Lịch công tác

Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế tuần thứ 20/2016: Từ ngày 23/5/2016 đến ngày 28/5/2016

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/23-5-2016

Sáng

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/vTrường.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Họp bàn hoàn thiện xây dựng đề án và dự án tiền khả thi Trung tâm Công nghệ sinh học quốc gia tại miền Trung.

- Thành viên theo QĐ số 1283/QĐ-ĐHH ngày 16/10/2015, 1438/QĐ-ĐHH ngày 16/11/2015 và 20/QĐ-ĐHH ngày 11/01/2016 của GĐ ĐHH.

Phòng họp I.7 số 04 Lê Lợi

Phó Giám đốc Nguyễn Quang Linh

14h00

Họp sơ tuyển đạo đức nghiên cứu các đề tài SĐH (phiên 3).

- Theo giấy mời.

Văn phòng Khoa ĐTQT

PGS.TS. Võ Tam

16h00

Họp xét chỉ tiêu tuyển dụng năm 2016 và xét chuyển HĐLĐ.

- Hội đồng Tuyển dụng.

Phòng họp II

GS.Cao Ngọc Thành

16h00

Họp Bí thư Đoàn các trường, khoa và Phân hiệu trực thuộc.

- Bí thư Đoàn thanh niên.

Phòng họp I.2 số 04 Lê Lợi

Bí thư Đoàn Thanh niên Đại học Huế

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng B/v.

Phòng
Giao ban B/v

GS.Cao
Ngọc Thành

* Thứ Ba/24-5-2016:

 
Sáng

07h00

Phổ biến kế hoạch tốt nghiệp cho sinh viên.

- Sinh viên năm cuối.

Hội trường A, 1.01, 1.02, GĐ 1.07

Ban tổ chức

07h30

Ngày hội tư vấn tuyển dụng việc làm cho sinh viên tốt nghiệp năm 2016.

- Sinh viên năm cuối.

Hội trường A

Ban tổ chức

07h30

Làm việc với chuyên gia tư vấn, chỉnh sửa Báo cáo Tự đánh giá ĐBCLGD. (Tiểu ban 3)

- Trưởng, Phó và Thư ký  Tiểu ban 3.

Phòng họp II

PGS.TS.
Võ Tam

08h00

Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ ĐHH giai đoạn 2006 - 2015

- Đảng ủy viên Trường;
- Chủ tịch Hội đồng trường;
- Ban Giám hiệu;
- Trưởng, Phó phòng TC-HC.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

BT Đảng ủy, Giám đốc
Đại học Huế

09h00

Nghiệm thu Giáo trình SĐH “Nội soi tiêu hóa-Chẩn đoán và điều trị”.

- Theo giấy mời.

Phòng BVLV, Khoa YTCC

Chủ tịch
Hội đồng

10h00

Làm việc với chuyên gia tư vấn, chỉnh sửa Báo cáo Tự đánh giá ĐBCLGD. (Tiểu ban 4)

- Trưởng, Phó và Thư ký  Tiểu ban 4.

Phòng họp II

PGS.TS.
Võ Tam

Chiều

14h00

Họp Ban quản lý dự án Save the Children.

- Thành viên BQLDA.

Phòng họp II

GS.Cao
Ngọc Thành

14h00

Làm việc với chuyên gia tư vấn, chỉnh sửa Báo cáo Tự đánh giá ĐBCLGD. (Tiểu ban 2)

- Trưởng, Phó và Thư ký  Tiểu ban 2.

Phòng họp II

PGS.TS.
Võ Tam

14h00

Họp chuẩn bị tổ chức Khóa Huấn luyện Cấp cứu hợp tác với Tổng vụ Điều trị, Bộ Y tế Thái Lan

- Theo giấy mời

Văn phòng Khoa ĐTQT

PGS. TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

Tập huấn kỹ năng lập hồ sơ và tìm việc làm cho sinh viên tốt nghiệp năm 2016.

- Sinh viên năm cuối.

Hội trường A

Ban tổ chức

15h00

Họp bàn giao tài sản của Dự án Nâng cao năng lực đào tạo nhãn khoa.

- Theo giấy mời.

Phòng họp tầng 2-
TT YHGĐ

PGS.TS. Nguyễn
 Khoa Hùng

15h30

Tọa đàm giới thiệu dự án “Thí điểm đưa bác sĩ trẻ  tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn”

- Theo giấy mời.

Hội trường A

Ban tổ chức

16h00

Họp triển khai thực tế tốt nghiệp cho sinh viên.

- BGH; Phòng ĐT ĐH;
- Đại diện BCN Khoa/BM: YTCC, YHCT, RHM, Nội, Ngoại, Sản, Nhi.

Phòng họp II

PGS.TS.
Võ Tam

17h00

Thường vụ Đảng ủy làm việc với TV. Đoàn Thanh niên và BTK Hội SV về kế hoạch hoạt động quý II/2016.

- TV. Đảng ủy;
- TV. Đoàn TN, BTK Hội SV.

Phòng họp II

GS.Cao
Ngọc Thành

* Thứ Tư/25-5-2016:

\Sáng

07h30

Làm việc với chuyên gia tư vấn, chỉnh sửa Báo cáo Tự đánh giá ĐBCLGD. (Tiểu ban 1)

- Trưởng, Phó và Thư ký  Tiểu ban 1.

Phòng họp II

PGS.TS.
Võ Tam

08h00

Chấm thi tốt nghiệp lý thuyết hệ chính quy năm 2016. (Từ 25-27/05/2016)  

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

Chủ tịch
Hội đồng thi tốt nghiệp

09h00

Họp Ban điều hành Chương trình VLIR-IUC.

- Trưởng, phó các Dự án thuộc Chương trình.

Phòng họp I.2 số 04 Lê Lợi

Giám đốc ĐHH Chủ nhiệm CT

10h00

Làm việc với BCN. Khoa Dược về xây dựng Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng các hợp chất tự nhiên và Đơn vị Dược lâm sàng.

- BGH;

- BCN. Khoa Dược

Phòng họp II

GS.Cao
Ngọc Thành

10h30

Làm việc với chuyên gia tư vấn, chỉnh sửa Báo cáo Tự đánh giá ĐBCLGD. (Tiểu ban 5)

- Trưởng, Phó và Thư ký  Tiểu ban 5.

Phòng họp II

PGS.TS.
Võ Tam

Chiều

14h00

Làm việc với chuyên gia tư vấn, chỉnh sửa Báo cáo Tự đánh giá ĐBCLGD.

- Trưởng, Phó và Thư ký 5 Tiểu ban chuyên trách.

Phòng họp II

PGS.TS.
Võ Tam

14h00

Họp Thường vụ Đảng ủy.

- Thường vụ Đảng ủy.

Phòng họp I

GS.Cao
Ngọc Thành

15h00

Họp Đảng ủy.

- Đảng ủy viên.

Phòng họp II

GS.Cao
Ngọc Thành

* Thứ Năm/26-5-2016

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS.Cao
Ngọc Thành

08h00

Hội thảo "Chia sẻ kết quả đào tạo thử nghiệm các bộ giáo trình mới về sản khoa và Nhi sơ sinh" trong khuôn khổ dự án Save the Children.

- Theo giấy mời.

Giảng đường 3.13

Ban tổ chức

08h00

Gặp mặt Cựu giáo chức, Cựu sinh viên Đại học Huế.

- Hiệu trưởng;
- Cựu giáo chức, Cựu sinh viên (có giấy mời).

Hội trường ĐHH, 03 Lê Lợi

Giám đốc
Đại học Huế

08h00

Nghiệm thu đề tài chính thức đề tài mã số DHH 2014 của ThS. Hồ Việt Đức.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Giao ban công tác QT-CSVC tháng 5/2016.

- BGH;
- Phòng QT-CSVC.

Phòng khách Hội trường A

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h30

Nghiệm thu đề tài cơ sở đề tài mã số DHH 2014 của TS. Nguyễn Hoàng Lan.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

PGS.TS.
Võ Tam

10h30

Giao ban Thường trực Ban tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm Thành lập Trường.

- Thường trực Ban tổ chức Lễ Kỷ niệm;
-Trưởng các Ban lễ Kỷ niệm.

Phòng họp I

PGS.TS.
Võ Tam

Chiều

14h00

Lễ bế giảng Lớp Đào tạo liên tục " Bồi dưỡng kỹ thuật chăm sóc, điều dưỡng cho tuyến y tế xã/phường/thị trấn năm 2016" (Lớp 1).

- Đại diện BGH;
- Phòng ĐT SĐH;
- Khoa Điều dưỡng;
- BQLDA hỗ trợ các tỉnh Bắc Trung Bộ;
- Học viên.

Hội trường QT, tầng 3,
Khoa YTCC

Ban tổ chức

15h00

Giao ban BQL dự án ODA Ý.

- BGH;

- BQL dự án ODA Ý.

Phòng họp I

Ban QLDA

14h00

Tập huấn phần mềm quản lý văn bản và điều hành cho cán bộ làm công tác hành chính của các phòng ban/khoa/bộ môn.

- Theo giấy mời.

Phòng máy Trung tâm TT-TV

TT Công nghệ thông tin
UBND Tỉnh

16h00

Họp Ban liên lạc cựu sinh viên Lễ Kỷ niệm 60 năm Thành lập Trường.

- Thành viên theo QĐ số 3278/QĐ-ĐHYD ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD Huế.

Phòng họp I

Trưởng ban liên lạc
 cựu SV

16h00

Giao ban Dự án ADB.

- BQL Dự án;
- Lãnh đạo phòng: KH-TC, QT-CSVC.

Phòng họp II

PGS.TS.
Võ Tam

* Thứ Sáu/27-5-2016

Sáng

08h00

Lễ khai giảng Lớp Đào tạo liên tục " Bồi dưỡng kỹ thuật chăm sóc, điều dưỡng cho tuyến y tế xã/phường/thị trấn năm 2016" (Lớp 2).

- Đại diện BGH;
- Phòng ĐT SĐH;
- Khoa Điều dưỡng;
- BQLDA hỗ trợ các tỉnh Bắc Trung Bộ;
- Học viên.

Hội trường QT, tầng 3,
Khoa YTCC

Ban tổ chức

09h00

Giao ban Hành chính.

- BGH; BGĐ B/v;
-  CT. Công đoàn; BT. Đoàn TN;
- Trưởng, Phó các Phòng; GĐ TT Thông tin-Thư viện; Khoa ĐTQT; Tổ trưởng tổ: CNTT, TTPC.

Phòng họp II

PGS.TS.
Võ Tam

Chiều

14h00

Tập huấn phần mềm quản lý văn bản và điều hành cho Lãnh đạo các đơn vị.

- Theo giấy mời.

Phòng máy Trung tâm TT-TV

TT Công nghệ thông tin
UBND Tỉnh

* Thứ Bảy/28-5-2016:

Sáng

08h00

Họp chuẩn bị Hội nghị Phụ sản miền Trung mở rộng lần thứ VI

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h30

Họp chuẩn bị báo cáo nghiệm thu cơ sở đề tài độc lập cấp Nhà nước.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Họp Ban Giám đốc B/v mở rộng.

- BGĐ B/v;
- Trưởng (Phó) các phòng: HCQT, KH-TH, TCKT; Điều dưỡng trưởng B/v.

Phòng họp BGĐ B/v

GS.Cao
Ngọc Thành

Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnPhòng Đào tạo Đại họcBộ môn MắtBộ môn NhiBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle