Lịch công tác

Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế Tuần thứ 10/2017: Từ ngày 27/02/2017 đến ngày 04/03/2017

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người
chủ trì

* Thứ Hai/27-02-2017

 

09h00

Tiếp đoàn Đại học  Youngsan, Hàn Quốc.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT;
- BCN Khoa Điều dưỡng,
- BQL DA “Nâng cao năng lực Điều dưỡng”.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

  - Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h30

Họp bàn về biên soạn Kỷ yếu 60 năm thành lập Trường.

- Thường trực Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm;
- Lãnh đạo phòng: KHCN-HTQT, ĐT ĐH, ĐT SĐH, CTSV;
- CN. Nguyễn Đăng Tự.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Giao ban công tác KHCN-HTQT tháng 02/2017.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;

- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Ba/28-02-2017

Sáng

08h00

Hội ý Ban Giám đốc Bệnh viện.

-BGĐ B/v;
-Trưởng Phòng: HCQT, KH-TH B/v

Phòng họp BGĐ B/v

GS. Cao Ngọc Thành

09h00

Lễ đóng và mở thầu gói thầu: Mua thiết bị cho bộ môn Giải phẫu học Trường Đại học Y Dược Huế

- Hội đồng theo Quyết định số 117/QĐ-ĐHYD ngày 16/01/2017 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD Huế.

Phòng họp II

Chủ tịch
Hội đồng

10h00

Họp hoàn chỉnh hồ sơ Dự án HPET và chuẩn bị làm việc với BQL Dự án trung ương.

- BGH,
- BQL Dự án HPET

Phòng hop I

GS.Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Họp Cấp ủy mở rộng.

- Chi ủy các chi bộ.

Hội trường 1.01

GS. Cao Ngọc Thành

15h30

- Họp bàn công tác tổ chức lễ tốt nghiệp cho SV ngành Điều dưỡng, Xét nghiệm Y học, Kỹ thuật Hình ảnh Y học hệ liên thông chính quy từ Cao đẳng năm 2017.
- Họp về việc thu học phí sinh viên hệ chính quy, hệ liên thông đào tạo theo tín chỉ.

- BGH;
- Phòng Đào tạo ĐH;
- Lãnh đạo phòng: TC-HC, CTSV, KH-TC.
 

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Tư/01-03-2017

Sáng

 

 

 

 

 

08h00

Giao ban công tác Đào tạo Sau đại học tháng 02/2017.

- BGH;
- Phòng ĐT SĐH

Phòng họp II

PGS.TS.
Võ Tam

09h00

Giao ban công tác Khảo thí-ĐBCLGD tháng 02/2017.

- BGH;
- Phòng KT-ĐBCLGD

Phòng họp II

PGS.TS.
Võ Tam

10h00

Họp bàn một số nội dung chuẩn bị Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường (Danh sách mời và quà tặng).

- Thường trực Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm;
- Lãnh đạo phòng: TC-HC, KHCN-HTQT;
- BT Đoàn TN, CT Hội SV;
- CN. Nguyễn Đăng Tự.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Giao ban công tác QT-CSVC tháng 02/2017.

- BGH;
- Phòng QT-CSVC.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

15h00

Giao ban công tác KH-TC tháng 02/2017.

- BGH;
- Phòng KH-TC

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Giao ban công tác TC-HC tháng 02/2017.

- BGH;
- Phòng TC-HC

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Họp thông qua lần cuối danh mục thiết bị mua sắm năm 2017.

- Theo giấy mời.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Năm/02-03-2017

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó phòng TC-HC.

Phòng họp I

GS.Cao Ngọc Thành

08h00

Thông qua đề cương đề tài nghiên cứu Bệnh viện Trường năm 2016.

- BGĐ B/v;
- Phòng QLKH-ĐN-ĐT-CĐT.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Làm việc với VTV8 về phim tư liệu 60 năm thành lập Trường.

- Thường trực Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm;
- Đài VTV8

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Tham quan Nhà truyền thống Đại học Huế và Tọa đàm các thế hệ cán bộ lãnh đạo, quản lý, các nhà giáo tiêu biểu và khách mời nhân Kỷ niệm 60 xây dựng và phát triển Đại học Huế.

- Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng và  các đ/c nguyên là Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng;
- Cán bộ viên chức có chức danh Giáo sư.

Nhà truyền thống và Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

14h00

Hội thi nấu ăn "Bữa ăn gia đình" cho CB, VC, LĐ Đại học Huế

- BCH các CĐCS;
- Các đội tham dự;
- CB, VC, LĐ và sinh viên ĐHH quan tâm.

Khuôn viên Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế

14h00

Giao ban công tác HCQT B/v tháng 02/2017.

- BGĐ B/v;
- Phòng HCQT B/v.

Phòng
Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

15h00

Giao ban công tác VTTTB B/v tháng 02/2017.

- BGĐ B/v;
- Phòng VTTTB B/v.

Phòng
Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

15h00

Giao ban điều dưỡng và hộ lý toàn Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Trưởng phòng: Điều dưỡng;
- ĐDT, điều dưỡng, hộ sinh, KTV và hộ lý các đơn vị toàn Bệnh viện.

P. Thực hành
Lâm sàng I
 

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

16h00

Làm việc về lắp đặt máy MRI, máy CT-Scan.

- BGĐ B/v;
- Trưởng phòng HCQT, TCKT, VTTTB;
- Công ty: Vinh Quang, HB.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Tối

19h30

Chương trình văn nghệ chào mừng Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Đại học Huế và Giao lưu các thế hệ cán bộ, sinh viên Đại học Huế.

- BTV Đoàn các trường;
- 2000 đoàn viên, sinh viên các trường;
- Cán bộ, viên chức, lao động và sinh viên quan tâm.

Giảng đường I, Trường ĐH Sư phạm, số 34 Lê Lợi

Bí thư Đoàn Thanh niên - Ban Tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm ĐHH

* Thứ Sáu/03-03-2017

Sáng

08h00

Lễ Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Đại học Huế.

- Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng và các đ/c nguyên là Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng;
- Ban Thường vụ Đảng ủy cơ sở, Chủ tịch Hội đồng trường;
- Trưởng khoa, Trưởng phòng; Trưởng BM trực thuộc;
- Chủ tịch, Phó CT Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, CT Hội CCB cơ sở;
- Cán bộ và nguyên cán bộ có chức danh GS, PGS; danh hiệu NGND, NGƯT, TTND, TTƯT.

Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế, số 41A Hùng Vương - TP Huế

Giám đốc Đại học Huế - Trưởng Ban Tổ chức

10h00

Giao ban Hành chính.

- BGH; BGĐ B/v;
-  CT. Công đoàn; BT. Đoàn TN;
-Trưởng, Phó các Phòng; GĐ TT Thông tin-Thư viện; Khoa ĐTQT; Tổ trưởng tổ: CNTT, TTPC.

Phòng họp II

GS.Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với cán bộ chủ chốt Đại học Huế.

- Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng các trường thành viên;
- Bí thư các Đảng ủy cơ sở.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạọ

14h00

Giao ban giám sát xây dựng nhà 7 tầng.

- Ban giám sát xây dựng;
- Đơn vị thi công.

Phòng
QT-CSVC

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

16h00

Giao ban công tác điều trị tháng 02/2017. Trình và bình bệnh án khoa Nội Tim mạch.

- BGĐ B/v;
- Trưởng, Phó phòng: KHTH, Điều dưỡng, khoa Dược;
- BCN, BS điều trị và ĐDT khoa Nội Tim mạch;
- BCN và ĐDT các khoa Lâm sàng.

Phòng
Giao ban B/v

PGS.TS. Lê Đình Khánh

16h00

Giao ban công tác điều trị tháng 02/2017. Trình và bình bệnh án khoa Ngoại Tiết niệu-thần kinh.

- BGĐ B/v;
- Trưởng, Phó phòng: KHTH, Điều dưỡng, khoa Dược;
- BCN, BS điều trị và ĐDT khoa Ngoại TN-TK;

- BCN và ĐDT các khoa Lâm sàng.

Phòng Giao ban B/v

PGS.TS. Lê Đình Khánh

16h00

Thẩm định giáo trình Sau đại học "Điều trị nội khoa đại cương".

- Theo giấy mời.

Phòng họp II
 

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

* Thứ Bảy/04-03-2017

Sáng

06h30

Thi tuyển sinh lớp Thạc sĩ Công nghệ Y sinh học khóa 5 (2017-2019).

- Hội đồng Tuyển sinh;
- Thí sinh dự thi.

Các phòng thi

Chủ tịch
Hội đồng

07h00

Thi Tốt nghiệp môn Lý luận chính trị năm 2017.

- Hội đồng Thi Tốt nghiệp.

Các phòng thi

Chủ tịch
Hội đồng

07h30

Hội thi nấu ăn “Bữa ăn gia đình ngày 08/3” do Công đoàn Trường tổ chức.

- Các đội thi;
- CBVC-NLĐ quan tâm

Tiền sảnh Khoa YTCC

Ban tổ chức

09h00

Giao ban công tác vệ sinh, vệ sĩ tháng 02/2017.

- BGĐ;
- Lãnh đạo P. HCQT B/v;
- Toàn thể nhân viên Công ty Vệ sinh, Vệ sĩ làm việc tại Bệnh viện.

Phòng
Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

10h00

Giao ban công tác TC-KT B/v tháng 02/2017.

- BGĐ B/v;
- Phòng TCKT B/v.

Phòng
Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnPhòng Đào tạo Đại họcBộ môn MắtBộ môn NhiBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle