- BCN và CB bộ môn Phục hồi chức năng.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Giao ban công tác VTTTB B/v tháng 5/2016.

- Đại diện BGĐ B/v;
- Phòng VTTTB B/v.

Phòng
Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

10h00

Giao ban công tác HC-QT B/v tháng 5/2016.

- Đại diện BGĐ B/v;
- Phòng HC-QT B/v.

Phòng
Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

10h00

Giao ban Dự án ADB.

- BQL Dự án;
- Lãnh đạo phòng: KH-TC, QT-CSVC.

Phòng họp I

PGS.TS.
Võ Tam

Chiều

14h00

Họp Hội đồng và Ban soạn thảo Kế hoạch chiến lược phát triển Đại học Huế giai đoạn 2016 - 2020.

-Theo QĐ số 121/QĐ-ĐHH ngày 18/02/2016 của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.2, 04 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

14h00

Tiếp và làm việc với Đoàn đánh giá tình hình triển khai thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế.

- Theo giấy mời.

P. Giao ban Tầng 2, Trung tâm YHGĐ

Ban Giám đốc
B/v

14h00

Làm việc với BQLDA Nhân rộng mô hình chăm sóc sức khỏe BM-TSS liên tục từ gia đình đến bệnh viện.

- Đại diện BGH;
- Lãnh đạo phòng: KH-TC, KHCN-HTQT;
- BQL Dự án.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h00

Làm việc với BQLDA “Cung cấp dụng cụ trợ giúp cho người khuyết tật tại T.T.Huế và Quảng Nam” hợp tác với Tổ chức IC-VVAF.

- Đại diện BGH;
- Lãnh đạo phòng: KH-TC, KHCN-HTQT;
- BQL Dự án.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Làm việc với Dự án Xây dựng Trung tâm Carlo Urbani nhằm nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu và điều trị nhiễm trùng hô hấp cấp ở miền Trung Việt Nam (Giai đoạn 3).

- Đại diện BGH;
- Lãnh đạo phòng: KH-TC, KHCN-HTQT;
- BQL Dự án.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Tư/08-6-2016:

Sáng

08h00

Tiếp và làm việc với BS. Jeffrey Markuns - Đại học Boston, Hoa Kỳ.

- BGĐ và CB Trung tâm YHGĐ.

Trung tâm YHGĐ

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h00

Nghiệm thu cơ sở đề tài mã số DHH 2014 của TS. Nguyễn Hoàng Lan.

- Theo giấy mời.

Văn phòng Khoa ĐTQT

PGS.TS.
Võ Tam

09h00

Tiếp Đại học Hoàng gia Ubon Ratchathani, Thái Lan.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng: KHCN- HTQT, NCKH-HTQT B/v
- BCN. Khoa YHCT.

Giảng đường 3.13

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h30

Làm việc với BQLDA Viện Nghiên cứu sức khỏe cộng đồng.

- Đại diện BGH;
- Lãnh đạo phòng: KH-TC, KHCN-HTQT;
- BQL Dự án.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h30

Làm việc với BQLDA Nghiên cứu thử nghiệm về tác dụng của thuốc trong việc ngăn chặn ký sinh trùng sốt rét trên bệnh nhân nhiễm P.Falciparum không biến chứng.

- Đại diện BGH;
- Lãnh đạo phòng: KH-TC, KHCN-HTQT;
- BQL Dự án.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Họp sơ tuyển đạo đức nghiên cứu các đề tài SĐH (phiên 4).

- Theo giấy mời.

Văn phòng Khoa ĐTQT

PGS.TS.
Võ Tam

16h00

Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng công trình Phòng thực hành và phòng chăn nuôi súc vật thí nghiệm.

- Theo giấy mời.

Công trình xây dựng

GS.Cao
Ngọc Thành

17h00

Giao ban công tác TCKT B/v tháng 5/2016.

- Đại diện BGĐ B/v;
- Phòng TCKT B/v.

Phòng
Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

* Thứ Năm/09-6-2016

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS.Cao
Ngọc Thành

08h00

Thẩm định Đề án vị trí việc làm của Trường Đại học Y Dược.

- BGH;

- Lãnh đạo phòng TC-HC và chuyên viên liên quan.

Phòng họp I.2, 04 Lê Lợi

PGĐ Lê Văn Anh

09h00

Họp Hội đồng thuốc và điều trị để thống nhất danh mục thuốc và kế hoạch đấu thầu thuốc năm 2016.

- BGĐ B/v;
-Thường trực HĐ thuốc và điều trị;
- Lãnh đạo phòng: KH-TH, TCKT, HCQT B/v;
- BCN. Khoa Dược (chuẩn bị nội dung)

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

09h00

Dự án Xây dựng năng lực cho khoa Điều dưỡng, Trường Đại học Y Dược Huế và thành lập hệ thống đào tạo cấp cứu Y khoa.

- Đại diện BGH;
- Lãnh đạo phòng: KH-TC, KHCN-HTQT;
- BQL Dự án.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Họp nâng lương và ký tiếp HĐLĐ XĐTH đợt 1/2016.

- BGĐ B/v;
- Chủ tịch Công đoàn B/v;

- Lãnh đạo phòng KH-TH.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Họp Ban tổ chức và các Tiểu ban Hội thảo chuyển giao công nghệ và giới thiệu sản phẩm khoa học và công nghệ năm 2016.

Các thành viên Ban tổ chức và các Tiểu ban theo QĐ số 655 /QĐ-ĐHH, ngày 03/6/2016 của Giám đốc Đại học Huế

Phòng I.2,
Số 4 Lê Lợi

PGĐ Nguyễn Quang Linh

14h00

Họp Ban coi thi tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2016.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

Chủ tịch HĐTS

15h00

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Trường thuộc dự án ADB năm 2016- Hội đồng 2.

- Theo giấy mời.

Văn phòng Khoa ĐTQT

PGS.TS.
Võ Tam

* Thứ Sáu/10-6-2016

Sáng

09h00

Giao ban Hành chính.

- BGH; BGĐ B/v;
-  CT. Công đoàn; BT. Đoàn TN;
- Trưởng, Phó các Phòng; GĐ TT Thông tin-Thư viện; Khoa ĐTQT; Tổ trưởng tổ: CNTT, TTPC.

Phòng họp II

PGS.TS.
Võ Tam

Chiều

14h00

Bế giảng lớp CME “Bồi dưỡng kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng cho tuyến y tế cơ sở năm 2016”

- BGH;
- Lãnh đạo: Phòng ĐT SĐH, Khoa Điều dưỡng;
- Ban quản lý DA; Học viên.

Hội trường QT, tầng 3, Khoa YTCC

Ban tổ chức

15h00

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Trường thuộc dự án ADB năm 2016- Hội đồng 3.

-Theo giấy mời.

Văn phòng Khoa ĐTQT

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Họp kiểm tra tiến độ hồ sơ quy hoạch tỷ lệ 1/500 khu An Vân Dương.

-Theo giấy mời.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Bảy/11-6-2016:

Sáng

06h00

Thi tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II năm 2016.

- Hội đồng tuyển sinh CKI, CKII năm 2016.

Các
phòng thi

Chủ tịch
HĐTS

07h30

Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2016 do Đảng ủy Trường Đại học Y Dược Huế tổ chức. (Từ ngày 11-12/6/2016)

- Đại biểu (TGM);
- Học viên (theo giấy triệu tập)

Hội trường A

Ban tổ chức

10h00

Báo cáo của công ty SG Pharma về máy tiệt khuẩn phun sương.

- Theo giấy mời.

Phòng
Giao ban B/v

Ban Giám đốc
B/v

Chiều

13h00

Thi tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II năm 2016.

- Hội đồng tuyển sinh CKI, CKII năm 2016.

Các
phòng thi

Chủ tịch
HĐTS

Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnPhòng Đào tạo Đại họcBộ môn MắtBộ môn NhiBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle