Lịch công tác

Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế Tuần thứ 12/2017: Từ ngày 13/03/2017 đến ngày 18/03/2017

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người
chủ trì

* Thứ Hai/13-03-2017

Sáng

07h45

Tiếp Đoàn Đại học Corse Pasquale Paoli, Pháp.

-BGH;
-Lãnh đạo P.KHCN-HTQT;
-BCN. bộ môn: Nội, Nhi, Lao và các thành phần liên quan

Phòng họp I

PGS. TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Khóa Đào tạo SĐH về bệnh phổi  do các GS. đến từ Đại học Corse Pasquale Paoli, Pháp giảng dạy.
(Từ 13-17/03/2017)

- Theo giấy mời.

Giảng đường 3.13

Ban tổ chức

09h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

- BGH B/v;
- Trưởng các phòng: HCQT, KH-TH B/v.

Phòng họp BGĐ B/v

GS. Cao Ngọc Thành

09h00

Tiếp Công ty NS Devil, Hàn Quốc.

- BGH;
- Lãnh đạo P. KHCN-HTQT;
- BCN K. Điều dưỡng;
- BQL DA “Xây dựng năng lực cho khoa Điều dưỡng”.

Phòng họp I

PGS. TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

  - Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Thẩm định Giáo trình đào tạo đại học:
- “An toàn vệ sinh thực phẩm” - Khoa YTCC
- “Sinh lý học” – BM. Sinh lý 

- Hội đồng thẩm định (TGM);
- Chủ biên giáo trình.

Phòng BVLV tầng 2-
Khoa YTCC

GS. Võ Tam

14h00

Giao ban Ban quản lý dự án ODA Ý.

- BQL dự án ODA Ý.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

15h00

Họp Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" Đại học Huế năm 2017.

-Các thành viên Hội đồng và Tổ Thư ký theo Quyết định số 196/QĐ-ĐHH ngày 09/3/2017 của Giám đốc ĐHH

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch Hội đồng

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;

- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Ba/14-03-2017

Sáng

08h00

Tiếp GS. Frank Stackhouse  - Đại học Washington, Hoa Kỳ.

- BGH;
- Lãnh đạo K.  Nội NT-TH B/v.

Phòng họp I

PGS. TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Họp chuẩn bị nội dung Hội nghị Giao ban Đại học vùng.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng: TC-HC, KHCN-HTQT

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

08h30

Nghiệm thu đợt II của gói thầu số 04: Mua các loại vật tư y tế và dược phẩm.

- Theo giấy mời.

Tiền sảnh phòng truyền thống

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

09h30

Giao ban Ban quản lý dự án HPET.

-Ban quản lý dự án HPET.
-ThS.Trần Thanh Phước
(TS.Nguyễn Minh Tâm và TS Nguyễn Văn Hùng chuẩn bị nội dung).

Phòng họp II

GS.Võ Tam

Chiều

14h00

Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại bệnh viện Trường ĐHYD Huế.

- BGĐ B/v;
- Trưởng, Phó phòng: KHTH, HCQT, TCKT;
- Trưởng khoa KSNK;
- ĐDT Khoa KSNK.

Phòng
Giao ban B/v
(Tầng 2)

GS. Cao Ngọc Thành

14h00

Họp về cung cấp hóa chất phục vụ giảng dạy thực tập của Khoa Dược.
 

- BGH;
- Lãnh đạo phòng: ĐTĐH (chuẩn bị nội dung liên quan đến CT giảng dạy thực hành của Khoa Dược), QT-CSVC (chuẩn bị nội dung liên quan đến dự trù mua hóa chất), KH-TC. 
-BCN Khoa Dược.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

15h30

Làm việc với VTV8 về phim tư liệu kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

- BGH;
- Thường trực Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm.

Hội trường VTV8

GS. Cao Ngọc Thành

17h00

Họp chọn nhà thầu sửa chữa lớn các công trình phục vụ Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng: KH-TC QT-CSVC (chuẩn bị nội dung). 

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Tư/15-03-2017

Sáng

08h00

Hội nghị Đảng ủy Đại học Huế.

- Đảng ủy viên Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Bí thư
Đảng ủy ĐHH

08h00

Nghiệm thu đợt II của gói thầu số 02: Mua các loại dụng cụ.

- Theo giấy mời.

Tiền sảnh phòng truyền thống

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

08h30

Cảnh sát PCCC tỉnh T.T.Huế kiểm tra công tác phòng cháy và chữa cháy đối với Trường ĐH YD Huế.

- Đd BGH;
- Lãnh đạo phòng: TC-HC, QT-CSVC;
- Tổ trưởng tổ Bảo vệ.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Họp về biên soạn Kỷ yếu 60 năm thành lập Trường.

- Thường trực Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm;
- Lãnh đạo phòng: KHCN-HTQT, ĐT ĐH, ĐT SĐH, CTSV, Phòng KH-TH B/v
- CN. Nguyễn Đăng Tự.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Họp thông qua dự toán ngân sách 2017.

- BGH; Chủ tịch HĐ Trường;
- Lãnh đạo các phòng chức năng, TT, Viện; 
- Phòng KH-TC chuẩn bị nội dung.

Phòng họp II

GS.Cao Ngọc Thành

16h30

Làm việc với BCN. Bộ môn Nội và BCN. Khoa Nội TH-NT.

  • BGĐ B/v;
  • TP: KH-TH; HCQT B/v;
  • BCN Bộ môn Nội;
  • BCN Khoa Nội TH-NT.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Năm/16-03-2017

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó phòng TC-HC.

Phòng họp I

GS.Cao Ngọc Thành

09h00

Họp Hội đồng Thi đua-khen thưởng.

- Hội đồng TĐ-KT Trường.

Phòng họp II

GS.Cao Ngọc Thành

10h00

Giao ban thường trực Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

- Ban thường trực.

Phòng họp II

GS. Cao
Ngọc Thành

Chiều

14h00

-Họp xét cảnh báo học tập học kì I, năm học 2016-2017 cho sinh viên đào tạo theo học chế tín chỉ.
- Họp về đăng ký đề cương luận văn tốt nghiệp ngành y đa khoa.

- BGH;
- Phòng: ĐT ĐH, CTSV.

Phòng họp II

GS.Cao Ngọc Thành

16h00

Họp Ban soạn thảo lại các nội dung của Chiến lược phát triển Trường và Bệnh viện Trường.

- Ban soạn thảo (theo QĐ số 3873/QĐ-ĐHYD ngày 27/12/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD Huế);
- Phòng TC-HC (chuẩn bị nội dung)

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Sáu/17-03-2017

Sáng

08h00

Nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ Hợp tác theo Nghị định thư.

- Theo giấy mời.

Phòng họp QT, tầng 2, K.YTCC

GS. Võ Tam

09h00

Giao ban Hành chính.

- BGH; BGĐ B/v;
-  CT. Công đoàn; BT. Đoàn TN;
-Trưởng, Phó các Phòng; GĐ TT Thông tin-Thư viện; Khoa ĐTQT; Tổ trưởng tổ: CNTT, TTPC.

Phòng họp II

GS.Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Tỉnh.

- Theo giấy mời.

Sở KH-CN tỉnh T.T.Huế

GS. Võ Tam-
Chủ tịch HĐ

* Thứ Bảy/18-03-2017

Sáng

08h00

Họp Đảng ủy bộ phận Bệnh viện.

- Đảng ủy BP Bệnh viện.

Phòng họp BGĐ B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h30

Chương trình trao học bổng “Điểm sáng ngành y” năm 2017 do Tỉnh Đoàn phối hợp với Báo Tuổi trẻ và Trường ĐH Y Dược Huế tổ chức.

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

Ban tổ chức

Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnPhòng Đào tạo Đại họcBộ môn MắtBộ môn NhiBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle