Lịch công tác

Lịch công tác của trường Đại học Y-Dược Huế tuần thứ 18/2016: từ ngày 09/5/2016 đến ngày 15/5/2016

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người

chủ trì

* Thứ Hai/09-5-2016

Sáng

08h00

Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kỹ thuật chăm sóc, điều dưỡng tại tuyến y tế cơ sở” thuộc dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung bộ.

- Theo giấy mời.

Hội trường QT, tầng 3, Khoa YTCC

Ban tổ chức

08h00

Họp thông qua việc thống nhất các văn bản liên quan đặt máy Hifu, Gamma; Thống nhất việc lựa chọn cấu hình máy CT-Scan và phòng đặt máy MRI.

- BGĐ B/v;

- Lãnh đạo phòng: VTTTB, TCKT, HCQT, KH-TH;

- BCN Khoa CĐHA;PGS.TS. Trần Đình Bình.

Phòng

Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

09h00

Họp xét hồ sơ thi tuyển sinh CKI, CKII năm 2016.

- BGH;

- Hội đồng tuyển sinh CKI, CKII năm 2016.

- Phòng Đào tạo SĐH.

Phòng họp II

GS.Cao

Ngọc Thành

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/vTrường.

Phòng

Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Tiếp PGS.TS. Jean-Paul Grabiel THENOT, Cộng hòa Pháp.

- BGH;

- Phòng KHCN-HTQT;

- BCN. Khoa Dược.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

Họp chung các Hội đồng chức danh GSCS ĐHH 2016. 

- Thành viên Hội đồng CDGSCS Đại học Huế năm 2016 theo QĐ số 14/QĐ- HĐCDGSNN ngày 15/4/2016 của chủ tịch HĐCDGSNN.

Phòng I.2,

số 04 Lê Lợi, Huế

Giám đốc Đại học Huế

14h30

Bầu chủ tịch và ủy viên thường trực Hội đồng:  Nông-Lâm-Sinh-Y-Dược: phòng I.1, số 04 Lê Lợi, Huế.

- Thành viên Hội đồng CDGSCS Đại học Huế năm 2016 theo QĐ số 14/QĐ- HĐCDGSNN ngày 15/4/2016 của chủ tịch HĐCDGSNN.

Phòng I.1,

số 04 Lê Lợi, Huế

Giám đốc Đại học Huế

14h30

Họp xác định các mốc giới và bàn giao đất trên thực địa tại Kiệt 16 Hai Bà Trưng. 

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

15h00

Giao ban Dự án ADB.

- BQL Dự án;

- Lãnh đạo phòng: KH-TC, QT-CSVC;

- PGS.TS. Trần Xuân Chương.

Phòng họp I

PGS.TS.

Võ Tam

15h00

Họp Ban quản lý dự án “Xây dựng năng lực khoa Điều dưỡng, trường ĐH Y Dược-ĐHH và thành lập hệ thống đào tạo cấp cứu y khoa”.

- Ban quản lý dự án Cheju Halla.

Văn phòng Dự án

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Họp Ban quản lý dự án HPET về bản thảo đề cương dự án. (Phiên 1)

- Ban quản lý dự án HPET

Phòng họp II

GS.Cao Ngọc Thành

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;

- Lãnh đạo các Khoa/Phòng B/v.

Phòng

Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

* Thứ Ba/10-5-2016:

Sáng

08h00

Tổ chức chấm thi tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học Y-Dược năm 2016 (Từ ngày 10-14/05/2016).

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

Chủ tịch HĐTS

08h00

Khóa học về “Tương tác dược động học thuốc - thuốc và ứng dụng trên lâm sàng” do PGS.TS. Jean-Paul Grabiel THENOT, Cộng hòa Pháp giảng dạy.

- Theo giấy mời.

Hội trường A

Ban tổ chức

10h00

Giao ban công tác Khảo thí-ĐBCLGD tháng 4/2016.

- BGH;

- Phòng KT-ĐBCLGD.

Phòng họp II

PGS.TS.

Võ Tam

Chiều

14h00

Xác định danh mục đề tài Khoa học công nghệ cấp Đại học Huế năm 2017.

- Thành viên Hội đồng theo QĐ số 502/QĐ-ĐHH ngày 29/4/2016 của Giám đốc ĐHH.

Phòng I.2,

số 04 Lê Lợi

PGĐ Nguyễn Quang Linh

14h00

Họp sơ tuyển đạo đức nghiên cứu các đề tài SĐH (phiên 2).

- Theo giấy mời.

Văn phòng Khoa ĐTQT

PGS.TS.

Võ Tam

16h00

Họp Ban Nội dung Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

- Thành viên Ban Nội dung theo QĐ số 3278/QĐ-ĐHYD ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD.

Phòng họp II

PGS.TS.

Võ Tam

16h00

Họp thông qua:

- Bố trí mặt bằng khoa KSNK, khoa Dược, khu hành chính B/v;

- Bố trí nhà xe bệnh nhân và nhà xe CBNV B/v;

- Vị trí kho rác thải sinh hoạt.

- BGĐ B/v;

- Lãnh đạo phòng: HCQT, KH-TH;

- BCN: Khoa KSNK, Khoa Dược.

Phòng

Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

16h30

Họp Đoàn tham dự Hội nghị KHCN tuổi trẻ các trường ĐH, CĐ Y, Dược toàn quốc lần thứ 18.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Tư/11-5-2016:

Sáng

08h00

Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Đại diện cử tri (giảng viên và sinh viên) của các trường đại học thành viên.

Hội trường số 03 Lê Lợi - Huế

CT Ủy ban MTTQVN thành phố Huế

08h00

 Tiếp GS. Alain Montegut và đoàn Tổ chức Martin's Point Health Care.

- BGH;

- BGĐ Trung tâm YHGĐ;

- Lãnh đạo P. KHCN-HTQT;

- Cán bộ DA BSGĐ.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Họp chuẩn bị công tác phát bằng Tiến sĩ.

- BGH;

- Đại diện Lãnh đạo phòng: TC-HC, KHTC, QT-CSVC.

- Phòng ĐT SĐH.

Phòng họp II

PGS.TS.

Võ Tam

09h00

Họp bàn về đào tạo chuyên ngành Cấp cứu đa khoa và kế hoạch chuẩn bị Hội nghị CCĐK 2017.

- Đại diện: BGH, BGĐ B/v;

- Lãnh đạo các phòng: KHCN-HTQT, TC-HC, ĐT SĐH, NCKH-ĐN B/v;

-BCN: BM Cấp cứu đa khoa, Khoa Khám bệnh.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Họp bàn kiểm tra tiến độ hồ sơ quy hoạch tỉ lệ 1/500 khu B An Vân Dương.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS.Cao

Ngọc Thành

10h00

Giao ban công tác KHCN-HTQT tháng 4/2016.

- BGH;

- Phòng KHCN-HTQT

Văn phòng Khoa ĐTQT

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Hội thảo “ Nâng cao năng lực quản lý phòng khám bệnh ngoại trú” trong khuôn khổ hoạt động của dự án YHGĐ.

- Theo giấy mời

Hội trường tầng 6, TT YHGĐ

Ban tổ chức

14h00

Hội thảo về “Điều hành, quản lý công tác biên tập nhằm nâng cao chất lượng Tạp chí khoa học theo chuẩn quốc tế”.

- Thành viên Hội đồng biên tập Tạp chí Khoa học theo Quyết định số 1437/QĐ-ĐHH ngày 21/7/2014 và Quyết định số 1844/QĐ-ĐHH ngày 08/10/2014 của Giám đốc ĐHH.

Phòng I.2

 số 4 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

14h00

Giao ban BQL dự án ODA Ý.

- BGH;

- BQL dự án ODA Ý.

Phòng họp I

Ban QLDA

14h00

Họp xét điều kiện thi tốt nghiệp năm học 2015-2016 cho hệ chính quy.

- Hội đồng tốt nghiệp và thư ký theo QĐ số 3037/QĐ-ĐHYD ngày 10/12/2015 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD.

Phòng họp II

Chủ tịch

Hội đồng

15h00

Nghiệm thu gói thầu số 01: "Mua sắm kính hiển vi" thuộc dự án ADB.

- Theo giấy mời.

Phòng khách Hội trường A

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

15h30

Họp rà soát công tác tổ chức thi thực hành và bảo vệ luận văn tốt nghiệp năm học 2015-2016.

- BGH;

- Đại diện lãnh đạo phòng: TC-HC, KHTC, QT-CSVC;

- Phòng Đào tạo ĐH;

- Trưởng và GVĐH các Khoa, BM có liên quan.

Phòng họp II

GS.Cao

Ngọc Thành

16h00

Nghiệm thu gói thầu số 04: "Mua sắm thiết bị cho Khoa Dược" thuộc dự án ADB.

- Theo giấy mời.

Phòng khách Hội trường A

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Họp Ban Thông tin tuyên truyền Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

- Thành viên Ban Tuyên truyền theo QĐ số 3278/QĐ-ĐHYD ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Họp Hội đồng người nhà bệnh nhân.

- BGĐ B/v;

- Lãnh đạo các phòng: Điều dưỡng, KHTH, QLCL, TCKT HCQT B/v;

- ĐD trưởng các đơn vị

- Đại diện người nhà bệnh nhân các khoa.

Phòng

Giao ban B/v

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

17h00

Thường vụ Đảng ủy làm việc với TV. Công đoàn về kế hoạch hoạt động quý II/2016.

- TV. Đảng ủy;

- TV. Công đoàn.

Phòng họp II

GS.Cao

Ngọc Thành

* Thứ Năm/12-5-2016

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;

- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS.Cao

Ngọc Thành

08h00

Sở Khoa học-Công nghệ tỉnh T.T.Huế đánh giá cảm quan đề án “Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về dầu tràm Huế.

- Hội đồng đánh giá (TGM).

Phòng thí nghiệm khoa Dược

Chủ tịch

Hội đồng

08h30

Cục QLN-TCĐN, Bộ Tài chính kiểm tra dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Trường ĐH Y Dược Huế: Dự án “Xây dựng khoa Y tế công cộng”

- BGH;

- Ban quản lý dự án.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

Cục QLN-TCĐN,

Bộ Tài chính

08h30

Tiếp GS. Kim Huyn Gi, Khoa Ngữ âm trị liệu Đại học Quốc gia Chonbuk, Hàn Quốc

- BGH;

- Phòng KHCN-HTQT;

- BM. Phục hồi chức năng.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h30

Tiếp GS Paul Dương Trần – Đại học Bang Indiana, Hoa Kỳ.

-BGH; BGĐ Viện NCSKCĐ; - Phòng KHCN-HTQT.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Họp Tổ thanh kiểm tra công tác giảng dạy.

- Thành viên theo QĐ số 1032/QĐ-ĐHYD ngày 25/4/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược Huế

Phòng họp II

Tổ trưởng Tổ thanh kiểm tra

Chiều

13h30

Cục QLN-TCĐN, Bộ Tài chính kiểm tra dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Trường ĐH Y Dược Huế: Dự án “Xây dựng năng lực khoa Điều dưỡng, trường ĐH Y Dược-ĐHH và thành lập hệ thống đào tạo cấp cứu y khoa”

- BGH;

- Ban quản lý dự án.

Phòng họp QT, tầng 2 Khoa YTCC

Cục QLN-TCĐN,

Bộ Tài chính

14h00

Ban Quản lý dự án Trung ương ADB làm việc với Trường ĐH Y Dược Huế về rà soát đánh giá các hoạt động của dự án và kế hoạch hoạt động năm 2016

- Đại diện BGH;

- Ban quản lý dự án ADB.

Phòng họp II

PGS.TS.

Võ Tam

16h00

Giao ban Điều dưỡng toàn Bệnh viện.

- BGĐ B/v;

- Lãnh đạo các phòng: Điều dưỡng, KH-TH, QLCL, HCQT, VTTTB, Tổ CNTT

- BCN Khoa Dược;

- Điều dưỡng các đơn vị.

Phòng

Giao ban B/v

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

16h00

Họp thông qua phương án thiết kế và kinh phí thực hiện các công trình XD năm 2016. 

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS.Cao

Ngọc Thành

16h30

Giao ban công tác KH-ĐN Bệnh viện.

- BGĐ B/v;

- Phòng NCKH-HTQT-ĐT-CĐT.

Phòng họp

BGĐ B/v

PGS.TS. Lê Đình Khánh

17h00

Họp Tổ bầu cử số 8 điểm bầu cử tại  Trường Đại học Y Dược Huế

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

PGS.TS.

Võ Tam

* Thứ Sáu/13-5-2016

Sáng

07h30

Họp Ban xây dựng Quy định chế độ làm việc của giảng viên.

- Thành viên theo QĐ số 91/QĐ-ĐHYD ngày 12/01/2016  của Hiệu trưởng Trường ĐHYD Huế.

Phòng họp II

PGS.TS.

Võ Tam

09h00

Giao ban Hành chính.

- BGH; BGĐ B/v;

-  CT. Công đoàn; BT. Đoàn TN;

- Trưởng, Phó các Phòng; GĐ TT Thông tin-Thư viện; Khoa ĐTQT; Tổ trưởng tổ: CNTT, TTPC.

Phòng họp II

PGS.TS.

Võ Tam

10h00

Họp bổ sung Danh mục kỹ thuật Bệnh viện.

- Theo giấy mời

Phòng

Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

10h30

Họp Ban quản lý dự án HPET về báo cáo bản đề cương dự án đã chỉnh sửa. (Phiên 1)

- Ban quản lý dự án HPET

Phòng họp II

PGS.TS.

Võ Tam

 

14h00

Họp xét ký hợp đồng không XĐTH của Bệnh viện Trường.

- Hội đồng Tuyển dụng.

Phòng họp I

GS.Cao

Ngọc Thành

14h00

Họp Hội đồng đạo đức nghiên cứu các đề tài SĐH.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

PGS.TS.

Võ Tam

14h00

Làm việc về các hoạt động chuyên môn của PK Mắt và điều trị CK Mắt.

- BGĐ B/v;

- Trưởng, Phó phòng: KHTH, Điều dưỡng, VTTTB;

- Toàn thể BS CK Mắt công tác tại PK. Mắt và Khoa TMH-M-RHM;

Phòng

Giao ban B/v

PGS.TS. Lê Đình Khánh

15h30

Làm việc về các hoạt động chuyên môn của Đơn vị Cấp cứu thuộc Khoa Khám bệnh.

- BGĐ B/v;

- Trưởng, Phó phòng:KHTH, Điều dưỡng, HCQT;

- BCN và Điểu dưỡng trưởng Khoa Khám bệnh;

- BS thuộc Đơn vị Cấp cứu;

Phòng

Giao ban B/v

PGS.TS. Lê Đình Khánh

16h30

Làm việc với công ty TNHH Vật tư Khoa học kỹ thuật Đông Dương về việc thực hiện hợp đồng đối với thiết bị "Máy cắt tiêu bản lạnh" thuộc gói thầu số 03: "Mua sắm thiết bị cho Bộ môn Mô phôi và Giải phẫu bệnh" của dự án ADB.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

PGS.TS.

Võ Tam

17h00

Họp Tổ bầu cử số 9 điểm bầu cử tại  Trường Đại học Y Dược Huế

- Theo giấy mời.

Phòng

Giao ban B/v

PGS.TS.

Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Bảy/14-5-2016:

Sáng

08h00

Họp Ban chấp hành Hội Cựu giáo chức.

- BCH Hội Cựu giáo chức.

Phòng họp II

Chủ tịch

Hội CGC

* Chủ Nhật/15-5-2016:

Sáng

07h00

Chương trình tình nguyện “Ngày hội thầy thuốc làm theo lời Bác” tại xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông do Trường ĐHYD Huế tổ chức.

- BCH Đoàn TN Trường;

- Liên chi đoàn Bệnh viện.

TYT xã ThượngNhật H Nam Đông

Ban tổ chức

Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnPhòng Đào tạo Đại họcBộ môn MắtBộ môn NhiBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle