Giới thiệu về trường

Sứ mạng của Trường

Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực ngành Y-Dược ở trình độ đại học và sau đại học, nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành quả nghiên cứu vào đào tạo và khám chữa bệnh nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước; trở thành trường đại học theo định hướng nghiên cứu

Giới thiệu về trường

Trường Đại học Y khoa Huế được thành lập ngày 28 tháng 3 năm 1957, từ năm 1975 về trước qui mô đào tạo nhỏ, Trường mới đào tạo được trên 200 Bác sĩ. Qua gần 60 năm xây dựng và phát triển đặc biệt hơn 40 năm sau ngày thống nhất đất nước, Trường Đại học Y khoa Huế đã không ngừng vươn lên thực hiện tốt các nhiệm vụ của nhà trường trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh và chỉ đạo tuyến y tế cơ sở. Trong gần 60 năm qua, Trường đã đào tạo được gần 20.000 Bác sĩ, Dược sĩ, Cử nhân đại học và đào tạo được hơn 8.000 học viên Sau đại học tốt nghiệp ra trường.

Đảng ủy

Đảng bộ cơ sở Trường Đại học Y Dược Huế có 36 chi bộ trực thuộc (gồm 18 chi bộ cán bộ và 18 chi bộ sinh viên), với 580 đảng viên sinh hoạt chính thức, (trong đó có 197 đảng viên nữ; 182 đảng viên là cán bộ công chức, chiếm 31,38 %; 398 đảng viên là học viên, sinh viên, chiếm 68,62 %); và 74 đảng viên sinh hoạt tạm thời là học viên sau đại học.

Ban Giám hiệu

Ban giám hiệu nhiệm kỳ 2014-2019:
+ GS.TS Cao Ngọc Thành, Hiệu Trưởng.
+ PGS.TS Võ Tam, Phó Hiệu Trưởng.
+ PGS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Phó Hiệu Trưởng.
+ PGS.TS Nguyễn Khoa Hùng, Phó Hiệu Trưởng.

Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác