Lịch công tác

Lịch công tác của Trường Đại Học Y-Dược Huế Tuần thứ 22/2017: Từ ngày 22/5/2017 đến ngày 28/5/2017

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người
chủ trì

* Thứ Hai/22-5-2017

Sáng

07h30

Họp thông qua cấu hình máy X-quang nhũ kỹ thuật số.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo phòng VTTTB và các cá nhân liên quan;
- BCN khoa CĐHA.

Phòng
Giao ban B/v

 
GS. Cao Ngọc Thành

08h00

Chấm thi tốt nghiệp lý thuyết đại học hệ chính quy năm 2017. (Từ ngày 22-24/5/2017)

- Cán bộ chấm thi

Hội trường 1.01

Chủ tịch
Hội đồng

09h00

Họp chuẩn bị hội thảo Phương pháp giảng dạy trong chương trình tích hợp.

-BGĐ
-BQL D/án HPET
-BQL D/án Impact MED
-Lãnh đạo các Phòng: KHCN-HTQT, ĐTĐH,
QTCSVC

Phòng họp II

PGS. TS Nguyễn Vũ Quốc Huy

10h00

Giao ban tham mưu B/v Trường.

- Ban tham mưu B/v Trường.

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

CChiều

14h00

Thảo luận và Ký kết hợp tác với Tổ chức Global Network Japan và tiếp nhận trao tặng thiết bị y tế về Chẩn đoán y khoa.
 

- BGH;
- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Phòng:  KHCN-HTQT, TCHC, NCKH-ĐN-ĐT-CĐT VTTTB và KHTH Bệnh viện;
- BCN Khoa Dược

Phòng họp quốc tế tầng 2, Khoa YTTC

GS.Cao Ngọc Thành

15h00

Nghiệm thu đưa vào sử dụng điều hòa nhiệt độ tại một số đơn vị.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo phòng: HCQT, TCKT B/v;
- BCN Khoa: CĐHA, Nội TH-NT, Nội TM, Phụ sản.

Phòng
Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

16h00

Giao ban Bệnh viện Trường.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo các Khoa/Phòng BV

Phòng
Giao ban B/v

GS. Cao Ngọc Thành

* Thứ Ba/23-5-2017:

Sáng

07h30

Họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp đại học hệ liên thông năm 2017.

- BGH;
- Phòng Đào tạo Đại học;
- Lãnh đạo phòng CTSV.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

10h00

Họp chuẩn bị tổ chức kì thi tuyển sinh liên thông năm 2017.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng: ĐT ĐH, TCHC, QT-CSVC, KH-TC.

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Họp rà soát công tác nhân sự Phòng khám BSGĐ, Trung tâm YHGĐ.

-Theo giấy mời

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

14h00

Họp thông qua Hội đồng Y đức  các đề tài học viên chuyên khoa cấp II.

- Theo giấy mời.

Văn phòng
K. Đào tạo QT

Chủ tịch
Hội đồng

16h00

Họp Ban Thường vụ Công đoàn CSTV Bệnh viện.

- BTV Công đoàn CSTV Bệnh viện.

Phòng
Giao ban B/v

Chủ tịch CĐCSTV Bệnh viện

* Thứ Tư /24-5-2017

Sáng

08h00

Họp Thường vụ Đảng ủy.

- Thường vụ Đảng ủy.

Phòng họp I

GS.Cao Ngọc Thành

09h30

Họp Đảng ủy.

- Đảng ủy viên.

Phòng họp II

GS.Cao Ngọc Thành

Chiều

14h00

Hội nghị Tổng kết và triển khai công tác ĐBCLGD Trường Đại học Y Dược Huế năm 2017

- TV Đảng ủy, BGH, Chủ tịch HĐ Trường, BGĐ B/v;
- HĐTĐG Trường, Ban thư ký của HĐ;
- Trưởng, phó, thư ký của các tiểu ban chuyên trách;
- Trưởng, phó các Phòng, Viện, Trung tâm,  Tổ công tác trực thuộc Trường, Khoa, Bộ môn, Đoàn thể;
- Phòng KT-ĐBCLGD.

Hội trường QT, tầng 3, Khoa YTCC

GS.Cao Ngọc Thành

17h30

Tổng kết và gặp mặt  các tình nguyện viên sinh viên hỗ trợ các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

- Đại diện TV Đảng ủy, BGH
- BCH Đoàn TN-Hội SV;
- Sinh viên tình nguyện.

Sân trường

Ban tổ chức

* Thứ Năm/25-5-2017

Sáng

07h00

Hội ý Ban Giám hiệu.

- BGH;
- Trưởng, Phó P. TC-HC.

Phòng họp I

GS.Cao Ngọc Thành

08h30
  (25-26/5)

 Hội thảo phương pháp giảng dạy trong chương trình tích hợp. 

-BGĐ
-BQL D/án HPET
-BQL D/án Impact MED

 Hội trường QT tầng 3,
Khoa YTCC

Theo giấy mời

08h30

Họp chuẩn bị công tác thi tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, II năm 2017.
 

- BGH;
- Lãnh đạo các Phòng: Đào tạo SĐH, KT-ĐBCLGD; TCHC, KH-TC, ĐT ĐH, QT-CSVC;

Phòng họp II

GS.Cao Ngọc Thành

09h30

Họp về kế hoạch mua sắm cơ sở vật chất thiết bị tại Khu nhà 7 tầng và hóa chất sinh phẩm năm học 2017-2018.

- BGH;
- Lãnh đạo phòng: ĐT ĐH, KH-TC, QT-CSVC.

Phòng họp II

GS.Cao Ngọc Thành

10h00

Giao ban công tác Vệ sinh, Vệ sỹ tháng 5/2017.

- BGĐ B/v;
- Trưởng, Phó P. HCQT;
- Đd lãnh đạo và toàn thể nhân viên Cty Vệ sĩ Ngày và Đêm, Vệ sinh Phú Xuân.

Phòng
Giao ban B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

Chiều

14h00

Đoàn kiểm tra Đảng ủy Đại học Huế kiểm tra việc thực hiện NQ TW8 (Khóa XI) tại Đảng bộ Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế.

- Đoàn kiểm tra Đảng ủy Đại học Huế;
- TV Đảng ủy Trường;
- Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy;
- Trưởng các phòng: ĐT ĐH, Đào tạo SĐH.

Phòng họp II

Bí thư
Đảng ủy ĐHH, Trưởng đoàn kiểm tra.

14h00

Họp thông qua Hội đồng Y đức  các đề tài học viên chuyên khoa cấp II.

- Theo giấy mời.

Văn phòng
K. Đào tạo QT

Chủ tịch
Hội đồng

16h00

Họp cán bộ coi thi tuyển sinh liên thông năm 2017.

- Theo giấy mời.

Hội trường 1.01

GS. Võ Tam

* Thứ Sáu/26-5-2017

Sáng

08h00

Họp tập thể lãnh đạo Đại học Huế. (08h00 - 09h30).

- Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHH.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Bí thư
Đảng ủy ĐHH

08h00

Làm việc với Công ty Microsoft . 

- Theo giấy mời.

Phòng họp
TT YHGĐ

PGS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00 Tiếp và làm việc với công ty Medtronic về chương trình đào tạo và nghiên cứu về bệnh tim mạch. - Theo giấy mời.

Phòng họp
TT YHGĐ

PGS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy

09h00

Giao ban Hành chính.

- BGH; BGĐ B/v;
-  CT. Công  đoàn;  BT. Đoàn TN;
-Trưởng, Phó các Phòng; GĐ TT Thông tin-Thư viện; Khoa ĐTQT; Tổ trưởng tổ: CNTT, TTPC.

Phòng họp II

GS.Cao Ngọc Thành

09h30

Họp Đảng ủy Đại học Huế .
(09h30 - 11h00).

- Đảng ủy viên ĐHH.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Bí thư
Đảng ủy ĐHH

Chiều

14h00

Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Bộ mã số B2015-DHH-126 của PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài.

- Theo giấy mời.

Phòng họp II

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

14h00

Giao ban giám sát xây dựng nhà 7 tầng.

- Ban giám sát xây dựng;
- Đơn vị thi công.

Tại công trình

PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng

14h30

Đại hội Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Huế lần thứ VI nhiệm kỳ 2017-2022.
- 13h30: Phiên trù bị
- 14h30: Phiên chính thức

- Đại biểu (TGM);
- Hội CCB (giấy triệu tập)

Hội trường QT, tầng 3,
Khoa YTCC

Ban tổ chức

15h00

Họp Hội đồng người bệnh cấp Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo P. Điều dưỡng
- ĐDT các khoa lâm sàng;
- Đd bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại các khoa.

Phòng
Giao ban B/v

PGS.TS. Đoàn Phước Thuộc

15h00

Nghiệm thu công tác chuẩn bị tuyển  sinh

-Hội đồng tuyển sinh

Phòng họp II

GS. Cao Ngọc Thành

16h00

Làm việc với nhà xe Bệnh viện.

- BGĐ B/v;
- Lãnh đạo phòng HCQT;
- Đại diện nhà xe Bệnh viện.

Văn phòng HCQT B/v

TS. Nguyễn Sanh Tùng

* Thứ Bảy/27-5-2017

Sáng

07h00

Thi tuyển sinh liên thông trình độ đại học Y Dược năm 2017. (Cả ngày từ 27-28/5/2017)

- Hội đồng tuyển sinh.

Các phòng thi

Chủ tịch HĐTS

Lịch công tác khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnPhòng Đào tạo Đại họcBộ môn MắtBộ môn NhiBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle