Lịch công tác

Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế Tuần thứ 13/2017: Từ ngày 20/03/2017 đến ngày 25/03/2017

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

* Thứ Hai/20-3-2017

Sáng

08h00

Tiếp Tổ chức Global Care, Hàn Quốc.

-BGH, BGĐ B/v;-Lãnh đạo phòng: KHCN-HTQT, NCKH-ĐN B/v, KH-TH, HCQT, Điều dưỡng B/v;-BCN Khoa: RHM, GMHS, Ngoại CTCH-LN.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện và Họp chuẩn bị đón đoàn Bộ Y tế kiểm tra việc thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo tại Bệnh viện.

- Ban Giám đốc B/v;- Trưởng phòng: KHTH, HCQT, TCKT;- PGS.TS. Lê Minh Tâm – PGĐ TT Nội tiết SS&VS 

Phòng họpBan Giám đốc

GS. Cao Ngọc Thành

09h00

Họp BQL dự án HAIVN.

-Ban Quản lý dự án.(Đề nghị Điều phối viên và PGS An, ThS. Đồng chuẩn bị nội dung)

Phòng họp II

PGS.TS.Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Họp bàn về Hội nghị Y học cấp cứu VN 2017.

-Theo giấy mời.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

  - Ban tham mưu B/v Trường.

PhòngGiao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

13h30

Họp triển khai, điều chỉnh dự án nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học và khám chữa bệnh tại Trường Đại học Y Dược và Bệnh viện Trường ĐH Y Dược - Đại học Huế.

- Giám đốc Đại học Huế;
- Ban Giám đốc Ban QLDA;
- Kế toán trưởng Ban QLDA;
- Các thành viên Ban QLDA gồm: PGS.TS Lê Văn An, Hồ Ngọc Phước, Hầu Văn Việt Tú, Phạm Thị Hợp Khánh.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

14h00

Tiếp đoàn Trường Đại học Mejiro, Nhật Bản.

- BGH;- Lãnh đạo: Phòng KHCN-HTQT, Khoa ĐTQT.

Phòng họp I

PGS. TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

15h00

Họp Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2017 - đợt 1 - Phiên họp thứ nhất.

- Thành viên Hội đồng tuyển sinh Sau đại học theo QĐ số 207/QĐ-ĐHH ngày 14/3/2017 của GĐ ĐHH;

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng

15h00

Họp triển khai học phần thực tế nghề nghiệp 1 và 2 cho lớp YTCC4.

- BGH;- Lãnh đạo P. ĐTĐH;- BCN. Khoa YTCC.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường. 

- BGĐ B/v;

- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV

PhòngGiao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Tối

19h30

Khai mạc Giải bóng đá nam sinh viên Trường Đại học Y Dược Huế chào mừng 86 năm thành lập Đoàn TNCS HCM.

- Theo giấy mời

Sân bóngAn Cuu City

BCHĐoàn TN

* Thứ Ba/21-3-2017

Sáng

08h00

Họp bàn về cán bộ giảng dạy sau đại học của Bộ môn Da liễu.

- BGH;- Lãnh đạo phòng: TC-HC, ĐT SĐH;- BCN Bộ môn Da liễu.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Họp chuẩn bị triển khai hoạt động đổi mới chương trình đào tạo BS RHM và làm việc với chuyên gia quốc tế.  

- BGH,- BQLDA HPET.- Ban Chủ nhiệm và Giáo vụ      Khoa RHM.

Phòng họp II

PGS. TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Tiếp ông Michael Gino Hulley, Phó Chủ tịch phụ trách các vấn đề quốc tế - Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ.

- BGH;- Phòng KHCN-HTQT;- BCN Khoa Điều dưỡng;- BQL DA “Xây dựng năng lực cho khoa Điều dưỡng”.

Phòng họp I

PGS. TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em và Vụ Pháp chế - Bộ Y tế kiểm tra việc thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo tại Bệnh viện.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS.Cao

 Ngọc Thành

14h00

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Tỉnh.

- Theo giấy mời.

Sở KH-CN tỉnh T.T.Huế 

GS. Võ Tam-Chủ tịch HĐ

16h30

Làm việc với Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) Thừa Thiên Huế.

- Ban Giám đốc B/v;- Trưởng phòng: HCQT, TCKT;

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Tư/22-3-2017

Sáng

08h00

Họp về việc tổ chức quảng bá và tư vấn tuyển sinh 2017.

- Đại diện BGH;- Đại diện các bộ phận phụ trách công tác TS đại học.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

08h00

Họp phổ biến các quy định về hồ sơ đăng kí dự thi tuyển sinh liên thông năm 2017.

- BGH;- Phòng Đào tạo ĐH. 

Phòng họp II

GS. CaoNgọc Thành

09h00

Họp về biên soạn Kỷ yếu 60 năm thành lập Trường.

- Thường trực Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm;- Lãnh đạo phòng: KHCN-HTQT, ĐT ĐH, ĐT SĐH, CTSV, Phòng KH-TH B/v- CN. Nguyễn Đăng Tự.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Họp về kế hoạch tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

- Thường trực Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm;- GS. Trần Hữu Dàng;- Bí thư Đoàn TN, CT Hội SV.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Họp rà soát công tác tổ chức Hội nghị quốc tế HIA ASEAN, Hội nghị Tổng kết Dự án Carlo Urbani, cụm Hội thảo với Trần Tiễn Foundation và Hội thảo quốc tế Y học cổ truyền

-Theo giấy mời

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

14h00

Giao ban Điều dưỡng trưởng toàn Bệnh viện.

- BGĐ B/v;

- Trưởng phòng: Điều dưỡng, QLCL B/v;- ĐD trưởng, hộ sinh trưởng, KTV trưởng toàn Bệnh viện.

P. giao ban Bệnh viện (Tầng 2)

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

15h00

Họp triển khai kế hoạch Phòng truyền thống.

- Ban thường trực Lễ kỷ niệm;- CT Công đoàn, BT Đoàn TN và CT Hội SV-Lãnh đạo các Phòng: ĐT ĐH. ĐT SĐH, KHCN-HTQT, TCHC, QT-CSVC; KH-TH B/v-CN Nguyễn Đăng Tự

Phòng họp II

GS.Cao Ngọc Thành

* Thứ Năm/23-3-2017

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;- Trưởng, Phó phòng TC-HC.

Phòng họp I

GS.Cao Ngọc Thành

10h00

Giao ban thường trực Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

- Ban thường trực.

Phòng họp II

GS. CaoNgọc Thành

Chiều

14h00

Họp bàn triển khai Dự án Nâng cao Năng lực & Chuyển giao Công nghệ giữa Việt Nam và Bỉ (VETEC).

- Đại diện BGH.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

14h00

Phối hợp với Trường Đại học Arizona State, Hoa Kỳ tổ chức giới thiệu thông tin Chương trình học bổng Thạc sĩ Intel Grand Challenges.

- Cá nhân có quan tâm.

Phòng họp I.1, số 04 Lê Lợi

Trưởng Ban HTQT

14h00

Họp Ban soạn thảo lại các nội dung của Chiến lược phát triển Trường và Bệnh viện Trường.

- Ban soạn thảo (theo QĐ số 3873/QĐ-ĐHYD ngày 27/12/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD Huế);- Phòng TC-HC (chuẩn bị nội dung)

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn

Khoa Hùng

15h00

Nghiệm thu phác đồ điều trị bệnh viện

- Hội đồng Nghiệm thu phác đồ điều trị bệnh viện - Hội đồng I

P. giao ban Bệnh viện (Tầng 2)

GS. CaoNgọc Thành

16h00

Làm việc với VTV8 về phim tư liệu Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

- BGH;- Thường trực Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Sáu/24-3-2017

Sáng

08h00

Nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ Hợp tác theo Nghị định thư.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Võ Tam

09h00

Tiếp đoàn khảo sát thực trạng nguồn lực thuộc gói Grant (Dự án HPET).

- BGH;
- BQL DA HPET, thành viên Ban Đổi mới chương trình cua DA HPET;
- Lãnh đạo phòng QT-CSVC;
- BCN Khoa RHM và giáo vụ ĐH Khoa RHM.

Phòng họp II PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Hội thảo Tiêu hóa-Nội soi miền Trung.( 24-25/3/2017)

-Theo giấy mời

TP. Quy Nhơn- Bình Định

Ban Tổ chức

16h00

Làm việc với Viện trưởng Viện Y học dân tộc TP. HCM về công tác đào tạo

-BGH;-Lãnh đạo Phòng ĐT SĐH; TC-HC

Phòng họp I

GS.Võ Tam

* Chủ Nhật/26-3-2017

Sáng

07h30

Lễ kỷ niệm 86 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2017)

-Theo giấy mời

Hội trường A

BCH Đoàn TN

Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnPhòng Đào tạo Đại họcBộ môn MắtBộ môn NhiBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle