Lịch công tác

Lịch công tác của Trường Đại học Y-Dược Huế tuần thứ 19/2016: từ ngày 16/5/2016 đến ngày 21/5/2016

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/16-5-2016

Sáng

07h00

Tổ chức thi tốt nghiệp lý thuyết  cho sinh viên đại học hệ chính quy năm học 2015-2016.
(Sáng 16 và 17/5/2016).

- Hội đồng tốt nghiệp cho sinh viên.

Các phòng thi

Chủ tịch Hội đồng

08h00

Họp bàn thanh toán các đề tài cấp Trường của dự án ADB.

- BGH;
- Đd lãnh đạo phòng: KHTC, KHCN-HTQT;
- ThS. Tố Như, CN. Thiên Hương.

Phòng họp II

PGS.TS.
Võ Tam

09h00

Họp triển khai công tác phổ biến kế hoạch tốt nghiệp, tư vấn việc làm, tập huấn kỹ năng lập hồ sơ tìm việc làm, tọa đàm giới thiệu dự án “Thí điểm đưa Bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu...” 

- BGH;
- Lãnh đạo phòng : CTSV, ĐT ĐH, TC-HC;
- BT Đoàn TN; CT Hội SV.

Phòng họp II

PGS.TS.
Võ Tam

09h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGĐ B/v;

Phòng họp BGĐ B/v

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Làm việc với BS. Stefano Ferroni về gói thầu tư vấn - Dự án ODA Ý.

- BQL dự án ODA Ý

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

14h00

Tổng kết Khóa học Elearning môn Sinh học.

- Theo giấy mời.

Phòng máy Vi tính, tầng 2 Nhà B

Ban tổ chức

14h00

Họp phổ biến quy định và lịch thực tập của lớp Thạc sĩ Công nghệ Y sinh học khóa 3.

-  Phòng Đào tạo SĐH; Khoa Đào tạo quốc tế;
- Viện Y Sinh học;
- Học viên lớp Thạc sĩ Công nghệ YSH khóa 3.

Văn phòng Đào tạo SĐH

Trưởngphòng Đào tạo SĐH

15h00

Họp cán bộ chấm thi luận văn tốt nghiệp.

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

Chủ tịch
Hội đồng

15h00

Họp bàn kiểm tra tiến độ hồ sơ quy hoạch tỉ lệ 1/500 khu B An Vân Dương.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS.Cao
Ngọc Thành

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng B/v.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Ba/17-5-2016:

Sáng

07h30

Hội nghị khoa học-công nghệ tuổi trẻ các trường đại học, cao đẳng Y-Dược Việt Nam lần thứ XVIII. (Từ ngày 17-19/5/2016)

- Theo giấy mời.

Trường ĐH Kỹ thuật
Y Dược
Đà Nẵng

Ban tổ chức

08h00

Thường vụ Đảng ủy làm việc với TV. Công đoàn về kế hoạch hoạt động quý II/2016.

- TV. Đảng ủy;
- TV. Công đoàn.

Phòng họp II

GS.Cao
Ngọc Thành

10h00

Họp Ban liên lạc cựu sinh viên Lễ Kỷ niệm 60 năm Thành lập Trường.

- Thành viên theo QĐ số 3278/QĐ-ĐHYD ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD Huế.

Phòng họp II

Trưởng ban liên lạc
 cựu SV

Chiều

15h00

Làm việc với đại diện Phòng Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

- Chuyên viên phụ trách công tác HTQT.

Phòng họp I.7, 04 Lê Lợi

Trưởng Ban HTQT

16h00

Họp Tổ hậu cần và an ninh điểm bầu cử Trường Đại học Y Dược.

- Thành viên theo QĐ số 776/QĐ-ĐHYD ngày 01/4/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD Huế.

Phòng họp II

Tổ trưởng
Tổ hậu cần và an ninh

* Thứ Tư/18-5-2016:

Sáng

07h00

Tổ chức thi tốt nghiệp thực hành cho sinh viên đại học hệ chính quy năm học 2015-2016.
(Từ ngày 18-20/5/2016).

- Hội đồng tốt nghiệp cho sinh viên.

Tại các khoa/bộ môn

Chủ tịch
Hội đồng

08h00

Tọa đàm nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

- Đại diện BGH;
- Đại diện lãnh đạo phòng KHCN-HTQT;
- Các cán bộ, giảng viên có giấy mời.

Hội trường
số 3 Lê Lợi

Phó Giám đốc Nguyễn Quang Linh

Chiều

14h00

Nghiệm thu các khóa đào tạo E-learning thuộc Dự án ADB

- Hội đồng nghiệm thu và các Đơn vị phát triển khóa học.

P. Bảo vệ LV, Tầng 2,
 Khoa YTCC

Chủ tịch        Hội đồng

16h00

Kiểm kê hàng viện trợ của Đại học Cheju Halla.

- Theo giấy mời.

Tầng 5, Trung tâm TT-TV

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Năm/19-5-2016

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS.Cao
Ngọc Thành

07h30

Bảo vệ luận văn tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm học 2015-2016 ngành Y học dự phòng và Y tế công cộng.

- Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho sinh viên.

Các phòng
Hội đồng

Chủ tịch
Hội đồng

08h00

Họp bàn thống nhất tiêu chí đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy và quán triệt công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp .

- Đại diện lãnh đạo phòng: CTSV, Đào tạo ĐH.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi, TP.Huế

Trưởng Ban
Công tác HSSV

09h00 Tiếp cán bộ, viên chức, lao động.   

- BGH;
- Trưởng phòng TC-HC   

Phòng họp I    PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

Chiều

14h00

Họp Tổ bầu cử số 9 điểm bầu cử tại Trường Đại học Y Dược Huế

-Theo giấy mời

Hội trường 1.01

Tổ trưởng
Tổ bầu cử

14h00

Họp Tổ bầu cử số 8 điểm bầu cử tại Trường Đại học Y Dược Huế.

-Theo giấy mời

Phòng họp II

Tổ trưởng
Tổ bầu cử

15h00

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Trường năm 2016-Hội đồng 1.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

PGS.TS.
Võ Tam

16h00

Giao ban Thường trực Ban tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm Thành lập Trường.

- Thường trực Ban tổ chức Lễ Kỷ niệm;
-Trưởng các Ban lễ Kỷ niệm;
- CB có liên quan (TGM).

Phòng họp II

GS.Cao Ngọc Thành

17h00

Họp bàn chuẩn bị để làm việc với chuyên gia tư vấn, chỉnh sửa Báo cáo Tự đánh giá ĐBCLGD.

- Trưởng, Phó và Thư ký các tiểu ban chuyên trách.

Phòng họp II

PGS.TS.
Võ Tam

17h30

Họp Tổ trưởng, Tổ phó các lớp sinh viên và học viên SĐH để quán triệt công tác bầu cử.

-Tổ trưởng, Tổ phó các lớp sinh viên, học viên SĐH.

Hội trường

1.01

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Sáu/20-5-2016

Sáng

07h30

Bảo vệ luận văn tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm học 2015-2016 ngành Điều dưỡng và Y học cổ truyền.

- Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho sinh viên.

Các phòng Hội đồng

Chủ tịch
Hội đồng

08h00

Buổi sinh hoạt nghiên cứu sinh định kỳ năm 2016.

- BGH; Phòng ĐT-SĐH
- Đd lãnh đạo: Trung tâm TTTV, phòng KH-TC
- BCN Khoa/BM: YTCC; Nội, Phụ Sản, Ngoại, CĐHA.
- Đơn vị tư vấn phân tích số liệu Y học
- Toàn thể NCS.

Hội trường QT, tầng 3, Khoa YTCC

Ban tổ chức

08h00

Họp Ban Thường trực bầu cử Đại biểu Quốc hội khoa XIV và đại biểu HĐND các cấp NK 2016-2021 (Điểm bảu cử tại Trường ĐH Y Dược Huế)

-Ban Thường trực;

Phòng họp II

GS.Cao Ngọc Thành

09h00

Họp thông qua Kế hoạch đấu thầu Danh mục VT-TH đấu thầu năm 2016.

- BGĐ B/v;
-Lãnh đạo phòng: KH-TH; TCKT; Khoa Dược B/v
- Phòng VTTTB.

Phòng
Giao ban B/v

GS.Cao
Ngọc Thành

10h00

Thường vụ Đảng ủy làm việc với TV. Đoàn Thanh niên và BTK Hội SV về kế hoạch hoạt động quý II/2016.

- TV. Đảng ủy;
- TV. Đoàn TN, BTK Hội SV.

Phòng họp II

GS.Cao
Ngọc Thành

Chiều

13h30

Bảo vệ luận văn tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm học 2015-2016 ngành Răng hàm mặt và Dược học.

- Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho sinh viên.

Các phòng Hội đồng

Chủ tịch
Hội đồng

14h00

Họp Ban quản lý dự án ODA các Tỉnh

- BQL dự án ODA Ý.

Phòng họp QT,  tầng 2, Khoa YTCC

GS.Cao
Ngọc Thành

15h00

Lễ trao bằng Tiến sĩ Y học năm 2016.

- Theo giấy mời.

Hội trường QT, tầng 3, Khoa YTCC

Ban tổ chức

16h30

Họp một số công tác tổ chức nhân sự Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Chủ tịch CĐ CSTV B/v;
- Lãnh đạo phòng KHTH.

Phòng
Giao ban B/v

GS.Cao
Ngọc Thành

16h30

Giao ban Dự án ADB.

- BQL Dự án;
- Lãnh đạo phòng: KH-TC, QT-CSVC;

Phòng họp I

PGS.TS.
Võ Tam

* Thứ Bảy/21-5-2016:

Sáng

07h30

Bảo vệ luận văn tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm học 2015-2016 ngành Y đa khoa. (Cả ngày)

- Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho sinh viên.

Các phòng Hội đồng

Chủ tịch
Hội đồng

09h00

Đảng ủy Bộ phận Bệnh viện làm việc với BCH Công đoàn CSTV và BCH Liên chi đoàn Bệnh viện.

- BCH Đảng ủy B/v;
- BCH Công đoàn CSTV B/v;
- BCH Liên Chi đoàn B/v.

Phòng
Giao ban B/v

BCH Đảng ủy BP B/v

* Chủ Nhật/22-5-2016:

Sáng

06h30

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. (Tổ bầu cử số 8, 9, điểm bầu cử Trường Đại học Y Dược Huế)

- Thành viên Tổ bầu cử.
- Theo giấy mời

Hội trường 1.01, 1.02, GĐ 1.07

Ban tổ chức

Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnPhòng Đào tạo Đại họcBộ môn MắtBộ môn NhiBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle