Lịch công tác

Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế Tuần thứ 14/2017: Từ ngày 27/03/2017 đến ngày 01/4/2017

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người
chủ trì

* Thứ Hai/27-3-2017

Sáng

08h00

Tiếp GS Russel Taylor, Giảng viên Trường Đại học Pacific AEGD – Hoa Kỳ

- BGH;
- Lãnh đạo P. KHCN-HTQT;
- BCN Khoa RHM,

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGH B/v;
- Trưởng các phòng: HCQT, KH-TH B/v.

Phòng họp BGĐ B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

  - Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng
Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

Chiều

14h00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH mở rộng.

- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH;

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế

14h00

Làm việc với Lãnh đạo Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ về việc hợp tác phát triển nguồn nhân lực bác sĩ và tài trợ học bổng Hoàn Mỹ  cho sinh viên.

- BGH;

- Trưởng phòng: ĐT ĐH, CTSV;

- Đd BCN. bộ môn Nội;

- GS. Huỳnh Văn Minh

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

15h00

Họp thông qua Hội đồng Y đức  lớp Thạc sĩ Y sinh học.

- Theo giấy mời.

Văn phòng Khoa Đào tạo Quốc tế

GS. Võ Tam

15h00

Họp thường trực Tiểu ban vận động tài trợ rà soát và thúc đẩy vận động tài trợ Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Họp thống nhất nội dung làm việc với đoàn chuyên gia ĐH Harvard (thuộc DA IMPACT-MED).

- BGH;
- BQL DA IMPACT-MED;
- Ban đổi mới CTĐT dựa trên năng lực.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;

- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV

Phòng
Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

17h00

Họp Ban vận động Hội Hữu nghị Việt- Đức.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

* Thứ Ba/28-3-2017

Sáng

08h00

Hội nghị báo cáo viên và Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng Khóa X.

- Đại diện Thường trực Đảng ủy cơ sở;
- Ban Tuyên giáo các đảng ủy cơ sở.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Bí thư
Đảng uỷ ĐHH

09h00

Làm việc với Sở Y tế Bình Thuận.

- BGH;
- Trưởng phòng: ĐT SĐH, KH-TC.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h00

Họp về biên soạn Kỷ yếu 60 năm thành lập Trường.

- Thường trực Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm;
- Lãnh đạo phòng: KHCN-HTQT, ĐT ĐH, ĐT SĐH,CTSV, Phòng KH-TH B/v
- GS. Huỳnh Văn Minh, GS. Huỳnh Đình Chiến, CN. Nguyễn Đăng Tự.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Họp Ban tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

- Ban tổ chức Lễ (TGM).

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Họp Thường vụ Đảng ủy.

- TV. Đảng ủy.

Phòng họp I

GS. Cao Ngọc Thành

14h00

Giao ban điều dưỡng trưởng toàn Bệnh viện.

-  BGĐ B/v;
- Trưởng các Phòng: Điều dưỡng, QLCL, HCQT, KHTH. TCKT, VTTTB;
- Trưởng các Khoa: Dược, Tiết chế Dinh dưỡng  B/v ;
- Tổ trưởng Tổ CNTT B/v;
- ĐD trưởng toàn B/v.

P. giao ban BV (Tầng 2)

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

16h00

Họp Đảng ủy.

- Đảng ủy viên.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Tư/29-3-2017

Sáng

07h30

Họp  BQL dự án “NCNL trong ĐT SĐH về YSH thông qua các tiêu chuẩn quốc tế và chuyển giao công nghệ giữa các ĐH Châu Âu và VN” (Dự án EDUSHARE).

- BGH;
- BGĐ Viện YSH;
- PGS. Hoàng Bùi Bảo, TS. Nguyễn Minh Tâm.

Phòng họp II

GS.Cao Ngọc Thành

08h00

Ký biên bản ghi nhớ với Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và tổng kết lớp “Các kỹ năng cơ bản cho điều dưỡng” tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

- Đại diện BGĐ B/v;
- Đại diện lãnh đạo phòng QLKH-ĐN-ĐT-CĐT;
- Đại diện BCN khoa Điều dưỡng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Bệnh viện Hữu nghị ĐK tỉnh Nghệ An

Đại diện BGĐ B/v

08h30

Làm việc với đoàn chuyên gia ĐH Harvard (thuộc DA IMPACT-MED)

- BGH;
- BQL DA IMPACT-MED;
- BCN các Khoa/BM;
- Giáo vụ ĐH các Khoa/BM.

Hội trường Quốc tế tầng 3, Khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

13h30

Làm việc với đoàn chuyên gia ĐH Harvard  (thuộc DA IMPACT-MED).

- BGH;
- BQL DA IMPACT-MED;
- Ban đổi mới CTĐT dựa trên năng lực.

Phòng họp QT, tầng 2, Khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

Họp bàn về thiết kế phôi bằng tốt nghiệp đại học

- Hiệu trưởng (cấp trưởng vắng, cấp phó phụ trách đi thay).

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

14h00

Họp Cấp ủy mở rộng.

- Chi ủy các chi bộ.

Hội trường 1.01

GS.Cao Ngọc Thành

16h00

Họp về quảng bá Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng phòng: KH-TH, HCQT B/v.
- Phòng NCKH B/v; Đơn vị Tư vấn sức khỏe.

P. giao ban BV (Tầng 2)

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Họp Ban liên lạc cựu sinh viên.

- Thành viên Ban theo QĐ số 3278/QĐ-ĐHYD ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD Huế.

Phòng họp II

Trưởng ban

* Thứ Năm/30-3-2017

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó phòng TC-HC.

Phòng họp I

GS.Cao Ngọc Thành

08h00

Hội nghị ASEM về giáo dục sáng tạo và xây dựng nguồn nhân lực vì sự phát triển bền vững. (30-31/3/2017)

  • - Theo giấy mời

 
KS. Indochine Palace.
 

Ban tổ chức

08h30

Làm việc với đoàn chuyên gia ĐH Harvard  (thuộc DA IMPACT-MED).

- BGH;
- BQL DA IMPACT-MED;
- Ban đổi mới CTĐT dựa trên năng lực.

Phòng họp QT, tầng 2, Khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h30

Họp Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học.

  • - Theo giấy mời

Phòng họp II

GS. Võ Tam

09h00

Tiếp GS. Bruno Masala, ĐH Sassari, Ý.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT
- PGS. TS. Lê Văn An (BM. Vi sinh)

Phòng họp I

GS.Cao Ngọc Thành

10h00

Giao ban thường trực Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

- Ban thường trực.

Phòng họp II

GS. Cao
Ngọc Thành

Chiều

14h00

- Họp bàn chuẩn bị tiếp đoàn thẩm định chương trình đào tạo Thạc sĩ Dược lý-Dược lâm sàng.
- Giao ban công tác Đào tạo SĐH tháng 3/2017.

- BGH;
- Phòng ĐT SĐH;
- BCN. Khoa Dược
- Đd lãnh đạo phòng: TC-HC; KHTC; QT-CSVC.

Phòng họp II

GS.Võ Tam

15h00

Giao ban công tác Đào tạo ĐH-CTSV tháng 3/2017.

- BGH;
- Phòng: ĐT ĐH, CTSV

Phòng
Đào tạo ĐH

GS.Võ Tam

16h00

Giao ban công tác Khảo thí-ĐBCLGD tháng 3/2017.

- BGH;
- Phòng Khảo thí-ĐBCLGD.

Phòng
KT-ĐBCLGD

GS.Võ Tam

16h00

Họp Ban Thông tin tuyên truyền Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

- Thành viên Ban theo QĐ số 3278/QĐ-ĐHYD ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD Huế.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h30

Đảng ủy bộ phận Bệnh viện làm việc với Công đoàn CSTV và Liên chi đoàn Bệnh viện.

- Đảng ủy bộ phận B/v;
- BCH Công đoàn CSTV B/v;
- BCH Liên chi đoàn B/v;

P. giao ban BV (Tầng 2)

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Sáu/31-3-2017

Sáng

07h30

Khai mạc lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2017. (Học sáng 31/3, ngày 1&2/4).

- Đại diện Ban Thường vụ các đảng ủy cơ sở;
- Toàn thể học viên lớp học.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Bí thư
Đảng uỷ ĐHH

07h30

Họp  thông qua quyết toán ngân sách 2016 và dự toán ngân sách 2017.

- TV. Đảng ủy, BGH;
- Chủ tịch Hội đồng Trường;
- Phòng KH-TC chuẩn bị nội dung.

Phòng họp II

GS.Cao Ngọc Thành

09h00

Giao ban Hành chính.

- BGH; BGĐ B/v;
-  CT. Công đoàn; BT. Đoàn TN;
-Trưởng, Phó các Phòng; GĐ TT Thông tin-Thư viện; Khoa ĐTQT; Tổ trưởng tổ: CNTT, TTPC.

Phòng họp II

GS.Cao Ngọc Thành

10h00

Giao ban công tác vệ sinh, vệ sỹ tháng 3/2017.

- BGĐ B/v;
- Đại diện lãnh đạo: Công ty Vệ sỹ Ngày và Đêm, Công ty Vệ sinh Phú Xuân

P. giao ban BV (Tầng 2)

TS. Nguyễn Sanh Tùng

Chiều

13h30

Tiếp và làm việc với Bộ Giáo dục và Văn hóa Phần Lan.

- Đại diện Ban Giám hiệu các trường đại học thành viên.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

14h00

Họp thông qua kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ 1 năm học 2016-2017 và xét kỷ luật các sinh viên vắng học quá phép, sinh viên vi phạm quy chế CTSV.

- BGH;
- Phòng: CTSV, ĐT ĐH;
- Bí thư Đoàn TN; Chủ tịch HSV.

Phòng họp II

GS.Cao Ngọc Thành

14h00

Giao ban giám sát xây dựng nhà 7 tầng.

- Ban giám sát xây dựng;
- Đơn vị thi công.

Phòng
QT-CSVC

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

14h00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS. Đặng Văn Thởi - Chuyên ngành: Ngoại Tiêu hóa.

- Theo quyết định số: 33 /QĐ-ĐHH ngày 13 tháng 01 năm 2017 của GĐ ĐHH.

Phòng BVLA – Đại học Huế – Số 3 Lê Lợi Huế

Chủ tịch
Hội đồng

15h00

Họp Hội đồng người bệnh cấp Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- TP Điều dưỡng;
- ĐD trưởng toàn Bệnh viện;
- Đại diện người bệnh hoặc nhà bệnh nhân các khoa.

P. giao ban BV (Tầng 2)

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

16h00

Làm việc với VTV8 về phim tư liệu Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

- BGH;
- Thường trực Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

17h00

Họp Ban Thường vụ Đoàn TN báo cáo các hoạt động chuẩn bị Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

- Ban thường trực Lễ kỷ niệm;
- TV. Đoàn TN.

Phòng họp II

GS.Cao Ngọc Thành

Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnPhòng Đào tạo Đại họcBộ môn MắtBộ môn NhiBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle