Lịch công tác

Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế Tuần thứ 03/2017: Từ ngày 16/01/2017 đến ngày 21/01/2017

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người
chủ trì

* Thứ Hai/16-01-2017

Sáng

07h00

Họp Thường vụ Đảng ủy- Ban Giám hiệu.

- TV. Đảng ủy, BGH.

Phòng họp I

GS. Cao Ngọc Thành

09h00

Họp bàn về đào tạo Nghiên cứu sinh Bộ môn Ngoại.

- BGH;
- Phòng Đào tạo SĐH
- BCN. Bộ môn Ngoại

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Họp Tiểu ban biên soạn những thành tựu đạt được, quá trình đào tạo và phát triển Nhà trường tổng hợp nội dung cho Kỷ yếu kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

- Thành viên Tiểu ban;
- ThS. Trần Văn Hòa;
- CN. Nguyễn Đăng Tự

Phòng họp II

GS.
Võ Tam

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Họp Ban Vận động tài trợ Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

- Thành viên theo QĐ số 1467/QĐ-ĐHYD ngày 06/5/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHYD Huế.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

14h00

Họp Hội đồng đánh giá cấp bộ môn NCS. Ngô Thị Khánh Trang chuyên ngành Thận-Tiết niệu.

- Thành viên Hội đồng.

Phòng BVLV, tầng 2, Khoa YTCC

GS.
Võ Tam

15h00

Họp rà soát danh mục dự án ODA Ý.

- BQL dự án ODA Ý.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

15h00

Lễ trao học bổng Nguyễn Trường Tộ lần thứ 14 cho sinh viên Đại học Huế

- Đại diện BGH;
- Đd lãnh đạo phòng CTSV;
- 150 sinh viên được nhận học bổng (theo Công văn số 05/ĐHH-CTHSSV ngày 04/01/2017 của Đại học Huế).

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

PGĐ Trương Quý Tùng

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Ba/17-01-2017

Sáng

07h30

Họp bàn đào tạo Sau đại học với Bộ môn Nhi.

- BGH;
- Phòng Đào tạo SĐH
- BCN. Bộ môn Nhi

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

08h00

Hội thảo huấn luyện về Nội soi Tiêu hóa.

- Theo giấy mời.

Hội trường QT- tầng 3- K.YTCC

Ban tổ chức

08h30

Gặp mặt cán bộ lãnh đạo, quản lý và CBVC là GS, PGS, NGND, NGƯT, TTNN, TTƯT Đại học Huế nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

-Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng; Chủ tịch Hội đồng Trường; nguyên Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng các trường đại học;
* CBVC đang công tác và đã nghỉ hưu của ĐHH có chức danh: Giáo sư, Phó giáo sư; danh hiệu: NGND, Nhà giáo ưu tú, TTND, TTƯT.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

10h00

Họp rà soát công tác gặp mặt chúc Tết nguyên đán 2017.

- BGH;
- Đại diện lãnh đạo phòng: TC-HC, QT-CSVC, KH-TC;
- BT Đoàn TN, CT Hội SV.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

13h30

Khóa huấn luyện về nội soi tiêu hóa. (13g30-17g30 ngày 17/1 và 9g00-11g30 ngày 18/1/2017)

- Theo giấy mời.

TT Nội soi Tiêu hóa

Ban tổ chức

14h00

Hội nghị Giáo vụ đào tạo đại học năm học 2016-2017.

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

GS.
Võ Tam

15h00

Họp Ban chấp hành Công đoàn Trường.

- BCH Công đoàn;
- UBKT, Ban Tài chính, Ban TTND.

Văn phòng Công đoàn

Chủ tịch Công đoàn

16h00

Họp về triển khai giảng dạy Elearning cho một số học phần đào tạo đại học.
 

- BGH;
- Lãnh đạo phòng ĐT ĐH;
- Đd BCN K. Điều dưỡng;
- PGS.TS. Trần Xuân Chương, TS. Nguyễn Văn Hoà.

Phòng họp II

GS.
Võ Tam

* Thứ Tư/18-01-2017

Sáng

08h00

Tiếp GS. Hidemi GOTO và đoàn Đại học Nagoya-Nhật Bản.

- Theo giấy mời.

Phòng họp QT, tầng 2, Khoa YTCC

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Phỏng vấn cán bộ tuyển dụng tại Bệnh viện năm 2017.

- Hội đồng phỏng vấn Trường và Bệnh viện.

Phòng họp II

Chủ tịch
Hội đồng

09h00

Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường đại học

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

10h30

Họp tổ chức tuyển sinh liên thông năm 2017.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng ĐT ĐH.
 

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều
 

14h00

Giao ban Hành chính mở rộng cuối năm.

- BGH; BGĐ B/v;
- CT.Công đoàn; BT.Đoàn TN;
-Trưởng, Phó các Phòng; GĐ TT Thông tin-Thư viện; Khoa ĐTQT; TT tổ: CNTT, TT;
- Trưởng P. HCQT, KH-TH B/v.

Phòng họp II

GS. Cao
Ngọc Thành

16h00

Chọn lựa tư liệu trưng bày tại Phòng Truyền thống.

- BGH; Chủ tịch HĐ Trường;
- CT Công đoàn, BT Đoàn TN, CT Hội SV;
- Trưởng các phòng chức năng/TT. (Phòng TCHC và QT-CSVC chuẩn bị nội dung)

Phòng Truyền thống mới
(Trung tâm TT-TV)

GS.Cao
Ngọc Thành

17h00 Chương trình tết ấm sinh viên và tổng kết hoạt động HSV – Kênh hỗ trợ sinh viên Y Dược năm 2016. - Theo giấy mời Hội trường A Ban tổ chức

* Thứ Năm/19-01-2017

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS.Cao
Ngọc Thành

09h00

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế gặp mặt các Giáo sư, Phó giáo sư nhân dịp đón xuân Đinh Dậu 2017.

- Theo giấy mời.

Hội trường Tỉnh ủy

Bí thư
Tỉnh ủy

10h30

Bệnh viện Trung ương Huế gặp mặt chúc Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017.

- Theo giấy mời.

TT Đào tạo và chỉ đạo tuyến-BVTW Huế

Giám đốc BVTW Huế

Chiều

14h00

Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương IV khóa XII.

- Toàn thể đảng viên.

Hội trường A

Ban tổ chức

15h00

Online Meeting với Ngân hàng ADB và các thành viên Hội đồng khoa học của HN ASEAN lần 2.

- BGH;
- Đại diện ngân hàng ADB;
- Thành viên HĐKH của HN ASEAN lần 2;
- Lãnh đạo P. KHCN-HTQT.

Giảng đường 3.13

GS.Cao
Ngọc Thành

16h00

Nghiệm thu cơ sở đề tài mã số DHH 2014 của PGS.TS. Phạm Anh Vũ.

- Theo giấy mời

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Giao ban Điều dưỡng và hộ lý toàn Bệnh viện chuẩn bị công tác dịp Tết Nguyên đán.

- BGĐ Bv;
- Trưởng phòng: KH-TH, Điều dưỡng;
- Điều dưỡng và hộ lý toàn Bệnh viện

P. Thực hành TLS I

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

*Thứ Sáu/20-01- 2017

Sáng

08h00

Giao ban công tác VTTTB Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Phòng VTTTB B/v.

Phòng
Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

08h30

Tiếp BS. John Vermeulen và BS Susan Perin Wood, Tổ chức HVO-Hoa Kỳ.

- BGH;
- Lãnh đạo P. KHCN-HTQT,
- BCN BM/Khoa: Nội, Điều dưỡng.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Giao ban công tác HCQT Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Phòng HCQT B/v.

Phòng
Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

10h00

Làm việc với học viên lớp ThS. Công nghệ Y sinh học khóa 3.

- BGH;
- Phòng Đào tạo SĐH
- Viện Y sinh học
- Khoa Đào tạo QT
- Học viên.

Phòng họp II

GS.
Võ Tam

Chiều
 

13h30

Tặng quà cho các Trung tâm nuôi dưỡng xã hội, người có công cách mạng.

- BCH Công đoàn.

Các  trung tâm bảo trợ xã hội TP Huế

Chủ tịch Công đoàn

14h00

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế gặp mặt các TS, TTND, TTƯT, NGND, NGƯT nhân dịp đón xuân Đinh Dậu 2017.

- Theo giấy mời

NH Full house
KS Century, Huế

Bí thư
Tỉnh ủy

17h00

Lễ hội Macchabeé tri ân những người hiến thân xác cho khoa học.

- Cán bộ và sinh viên quan tâm.

Hội trường A, Nhà 2B,
sân trường

Ban tổ chức

 
*Thứ Bảy/21-01-2017

Sáng

07h30

Giao ban công tác TCKT Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Phòng TCKT B/v.

Phòng
Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

09h00

Buổi Gặp mặt thân mật chúc Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

- Theo giấy mời.

Hội trường
Trung tâm
 TT-TV

Ban tổ chức

Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnPhòng Đào tạo Đại họcBộ môn MắtBộ môn NhiBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle