Lịch công tác

Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế Tuần thứ 01/2017: Từ ngày 02/01/2017 đến ngày 07/01/2017

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người
chủ trì

*Thứ Hai/02-01-2017: Nghỉ bù Tết Dương lịch
(theo Thông báo số 3837/TB-ĐHYD ngày 23/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Huế)

* Thứ Ba/03-01-2017:

Sáng

08h00
 

Họp đánh giá, phân loại và Thi đua khen thưởng của CCVC, NLĐ của Bệnh viện năm 2016. (Phiên 2)

- Hội đồng Thi đua, khen thưởng B/v.

Phòng
Giao ban B/v

Chủ tịch
Hội đồng

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

  - Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00
 

Đảng ủy bộ phận Bệnh viện làm việc với BCH LCĐ Bệnh viện về Công tác chuẩn bị Đại hội Liên chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2019.

-Đảng ủy bộ phận B/v
- BCH Liên chi đoàn B/v.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Giao ban Ban quản lý dự án ADB

- BQL dự án ADB.

Phòng họp II

GS.TS.
Võ Tam

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;

- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Tư/04-01-2017:

Sáng

09h00

Giao ban các Ban chuyên trách Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

- Ban thường trực;
-Trưởng, Phó và thư ký các ban chuyên trách Lễ Kỷ niệm.

Phòng họp II

GS. Cao
Ngọc Thành

Chiều
 

14h00

Họp bàn kế hoạch chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2017.

- BGH; BGĐ B/v;
- CT Công đoàn;BT Đoàn TN và CT.Hội SV.
- Lãnh đạo các phòng: ĐT ĐH, ĐT SĐH, TC-HC, CTSV, KHCN-HTQT, KH-TC, QT-CSVC; HCQT B/v, KH-TH B/v

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

15h30

 Họp Thường vụ Công đoàn Trường.

- Thường vụ Công đoàn.

Văn phòng Công đoàn

Chủ tịch Công đoàn

16h00

Ban Thường vụ Đoàn TN báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn TNCS HCM lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017-2019.

- TV. Đảng ủy;
- TV. Đoàn TN.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Năm/05-01-2017

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS.Cao
Ngọc Thành

07h30

Hội nghị kiểm điểm tập thể BTV Đảng ủy và cá nhân ủy viên BTV, Giám đốc, các Phó Giám đốc ĐHH năm 2016.

* Đại diện Thường trực Tỉnh ủy và các ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy TTH;
* Đại học Huế:
- Ban Thường vụ Đảng ủy;
- Giám đốc và các Phó GĐ;

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế

Chiều

13h30


Họp Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH;
 

- Các đ/c Ủy viên BTV Đảng ủy;

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi.

Bí thư
Đảng uỷ ĐHH

15h00

Họp Đảng ủy Đại học Huế mở rộng.

- Đảng ủy viên ĐHH;
- Giám đốc và các Phó GĐ;
- UV UBKT Đảng ủy ĐHH;

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi.

Bí thư
Đảng uỷ ĐHH

16h00

Ban Thường vụ Đoàn Trường báo cáo Ban Thường vụ Đoàn TN Đại học Huế công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn TNCS HCM lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017-2019.

- TV. Đoàn TN Đại học Huế;
- TV. Đoàn TN Trường.

Phòng họp II

Bí thư Đoàn TNCS HCM

16h30

Họp bàn về nội dung chuyên môn chuẩn bị Hội nghị ASEAN lần 2.

- BGH;
- Lãnh đạo P. KHCN-HTQT;
- BGĐ Viện NC SKCĐ;
- BCN Khoa YTCC.

Phòng họp II

GS.Cao
Ngọc Thành

*Thứ Sáu/06-01- 2017

Sáng

08h00

Họp UBKT Đảng ủy Đại học Huế mở rộng

- Đại diện Ban Thường vụ đảng ủy cơ sở;
- Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ sở.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Đ/c Chủ nhiệm UBKT Đảng ủyĐHH

08h00

Họp chuẩn bị Tổng kết Bệnh viện năm 2016 và Hội nghị CBVC Bệnh viện.

- Ban Tổ chức (Theo giấy mời)

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

09h00

Giao ban Hành chính.

- BGH; BGĐ B/v;
-CT.Công đoàn; BT.Đoàn TN;
-Trưởng, Phó các Phòng; GĐ TT Thông tin-Thư viện; Khoa ĐTQT; Tổ trưởng tổ: CNTT, TTPC.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

10h30

Họp xét khen thưởng học viên CKII, Cao học, BSNT năm 2016

- BGH;
- Phòng Đào tạo SĐH;
- Lãnh đạo phòng TC-HC.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều
 

14h00

Tổng kết hoạt động dự án ADB.

- Theo giấy mời.

Hội trường 101

GS.TS.
Võ Tam

14h00

Họp bàn về công tác xuất bản giáo trình. 

- Đại diện BGH;
- Trưởng phòng Đào tạo ĐH và SĐH.

Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi

PGĐ Lê Văn Anh

14h00

Họp tổng kết công tác xuất bản và biên tập Tạp chí Khoa học năm 2016

- Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học ĐHH theo Quyết định số 1437/QĐ-ĐHH ngày 21/7/2014 và Quyết định số1844/QĐ-ĐHH ngày 08/10/2014 của Giám đốc ĐHH.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

PGĐ Nguyễn Quang Linh - Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học ĐHH

15h00

Họp Hội đồng thuốc và điều trị về về báo cáo kết quả đấu thầu thuốc 2016.

-BGĐ B/v;
-Trưởng Phó khoa/phòng: Dược, TCKT, KH-TH

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Nghiệm thu cơ sở đề tài mã số DHH 2014 của ThS. Nguyễn Trần Thúc Huân.

- Theo giấy mời.

Văn phòng Khoa ĐTQT

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

16h00

Báo cáo kế hoạch về CSVC  để chuẩn bị Tết Nguyên đán và Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

 *Thứ Bảy/07-01-2017

Sáng

09h00

Tổng kết công tác Bệnh viện Trường năm 2016.

- Theo giấy mời.

Hội trường A

GS. Cao Ngọc Thành

*Chủ Nhật/08-01-2017

Tối

19h00

Lễ Tuyên dương Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và “Học sinh 3 rèn luyện” cấp Tỉnh năm học 2015-2016.

- Theo giấy mời.

Hội trường A

Tỉnh Đoàn T.T.Huế

Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnPhòng Đào tạo Đại họcBộ môn MắtBộ môn NhiBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle