Lịch công tác

Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế Tuần thứ 15/2017: Từ ngày 03/04/2017 đến ngày 09/4/2017

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người
chủ trì

* Thứ Hai/03-4-2017

Sáng

08h00

Khai giảng lớp Đào tạo liên tục "Phát hiện và phòng ngừa sai sót trong sử dụng thuốc tại bệnh viện"

- Đại diện BGH
- Phòng: ĐT SĐH, KH-TC;
- BCN khoa Dược;
- Học viên.

Giảng đường 3.13

Ban tổ chức

09h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGH B/v;
- Trưởng các phòng: HCQT, KH-TH B/v.

Phòng họp BGĐ B/v

GS.Cao Ngọc Thành

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

  - Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng
Giao ban B/v

GS.Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Tiếp GS Minh Bùi, ĐH Y Khoa Davis, California, Hoa Kỳ

- Đại diện: BGH, BGĐ Bv;
- Đd Lãnh đạo các phòng: KHCN-HTQT, NCKH-ĐN B/v;
- BGĐ TT Tim mạch;
- BS Võ Khắc Chắt;
- Đại diện 10 SV được nhận học bổng Minh Bùi.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;

- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV

Phòng
Giao ban B/v

GS.Cao Ngọc Thành

* Thứ Ba/04-4-2017

Sáng

08h00

Khóa CME về cập nhật Điện tâm đồ và rối loạn nhịp tim do GS Minh Bùi-ĐH Y khoa Davis, California, Hoa Kỳ giảng dạy. (Từ ngày04/4 – 07/4/2017)

- Theo giấy mời.

Hội trường tầng 6, Trung tâm YHGĐ và TT Tim mạch

Ban tổ chức

Chiều

15h00

Họp bàn công tác triển lãm sách, luận văn, luận án và Tạp chí Y dược học; công tác liên lạc với cựu sinh viên, học viên chuẩn bị Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

- Ban thường trực Lễ kỷ niệm;
- BCN các khoa/bộ môn;
- BGĐ Trung tâm TT-TV.
- Ban liên lạc cựu sinh viên.

Phòng họp II

GS.Cao Ngọc Thành

16h00

Giao ban công tác KHCN-HTQT tháng 3/2017.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h30

Đảng ủy bộ phận Bệnh viện làm việc với Công đoàn CSTV và Liên chi đoàn Bệnh viện.

- Đảng ủy bộ phận B/v;
- BCH Công đoàn CSTV B/v;
- BCH Liên chi đoàn B/v;

P. giao ban BV (Tầng 2)

GS. Cao
Ngọc Thành

* Thứ Tư/05-4-2017

Sáng

07h30

Họp thông qua kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ I năm học 2016-2017 và xét kỷ luật các sinh viên vắng học quá phép, sinh viên vi phạm quy chế CTSV.

- BGH;
- Phòng: CTSV, ĐT ĐH;
- Bí thư Đoàn TN; Chủ tịch HSV.

Phòng họp II

GS.Cao Ngọc Thành

08h30
 

Tiếp GS Krassanai – Hội Giáo dục Nha khoa Đông Nam Á.

- BGH,;
- BQL DA HPET;

- BCN và Giáo vụ ĐH Khoa RHM

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

 09h30

Cảnh sát PCCC làm việc với lãnh đạo Đại học Huế và các đơn vị được kiểm tra PCCC.

- Đại diện BGH;
- Đại diện lãnh đạo các phòng có liên quan.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

PGĐ Trương Quý Tùng

Chiều

14h00

Báo cáo khoa học “Cải cách đổi mới giáo dục và đào tạo bác sĩ RHM” của GS Krassanai – Hội Giáo dục Nha khoa Đông Nam Á.

- Theo giấy mời.

Hội trường QT, tầng 3, Khoa YTCC

Ban tổ chức

14h00

Làm việc với Viện Pháp y tâm thần TW2 về đào tạo sau đại học.

- GS.Võ Tam;
-Lãnh đạo Phòng ĐT SĐH, Tổ Thanh tra;
-BCN BM Tâm Thần

Viện Pháp y tâm thần TW2
Biên Hòa

GS.Võ Tam

15h00

Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ tham gia kỳ thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2017

- Cán bộ coi thi, giám sát, thư ký theo Quyết định số 03/QĐ-HĐTSSĐH ngày 21/3/2017 của Giám đốc đại học Huế - Chủ tịch HĐTS sau đại học.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Giám đốc - Chủ tịch HĐTS SĐH

15h00

Họp Ban chấp hành Hội Cựu giáo chức.

-  BCH  Hội  Cựu  giáo  chức.

Văn phòng Công đoàn

Chủ tịch
Hội CGC

* Thứ Năm/06-4-2017: Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10.3 Âm lịch)

* Thứ Sáu/07-4-2017

Sáng

08h00

Ký biên bản ghi nhớ với Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và tổng kết lớp “Các kỹ năng cơ bản cho điều dưỡng” tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

- Đại diện BGĐ B/v;
- Đại diện lãnh đạo phòng QLKH-ĐN-ĐT-CĐT;
- Đại diện BCN khoa Điều dưỡng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Bệnh viện Hữu nghị ĐK tỉnh Nghệ An

Đại diện BGĐ B/v

08h00

Họp Tập thể lãnh đạo Đại học Huế.

- BTV Đảng ủy ĐHH.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế

08h00

Thông qua đề tại luận văn tốt nghiệp ngành Y đa khoa năm 2018.

- BGH;
- Phòng Đào tạo ĐH.

Phòng họp II

GS.Cao Ngọc Thành

09h00

Làm việc với các Sở Y tế: TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Ngãi về đào tạo sau đại học.
(Từ ngày 07-08/4/2017)

- PGS.Nguyễn Vũ Quốc Huy;
-Lãnh đạo Phòng ĐT SĐH,
-BCN BM CĐHA

Sở Y tế
 TP.Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h30

Họp Đảng ủy Đại học Huế.

- Đảng ủy viên ĐHH.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế

10h00

Giao ban thường trực Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

- Ban thường trực.

Phòng họp II

GS. Cao
Ngọc Thành

Chiều

14h00

Làm việc với các đơn vị có liên quan lên phương án bảo vệ ANTT dịp Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

-Các đơn vị có liên quan (TGM);
- Ban thường trực Lễ kỷ niệm;
- Bí thư Đoàn, CT Hội SV;

Phòng họp II

GS.Cao Ngọc Thành

15h00

Giao ban công tác KH-TC tháng 3/2017

- BGH;
- Phòng KH-TC

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn
Khoa Hùng

15h00

Giao ban công tác VTTTB B/v tháng 3/2017.

- BGĐ B/v;
- Phòng VTTTB B/v.

Phòng
Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

16h00

Giao ban công tác HCQT B/v tháng 3/2017.

- BGĐ B/v;
- Phòng HCQT B/v.

Phòng
Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

16h00

Giao ban công tác QT-CSVC tháng 3/2017.

- BGH;
- Phòng QT-CSVC.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn
Khoa Hùng

16h00

Bế giảng lớp Đào tạo liên tục "Phát hiện và phòng ngừa sai sót trong sử dụng thuốc tại bệnh viện".

- Đại diện BGH
- Phòng: ĐT SĐH, KH-TC;
- BCN khoa Dược;
- Học viên.

Giảng đường 3.13

Ban tổ chức

16h00

Họp rà soát công tác tổ chức Hội nghị Nội khoa toàn quốc lần thứ X.

- BGH;
- Lãnh đạo P. KHCN-HTQT;
- BTC Hội nghị (theo QĐ).

Phòng họp I

GS. Võ Tam

17h00

Giao ban công tác TC-HC tháng 3/2017.
 
 

- BGH;
- Phòng TC-HC

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn
Khoa Hùng

* Thứ Bảy/08-4-2017

Sáng

08h00

Tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2017. (2 ngày 08 và 09/4/2017)

- Thành viên Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2017 theo QĐ số 207/QĐ-ĐHHngày 14/3/2017;
- Các cán bộ coi thi;
- Thí sinh dự thi.

Trường Đại học Sư phạm- ĐHH

Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch HĐTS SĐH năm 2017.

08h00

Buổi tư vấn tâm lý, tâm thần và sức khỏe tình dục giới cho sinh viên.

- Các lớp sinh viên (theo bản kế hoạch).

Hội trường A

Ban  tổ chức

08h00

Tập huấn sử dụng phần mềm chuyên dụng SPSS trong nghiên cứu y học cho sinh viên. (Cả ngày)

- Theo giấy mời.

P. máy tính, tầng 4,
TT TT-TV

Ban tổ chức

08h00

Họp kế hoạch các phòng chức năng năm 2017.

- BGĐ B/v;
-Trưởng, phó các phòng chức năng B/v;
- Tổ trưởng Tổ CNTT;
- Trưởng, phó khoa Dược.

P. giao ban BV (Tầng 2)

GS. Cao
Ngọc Thành

10h00

Giao ban công tác TC-KT B/v tháng 3/2017.

- BGĐ B/v;
- Phòng TCKT B/v.

Phòng
Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

Chiều

14h00

Thẩm định đề án cho phép đào tạo Thạc sĩ Dược lý-Dược lâm sàng của Trường Đại học Y Dược Huế.

- Hội đồng thẩm định.

Phòng họp II

Chủ tịch
Hội đồng

* Chủ Nhật/09-4-2017

Chiều

18h30

Phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bun Pimay năm 2017 cho Lưu học sinh Lào.

- Đại diện BGH;
- Toàn thể Lưu học sinh Lào đang học tại các trường đại học thành viên, các khoa trực thuộc.

Trường CĐSP Thừa Thiên Huế, số 82 Hùng Vương

PGĐ Trương Quý Tùng - Hiệu trưởng Trường CĐSP Thừa Thiên Huế

Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnPhòng Đào tạo Đại họcBộ môn MắtBộ môn NhiBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle