Lịch công tác

Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế Tuần thứ 02/2017: Từ ngày 09/01/2017 đến ngày 14/01/2017

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người
chủ trì

* Thứ Hai/09-01-2017

Sáng

08h00

Tiếp Đoàn ĐH San Marcos, Hoa Kỳ.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT;
- BCN Khoa: Điều dưỡng, YTCC.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h30

Họp Hội đồng Thuốc và điều trị: báo cáo công tác đấu thầu thuốc, hóa chất, sinh phẩm năm 2017.

- BGĐ B/v;
- Trưởng/ Phó phòng: KH-TH, TCKT; BCN Khoa Dược B/v.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

09h00

Họp Ban tổ chức Hội nghị CBVC Bệnh viện.

- Thành phần theo Quyết định số 831/QĐ-BVYD ngày 05/12/2016 của Giám đốc BV.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Tiếp Trường Điều dưỡng Chữ thập đỏ, Đại học Chung-Ang, Hàn Quốc.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng: KHCN-HTQT, NCKH-ĐN, Điềudưỡng B/v; BCN. Khoa Điều dưỡng

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

  - Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Hoàng Trọng Ái Quốc - Chuyên ngành Nội thận-Tiết niệu.

-Theo quyết định số: 3713 /QĐ-ĐHYD ngày 13/12/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược Huế.

Phòng BVLV, tầng 2,
Khoa YTCC

Chủ tịch
Hội đồng

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;

- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Ba/10-01-2017

Sáng

08h00

Giao ban công tác KHCN-HTQT tháng 12/2016.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT.

VP Khoa
Đào tạo QT

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

08h00

Giao ban công tác Đào tạo Đại học-CTSV tháng 12/2016.

- BGH;
- Phòng ĐT ĐH, CTSV

Phòng họp II

GS.TS.
Võ Tam

09h00

Giao ban công tác Đào tạo Sau đại học tháng 12/2016.

- BGH;
- Phòng ĐT SĐH

Phòng họp II

GS.TS.
Võ Tam

10h00

Giao ban công tác Khảo thí-ĐBCLGD tháng 12/2016.

- BGH;
- Phòng KT-ĐBCLGD

Phòng họp II

GS.TS.
Võ Tam

Chiều

14h00

Họp rà soát các dự án HTQT (theo lịch đã thông báo). 

- BGH;
- Lãnh đạo phòng: KHCN-HTQT, KH-TC;
- BQL các dự án. 

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Giao ban công tác KH-TH B/v tháng 12/2016.

- BGĐ B/v;
- Phòng KH-TH.

Phòng
Giao ban B/v

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

* Thứ Tư/11-01-2017

Sáng

08h00

Họp rà soát công việc lễ phát bằng tốt nghiệp Sau đại học.

- BGH;
- Phòng Đào tạo SĐH;
- Đd lãnh đạo phòng: TC-HC,QT-CSVC, KH-TC.

Phòng họp II

GS.Cao
Ngọc Thành

08h00

Họp Ban chấp hành Hội Cựu giáo chức.

- BCH Hội Cựu giáo chức

Văn phòng Công đoàn

Chủ tịch
Hội CGC

09h00

Hội nghị Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập, ban cán sự các lớp sinh viên năm học 2016-2017.

- BGH;
- Phòng CTSV;
- Lãnh đạo phòng ĐT ĐH;
- GVCN /CVHT.

Hội trường 1.01

GS.TS.
Võ Tam

09h00 Tiếp Chủ tịch Tập đoàn Phúc lợi xã hội Aomori, Nhật Bản.

- BGH;
- Khoa Đào tạo QT.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Giao ban công tác KH-TC tháng 12/2016

- BGH;
- Phòng KH-TC

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Giao ban công tác QT-CSVC tháng 12/2016.

- BGH;
- Phòng QT-CSVC.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

10h00

Mở thầu Hồ sơ đề xuất tài chính năm 2017 và đấu thầu hóa chất sinh phẩm bổ sung của Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Trưởng/ Phó các phòng chức năng B/v;
- Khoa Dược B/v;Tổ Kỹ thuật.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều
 

14h00

Họp rà soát các dự án HTQT (theo lịch đã thông báo). 

- BGH;
- Lãnh đạo phòng: KHCN-HTQT, KH-TC;
- BQL các dự án. 

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Họp Tiểu ban biên soạn những thành tựu đạt được, quá trình đào tạo và phát triển Nhà trường tổng hợp nội dung cho Kỷ yếu kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

- Thành viên Tiểu ban;
- ThS. Trần Văn Hòa;
- CN. Nguyễn Đăng Tự

Phòng họp II

GS.TS.
Võ Tam

* Thứ Năm/12-01-2017

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS.Cao
Ngọc Thành

08h00 Họp về triển khai giảng dạy Elearning cho một số học phần đào tạo đại học. - BGH;
- Lãnh đạo phòng ĐT ĐH;
- Đd BCN K. Điều dưỡng;
- PGS.TS. Trần Xuân Chương, TS. Nguyễn Văn Hoà.
Phòng họp II GS.TS.
Võ Tam
09h00

Họp xét điều kiện công nhận tốt nghiệp cho SV ngành Điều dưỡng, Xét nghiệm y học, Kỹ thuật Hình ảnh y học hệ liên thông chính quy từ cao đẳng năm học 2016-2017.

- BGH;
- Phòng Đạo tạo ĐH;
- Lãnh đạo phòng CTSV.
Phòng họp II GS.TS.
Võ Tam

09h00

Tiếp GS. Shin Hyo Keun, Đại học quốc gia Chonbuk, Hàn Quốc.

- BGH;
- Phòng KHCN-HTQT;
- BCN bộ môn PHCN.

Phòng họp I

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

Chiều

14h00

Hội nghị Tổng kết công tác Hợp tác quốc tế.

-Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

GS. Cao
Ngọc Thành

16h00

Họp bàn về việc nộp học phí của sinh viên, học viên.

- BGH;
- Đd lãnh đạo phòng: KH-TC, ĐT ĐH, ĐT SĐH, CTSV.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

17h00

Gặp mặt chúc Tết các chuyên gia nước ngoài làm việc tại Trường.

-Theo giấy mời.

Phòng họp QT, Tầng 2, Khoa YTCC

GS. Cao
Ngọc Thành

18h00

Họp Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Huế mở rộng, triển khai công tác Quý I/2017.
(Từ 18h00-19h00: họp BTV,
Từ 19h00-21h00: họp BCH)

- Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) các Công đoàn cơ sở.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế

*Thứ Sáu/13-01- 2017

Sáng

07h00 Họp Hội đồng cấp cơ sở xét chọn NGND, NGƯT lần thứ 14, năm 2017.

- Thành viên Hội đồng.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành
07h30

Họp Hội đồng Tuyển dụng xét ký HĐLĐ đợt 2/2016.

- Hội đồng Tuyển dụng.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

08h00

Họp tổng kết công tác xuất bản và biên tập Tạp chí Khoa học năm 2016

- Hội đồng theo Quyết định số 1437/QĐ-ĐHH ngày 21/7/2014 và Quyết định số1844/QĐ-ĐHH ngày 08/10/2014 của Giám đốc ĐHH.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Giám đốc ĐHH

08h30 Họp Hội đồng Lương xét nâng lương đợt 2/2016. - Hội đồng Lương.(TGM)

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Giao ban thường trực Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường:
- Làm việc với Đài VTV 8
- Đoàn TN báo cáo kế hoạch hoạt động chào mừng Lễ Kỷ niệm.

- Ban thường trực;
- Phóng viên Đài VTV 8;
- TV. Đoàn TN.

Phòng họp II

GS. Cao
Ngọc Thành

Chiều
 

 14h00

Lễ Trao bằng Tiến sĩ y học.

 - Theo giấy mời.

 Hội trường QT, tầng 3 K. YTCC

GS. Cao
Ngọc Thành

15h00

 
Lễ Tốt nghiệp và trao bằng Cao học, BSNT, CKII năm 2016.
 

- Theo giấy mời.

Hội trường A

GS. Cao
Ngọc Thành

15h00

Họp Ban chấp hành Công đoàn mở rộng.

-Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

Chủ tịch Công đoàn

 
*Thứ Bảy/14-01-2017

Sáng

08h00

Hội nghị CBVC Bệnh viện Trường năm 2016.

- Đại biểu theo giấy mời và giấy triệu tập.

Hội trường 1.01

Ban tổ chức

Chiều

14h00

Hội nghị Đối thoại, gặp mặt và chúc Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017 các lớp sinh viên.

- Theo giấy mời

Hội trường A

GS. Cao
Ngọc Thành

14h00

Đại hội đại biểu Liên chi đoàn Bệnh viện nhiệm kỳ 2017- 2019.

- Đảng ủy-Ban giám đốc B/v;
- Lãnh đạo Khoa phòng B/v;
- Đại biểu theo Giấy triệu tập.

Hội trường 1.01 Ban tổ chức
Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnPhòng Đào tạo Đại họcBộ môn MắtBộ môn NhiBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle