HUỲNH ĐÌNH CHIẾN

  • Họ và tên: HUỲNH ĐÌNH CHIẾN
  • Ngày tháng năm sinh:15/02/1955
  • Địa chỉ: 4/148 Nguyễn Huế, TP Huế
  • Email: huynhdinhchien55@gmail.com
  • Quê quán: Xuân Phú, Huế, TT-Huế
  • Tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa năm 1980
  • Đơn vị công tác: Viện Y Sinh học, Trường ĐH Y Dược Huế.
 

Tóm tắt quá trình học tập:

- Tốt nhiệp bác sĩ chuyên ngành Nội khoa năm 1980.
- Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp I, chuyên ngành Vệ sinh Dịch tễ năm 1983.
- Tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Miễn dịch học 1989 tại Hungary.
- Tốt nghiệp cử nhân Anh văn năm 1996.
- Tốt nghiệp Thạc sĩ về Quản lý giáo dục tại Australia năm 2004.

Tu nghiệp chuyên ngành:

- Tu nghiệp tiếng Anh 6 tháng năm 1997 tại Hoa Kỳ.
- Tu nghiệp về khoa học Môi trường 4 tháng năm 1999 tại Bỉ .
- Tu nghiệp về khoa học Thư viện 4 tháng năm 2010 tại Hoa Kỳ.

Tóm tắt quá trình giảng dạy:

- Cán bộ giảng dạy tại Trường Đại học Y khoa Huế, và nay là trường Đại học Y Dược Huế từ năm 1981 cho đến 1994. Giảng dạy môn Miễn dịch học.
- Từ năm 1994 đến 2002, được cử làm Phó trưởng Ban Quản lý Khoa học và Đối ngoại, (phụ trách công tác Đối ngoại) của Đại học Huế.
- Từ năm 2002 đến 2015, Giám đốc Trung tâm học liệu.
- Từ 2015 đến nay, Phó Giám đốc Viện Y Sinh học, Trường ĐH Y Dược Huế.

Trong thời gian công tác ở Ban Quản lý Khoa học và Đối ngoại và Trung tâm Học liệu vẫn tham gia công tác giảng dạy môn Miễn dịch học cho Trường ĐH Y Dược, Trường ĐH Khoa học thuộc ĐH Huế và Khoa Y trường ĐH Tây nguyên.

Các đề tài Khoa học đã công bố:

Sách:

1. Miễn dịch học Cơ bản, NXB Thuận Hóa, Huế, 1995.
2. Bệnh tự miễn, NXB Y Học, Hà Nội, 1996.
3. Miễn dịch học Lâm sàng, NXB Giáo dục, Đà Nẵng, 1998.
4. Vệ sinh môi trường và Nguy cơ đối với sức khỏe (đồng tác giả), NXB Y học, Hà Nội, 1998.
5. An Introduction to Vietnam and Hue (Bản tiếng Anh) (đồng chủ biên), NXB Thế giới, Hà Nội, 2001.
6. Một số vấn đề giảm nghèo ở các dân tộc thiểu số ở Việt nam (đồng tác giả), NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2003.
7. Lập hồ sơ cộng đồng cho các dự án Giảm nghèo (đồng tác giả), NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2003.
8. Giáo trình Miễn dịch học, NXB Đại học Huế, Huế, 2006.
9. Miễn dịch học phân tử, NXB Đại học Huế, Huế, 2009.
10. Hướng dẫn tạo khóa học trên nền Moodle, NXB Đại học Huế, 2008.
11. Hướng dẫn sử dụng Moodle, NXB Đại học Huế, 2008.
12. Hướng dẫn biên soạn tài liệu đọc thêm, NXB Đại học Huế, 2008.
13. Hướng dẫn sử dụng và tìm kiếm thông tin, NXB Đại học Huế, 2008.
14. Higher Education Reforms, Institutional restructuring in Asia (đồng tác giả), UNESCO xuất bản, Paris, 2009.

Bài Báo:

1. N. N. An, Huỳnh Đình Chiến. Nhân một trường hợp phản ứng dị ứng đối với vắc xin dại tại Khoa Dị ứng và Miễn dịch học Lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai Hà nội, Y học Hải Phòng. Số 1. trang 1- 4. 1985.
2. K. Meretey, K. Arvai, T. Lakatos, E. Walcz, A. Falus, H. D. Chien. Immunoglobulin Production of Synovial Fragments Cultured in vitro. Clinical and Experimental Rheumatology. Number 5/S-2. pp 275. 1987.
3. H.D. Chien, E. Walcz, T. Lakatos, K. Arvai, M. Brozik, K. Meretey. Immunoglobulins in Synovial Fragment Culture. Magyar Reumatologia. Number 24. pp 57-63. 1988.
4. T. Neumark, H.D. Chien. Gap Junctions between Human T-Colony Cells. Acta Morphologica Hungarica. Number 37. pp 147-153. 1989.
5. K. Meretey, H.D. Chien, A. Falus, E. Walcz. Effect of Histamine on the T-Cell Colony Formation of PHA-Stimulated Cells. Agents and Actions. Number 1/2. pp 215-217. 1989.
6. K. Meretey, D.C. Huynh, A. Falus, M. Brozik. Humoral Factors and Surface Markers in the T-Cell Colony Formation in RA Patients. Clinical Rheumatology. Number 9. pp 119. 1990.
7. G. Hittner, H.D. Chien, K. Meretey. Depressed T-Colony Formation in Rheumatoid Arthritis and the Role of Endogeneously Produced PGE2 and IL-1. Magyar Reumatologia. Number 32. pp 229-235. 1991.
8. N.D. Hải, H.T. Tấn, P.G.A. Bảo, H Đ Chiến. Nghiên cứu bước đầu về tiên lượng hội chứng sốc ở bệnh nhân dengue xuất huyết qua một số chỉ tiêu miễn dịch. Nghiên Cứu và Thông Tin Y Học, Trường Y Huế. Số 2. trang 65-69. 1992.
9. D.C. Huynh, M. Brozik, M. Szongoth, U. Bohm, K. Meretey. Immunoblot Analysis of Autoantibody Isotypes in SLE. Clinical Rheumatology. Volume 13. Number 1. pp 154. 1994.
10. K. Meretey, D.C. Huynh, M. Brozik, I. Szuts, U. Bohm, G. Fernez. Antibody Isotypes in Primary Sjogren Sydrome. Clinical Rheumatology. Volume 13. Number 1. pp 159-160. 1994.
11. Huỳnh Đình Chiến. Nghiên cứu về tự kháng thể ở bệnh nhân SLE bằng kỹ thuật Immunoblotting. Nghiên Cứu và Thông Tin Y Học, Trường Y Huế. Số 2. trang 5-10. 1995.
12. P.M. Phương, H Đ Chiến, N.V. Hiền, P.T. Sơn, H. Hà. Điều tra tổng quát tình hình đời sống và dinh dưỡng của người dân xã A-Bung, Hướng Hóa, Quảng Trị. Nghiên Cứu và Thông Tin Y Học, Trường Y Huế. Số 2. trang 11-17. 1995.
13. H. Hà, H Đ Chiến, N.V. Hiền. Một vài nhận xét về công tác tổ chức y tế địa phương trong chương trình phòng chống sốt rét tại huyện Hướng Hóa, Quảng Trị. Nghiên Cứu và Thông Tin Y Học, Trường Y Huế . Số 3. trang 5-10. 1995.
14. P.T. Sơn, H Đ Chiến, N.V. Hiền, P.M. Phương, H.Hà. Nghiên cứu ảnh hưởng của phong tục - tập quán người Pa-Kô lên chương trình chống sốt rét tại xã A-Bung, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Nghiên Cứu và Thông Tin Y Học, Trường Y Huế. Số 3. trang 11-19. 1995.
15. N.V. Hiền, H Đ Chiến, P.M. Phương, P.T. Sơn, H. Hà. Các yếu tố môi trường liên quan đến sự tồn tại lâu dài của bệnh sốt rét ở một xã của huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Nghiên Cứu và Thông Tin Y Học, Trường Y Huế. Số 4. trang 5-12. 1995.
16. H Đ Chiến. Isotyp của kháng thể chống lại kháng nguyên nhân trên bệnh nhân Hội chứng Sjogren nguyên phát. Nghiên Cứu và Thông Tin Y Học, Trường Y Huế. Số 1. trang 41-50. 1997….
17. P.M. Phương, H Đ Chiến, N.V. Hiền, P.T. Sơn, L.B. Hứa. Nghiên cứu dịch tễ học -miễn dịch bệnh sốt rét ở một vùng núi miền Trung Việt nam. Phần II: Nghiên cứu kháng thể chống Plasmodium ở người Pa-Kô xã A-bung, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Tập san Khoa học. Số 1. trang 86-90. 2000.
18. L.B. Hứa, H Đ Chiến, N.V. Hiền, P.T. Sơn, P.M. Phương. Nghiên cứu dịch tễ học miễn dịch bệnh sốt rét ở một vùng núi miền Trung Việt nam. Phần IV: Tần suất của tự kháng thể ở người dân sống trong vùng đặc thù của bệnh sốt rét. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế. Số 1. trang 97-102. 1999.
19. H Đ Chiến, N.V. Hiền. Tình hình vệ sinh môi trường ở khu vực tái định cư một xã vùng đầm phá Tam Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế. Số 3. trang 97-102. 2000.
20. (Tiếng Anh và tiếng Trung) H.D. Chien. HIV Infection and Sexual Education in Vietnam: A Brief Report. Proceeding of the First Asian Congress on Sexual Education. Beijing, 23-25 August, 2001.
21. H.Đ. Chiến, N.V. Hiền. Tình hình nhiễm virus viêm gan B của người dân Pa-Kô sống trong vùng sốt rét. Tạp chí khoa học, Đại học Huế. Số 11. trang 91-98. 2002.
22. B.T.T. Tâm, Huỳnh Đình Chiến. Nghiên cứu thực phẩm và dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi ở khu vạn đò xã Phú Bình, thành phố Huế. (Phần I: Tình trạng dinh dưỡng). Tạp chí khoa học, Đại học Huế. Số 18. trang 67-80.2003.
23. N.Đ. Hoàng, L.T. Hải, H. Khánh, H.Đ. Chiến, L. Chuyển. Bước đầu khảo sát nồng độ homocystein máu theo thể tai biến mạch máu não. Y học thực hành. Số 6/2004. Trang 70-72. 2004.
24. N.Đ. Hoàng, L.T. Hải, L. Chuyển, H. Khánh, H.Đ. Chiến. Khảo sát nồng độ homocystein máu theo thể tai biến mạch máu não. Y học Việt Nam. Số 301. Trang 87-93. 2004.
25. N.Đ. Hoàng, L.T. Hải, P.T. Danh, H.Đ. Chiến, H. Khánh,. Nghiên cứu homocystein máu ở bệnh nhân tai biến mạch máu não có yếu tố nguy cơ đi kèm. Kỷ yếu các đề tài nghiên cứu khoa học, Hội nghị Nội tiết-Đái tháo đường Miền Trung mở rộng lần thứ IV, Trang 259-263. 2004.
26. N.Đ. Hoàng, L.T. Hải, L. Chuyển, H. Khánh, H.Đ. Chiến, P.T. Danh. Nghiên cứu homocystein máu và hội chứng chuyển hóa ở bệnh nhân tai biến mạch não. Y học thực hành. Số 507-508/2005. Trang 408-411. 2005.
27. N.Đ. Hoàng, L.T. Hải, H. Khánh, H.Đ. Chiến. Nghiên cứu nồng độ homocystein máu, yếu tố nguy cơ mới ở bệnh tai biến mạch máu não. Y học thực hành. Số 507-508/2005. Trang 449-454. 2005.
28. N.Đ. Hoàng, L.T. Hải, D.V. Linh, L. Chuyển, H. Khánh, H.Đ. Chiến, P.T. Danh. Mối liên quan giữa homocystein máu và một số yếu tố nguy cơ khác trong tai biến mạch máu não. Y học thực hành. Số 521/2005. Trang 306-313. 2005.
29. H. Khánh, H.Đ. Chiến, N.Đ. Hoàng, L.T. Hải, L. Chuyển, P.T. Danh. Nghiên cứu tỉ lệ tăng homocystein máu trung bình ở bệnh nhân tai biến mạch máu não. Y học thực hành. Số 522/2005. Trang 388-400. 2005.
30. H. Khánh, N.Đ. Hoàng, L.T. Hải, D.V. Linh, H.Đ. Chiến, P.T. Danh. Nghiên cứu nồng độ homocystein máu, yếu tố nguy cơ mới ở bệnh nhân nhồi máu não cấp. Y học thực hành. Số 536/2006. Trang 267-274. 2006.
31. N.Đ. Hoàng, L.T. Hải, D.V. Linh, H. Khánh, H.Đ. Chiến, P.T. Danh. Nghiên cứu tỉ lệ tăng huyết áp và homocystein máu theo thể tai biến mạch não. Y học thực hành. Số 536/2006. Trang 316-323. 2006.
32. V.T.K.Duy, F. Fumoux, T.A.Tuấn, L.V.An, H.D.Chiến. Tỉ lệ mắc bệnh sốt rét giảm ở những người mang Hemoglobin E. Y học thực hành. Số 10/2006. Trang 39-42. 2006.
33. Thi Kim Duy Vo, Patricia Bigot, Pierre Gazin, Veronique Sinou, Jean Jacques de Pina, Dinh Chien Huynh, Francis Fumoux, Daniel Parzy. Evaluation of a real time PCR assay for malaria diagnosis in patients in Vietnam and in returned travellers. Tropical Medicine and Hygiene. Tập 101, Số 5, Trang 422-428, 2007.
34. H. Đ. Chiến. Nghiên cứu các đột biến gen Pfdhfr, Pfdhps, Pfmdr1, Pfcrt và Pfcytb trong ký sinh trùng Plasmodium falciparum phân lập từ bệnh nhân sốt rét tại Hướng Hóa, Quảng Trị, Việt Nam. Y học thực hành. Số 668. Trang 31-33. 2009.
35. H. Đ. Chiến. Tính đa dạng của promoter gen NOS2A ở người Vân Kiều huyện Hướng Hóa, QuảngTrị. Y học thực hành. Số 668. Trang 51-55. 2009
36. Kesely, K., Low, P. S., Chien, H. D., Pantaleo, A., Turrini, F.Investigating Syk Tyrosine Kinase and its Critical Involvement in Parasite Egress from Malaria Infected Erythrocytes. Poster tại Hội nghị Sốt rét thế giới tại New York, USA, 2014.
37. Antonella Pantaleo, Maria Carmina Pau, Huynh Dinh Chien, Francesco Turrini. Artemisinin resistance, some facts and opinions. J Infect Dev Ctries; 9(6):597-599. doi:10.3855/jidc.7015. 2015.

Bảo vệ luận án tiến sĩ ngày: 10/12/1989 tại Budapest, Hungary

-Tên đề tài: “STUDIES OF COLONY FORMATION BY T-LYMPHOCYTES IN RHEUNMATOID ARTHRITIS”
-Thành phần Hội đồng chấm Luận án: VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC HUNGARY
-Kết quả: Xuất sắc

Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác
Quản lý văn bản và điều hànhĐào tạo trực tuyến E-LearningTrung tâm thông tin Thư việnTạp chí Y Dược họcPhòng Đào tạo Đại họcBộ môn MắtBộ môn NhiBộ môn NộiBộ môn NgoạiTrung tâm Nội tiết SS & Vô sinhBanner Nestle